เพรียงคอห่าน

เพรียงคอห่าน มันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเล มีความยาวประมาณ 1.8 เมตรและมีส่วนยาว หนวดของมันมีงวงที่อ่อนนุ่มพับเก็บได้และแกว่งไปแกว่งมาส่วนท้ายของลำต้นมีเปลือกแข็งเหมือนเปลือกหอย มันจะยืดงวงที่ปลายมีเปลือกแข็งเหมือนหอย ที่ปลายเปลือกมีหนวดที่เป็นฝอยซึ่งใช้กรองน้ำทะเลเพื่อแยกแพลงก์ตอนในน้ำทะเลเพื่อให้อาหาร

เพรียงคอห่าน เป็นเพรียงชนิดหนึ่ง เป็นสัตว์จำพวกครัสเตเชียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนหินหรือสิ่งของในทะเลลึก ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อดักและกรองน้ำเพื่อหาชนิดของไรน้ำเป็นอาหารและนาน ๆ ครั้งเราจะเห็นเพรียงถูกคลื่นซัดมาที่ชายหาด

เพรียงคอห่าน เป็นสัตว์ทะเลที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับกุ้งและปูพบในฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกและเซเนกัล รูปร่างของเพรียงมีกล้ามในเพลาที่ยืดหยุ่นได้ ทำหน้าที่พยุงส่วนของร่างกายและทำหน้าที่ยึดเกาะกับหินและส่วนหัวมีลักษณะเป็นแผ่นเปลือกแข็งคล้ายกับเปลือกหอย ส่วนที่ยื่นออกมาของเปลือกทำหน้าที่กรองน้ำทะเลเพื่อจับแพลงก์ตอนในน้ำทะเลเป็นอาหาร

เพรียงคอห่าน

A barnacle is an animal that lives in the sea. It is approximately 1.8 meters long and has a long section. Its tentacles have a soft trunk that is foldable and swaying, and at the end of the trunk has a hard shell like a shell. It will stretch

the proboscis at the end of the shell like a shell At the end of the shell there is a fuzzy tentacle that is used to filter seawater to separate the plankton in the sea water for feeding.A neck squirt is a kind of barnacle. They are mostly

crustaceans that live on rocks or deep sea objects. It likes to gather in groups to trap and filter the water for the types of mites for food, and occasionally we see barnacles hitting the beach by the waves.A barnacle is a marine animal that is

classified as a shrimp and crab, and is found in France, Spain, Portugal, Morocco and Senegal. The shape of a barnacle has a muscle in a flexible shaft. Serves to support body parts and adheres to rocks and the head looks like a hard shell like a shell. The protruding portion of the hull is used to filter the seawater

to capture the plankton in the sea water for food.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน ยูฟ่าเบท