หมึก

หมึก พวกมันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ด้วยการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่รวดเร็วและคล่องตัว มีหนวด 4-5 คู่รอบปาก หนวดมีปุ่มดูดเป็นแถว มีหน้าที่จับเหยื่อและป้อนเข้าปาก

เป็นสัตว์ที่มีอยู่ในไฟลัมมอลลัสคัม cephalopod ซึ่งเป็นตัวอ่อนซึ่งเป็น subclass ของ Coleoidea แตกต่างจาก Nautiloidea คลาสที่คล้ายกันซึ่งมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ด้านนอก แต่ปลาหมึกส่วนใหญ่มีกระดูกหรือเปลือกหอยอยู่ภายในเพื่อจุดประสงค์ในการลอยตัวหรือพยุงร่างกายซึ่งเรียกว่าลิ้นทะเล แต่มีการเปลี่ยนกระดูกอ่อนเพื่อใช้ในการพยุงโครงสร้างร่างกาย

คำว่า Cephalopoda ซึ่งเป็นชื่อชั้นที่ใช้สำหรับหมึก มาจากภาษากรีกที่แปลรวมกันว่า “Head-footed animals” (สัตว์หัวมีเท้า) เนื่องจากหมึกเป็นสัตว์ที่ไม่มีแขนขา แต่มีหนังยางที่ยื่นออกมาจากรอบปากเรียกว่าหนวดเท่านั้น.

หมึกวิวัฒนาการมาจากหอยในตอนท้ายของยุคแคมเบรียนหรือประมาณ 500 ล้านปีก่อน แต่ยังคงเป็นปลาหมึกและหอยในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีระบบต่างๆของร่างกายที่เหมือนกัน ได้แก่ ระบบย่อยอาหารปากฟันและกล้ามเนื้อเสื้อคลุม

ปัจจุบันมีการค้นพบหมึก 1,000 ชนิดที่ใหญ่ที่สุดคือ Mesonychoteuthis hamiltoni ซึ่งเป็นหมึกในอันดับหมึก มันอาศัยอยู่ในระดับความลึกของมหาสมุทรแอตแลนติกและยาวได้ถึง 14 เมตรทำให้เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเล็กที่สุดมีขนาดไม่เกิน 1 ซม. เช่นหมึกในวงศ์ Idiosepiidae เป็นต้น

หมึก

หมึก

Squid. They are invertebrates. With large movements that are fast and agile. 4-5 pairs of tentacles around the mouth. The tentacles have a row of suction buttons. Is responsible for catching prey and feeding it into the mouth

It is an animal present in the phylum, molluscum, the larva, which is a subclass of Coleoidea, differs from the similar class Nautiloidea, which has a hard shell on the outside. But most cephalopods have bones or shells inside for the purpose of floating or supporting the body, which is called the sea tongue. But there is a replacement of cartilage for use in supporting body structure.

The term Cephalopoda, which is the class name used for ink. It comes from the Greek meaning “Head-footed animals” because the ink is an animal without limbs. But there is a rubber band that protrudes from around the mouth, just called a mustache.

Octopuses evolved from mollusks at the end of the Cambrian period, or about 500 million years ago, but are still squid and mollusks today.They also have the same body systems: the digestive system, the mouth, teeth, and the mantle muscles.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> fifa55 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<