หอยทาก

หอยทาก เป็นหอยแบบเปลือกหอยเดียว จัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์โบราณที่มีต้นกำเนิดในช่วงกลางของราวตอนกลางยุคคาร์บอนิเฟอรัส

ถือได้ว่ามันมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เกือบ 400 ล้านปีจนถึงปัจจุบันโดยมีมากกว่า 500 ชนิดที่พบ

ลำตัวเป็นพื้นที่ภายในเปลือก ยื่นออกมาด้านนอกของเปลือกส่วนหัวของร่างกายเป็นหัวประกอบด้วยหนวด 2 คู่กับดวงตาที่ปลายหนวด มีจุดสีดำที่ใช้รับแสงเสาอากาศอีกคู่นั้นสั้นมากเมื่อเทียบกับเสาอากาศคู่บน

หนวดคู่นี้อยู่ด้านล่างบริเวณปาก ใช้ในการดมกลิ่นของอากาศหรือดิน รวมถึงใช้สำหรับหาคู่ผสมพันธุ์

แผ่นรองเท้าใช้คลานที่ด้านล่างของด้านข้างหัวและหัว บางชนิดมีแผ่นยาวเหนือผิว ด้านล่างของแผ่นเท้าที่สัมผัสกับพื้นเรียบและแผ่ออกไปด้านข้าง แผ่นรองเท้านี้ประกอบด้วยต่อมเมือกหลั่งเมือกสำหรับพื้นผิวลื่น สามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น

สำหรับเปลือกหอยเป็นอวัยวะที่ปกคลุมร่างกายหรือร่างกายลักษณะและขนาดต่าง ๆ บางชนิดมีขนาดเล็กและบาง บางชนิดมีขนาดใหญ่และแข็ง บางชนิดไม่มีเปลือก เรียกว่าทากปกติ

หอยทาก แต่ละประเภทชอบกินอาหารที่แตกต่างกัน อาหารทั่วไปมีทั้งพืชสดและเน่าเปื่อย การกินจะใช้อวัยวะที่เรียกว่าแผ่นฟัน สำหรับการขูดหรือตัดอาหารเข้าปาก

หอยทาก

Snail is the only snail classified as an invertebrate, an ancient animal that originated in the middle of the Carboniferous

Considered as being evolution since ancient times, almost 400 million years to the present, with more than 500 species found

The body is the area inside the shell. Protruding on the outside of the body’s head shell is the head, consisting of 2 pairs of mustache and eyes at the tip of the mustache with black dots used to receive light The other pair of antennas are very short compared to the top pairs of antennas.

These mustaches are at the bottom of the mouth Used to smell the air or soil, including finding mating pairs.

Shoe pads used for crawling on the bottom of the sides, head and head. Some species have long sheets above the skin. The bottom of the foot pad touches the floor and radiates to the side. This shoe pad consists of mucus glands secrete mucus for slippery surfaces. Can move better

For the shells are organs that cover the body or body of various characteristics and sizes. Some species are small and thin. Some species are large and hard. Some species do not have bark. It’s called general slugs.

Snails each type likes to eat different foods. General food has both fresh and perishable plants. Eating will use an organ called the tooth plate. For scraping or cutting food into the mouth

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com