แมงกะพรุน

แมงกะพรุน จัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมนิดาเรียเมตัมโซซัวไฟลัมย่อยแบ่งออกเป็น 5 ตำแหน่ง ร่างกายมีความใสและอ่อนนุ่มมีช่องสำหรับทำหน้าที่เป็นระบบทางเดินอาหาร มีเข็มพิษอยู่ที่หนวดข้างล่าง

เพื่อป้องกันตัวเองและจับเหยื่อเมื่อโตเต็มที่ส่วนประกอบหลักในร่างกายคือน้ำร้อยละ 94-98 ด้านบนโค้งเป็นเหมือนร่ม ส่วนล่างเป็นอวัยวะที่รับผิดชอบในการกินและย่อยอาหาร พบได้ในทะเลไม่ว่าที่ไหนในโลก

แมงกะพรุน เป็นสัตว์ที่มีร่างกายที่โปร่งใส สามารถมองเข้าไปในอวัยวะภายในเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองหรือหัวใจ ร่างกายส่วนบนของแมงกะพรุนมีลักษณะเหมือนร่ม

แมงกะพรุน เป็นสัตว์ที่สามารถพบได้ในทะเลในทุกส่วนของโลก ทั้งส่วนที่เย็นและแช่แข็งเช่นมหาสมุทรอาร์กติกหรือในระดับความลึกหลายพันเมตรซึ่งแสงไม่สามารถเข้าถึงได้

แมงกะพรุน หลายตัวมีพิษ หนวดและกิ่งไม้ที่ยื่นออกมารอบๆ หรือเข็มพิษที่ใช้ฆ่าเหยื่อ หรือเป็นสาเหตุให้ผู้เคราะห์ร้ายเกิดอาการมึนงงก่อนจับเป็นอาหารซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาและใช้สำหรับป้องกันตนเอง

แมงกะพรุน

Jellyfish is an invertebrate. Phylumidaria Metamosauzoa, phalum sub is divided into 5 positions. The body is clear and soft, with a compartment for acting as a digestive system, with a poisonous needle on the tentacles below.

To protect yourself and catch prey when fully grown, the main components in your body are 94-98 percent water. Above the curve is like an umbrella. The lower part is the organ responsible for eating and digesting food. Found everywhere in the world

Jellyfish is an animal with a transparent body. Can look into the internal organs as animals without a brain or heart. The upper body of the jellyfish looks like an umbrella.

Jellyfish is an animal that can be found on the sea in all parts of the world. Both cold and frozen parts, such as the Arctic Ocean or at thousands of meters in depth, which cannot reach light.

Many jellyfish are poisonous tentacles and protruding branches or poison needles used to kill prey or to confuse prey before catching food, most of which are fish and used to protect themselves.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com