หอยกระปุก

หอยกระปุก

หอยกระปุก
หอยกระปุก

ชื่อสามัญ RIDGED VENUS CLAM ชื่อวิทยาศาสตร์ Pphia crassisulca ลักษณะทั่วไปและลักษณะของหอย เปลือกแข็ง รูปร่างของเปลือกค่อนข้างกลม ค่อนข้างหนา

เส้นการเจริญเติบโตเรียงชิดกันและสามารถมองเห็นได้เป็นแนวสันโดยรอบ เปลือกมีสีน้ำตาลปนเหลือง มีลายคลื่นสีเทาหรือน้ำตาลเข้ม

ถิ่นอาศัย : ที่ซึ่งพบหอยฝังอยู่ในทรายโคลนตอนน้ำลง หอยกินอินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อย ขนาดยาวประมาณ 4-8 ซม.

ไข่หอยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.070-0.075 มม. หุ้มด้วยถุงวุ้น ไข่ที่ปฏิสนธิจะพัฒนาเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์ซึ่งมีขนาด 0.10-0.12 มม. ประมาณ 16 ชั่วโมงหลังจากการปฏิสนธิ หอยในระยะแรกจะว่ายน้ำและกินแพลงก์ตอนพืชประมาณหนึ่งสัปดาห์

จนมีขนาดประมาณ 0.19-0.20 mm. แล้วจะพัฒนาเป็นดินต่อไปฝังอยู่ตามพื้นทะเล ตัวอ่อนที่ได้จากการผสมพันธุ์และเลี้ยงในโรงเพาะฟักเมื่ออายุ 2 เดือนจะอยู่ที่ประมาณ 0.4-4.5 มม.

Common name RIDGED VENUS CLAM Scientific name Pphia crassisulca General characteristics and characteristics of mollusks Hard shell The shell shape is relatively round. quite thick

The growth lines are aligned and can be seen as the surrounding ridge. The bark is yellowish brown. It has a gray or dark brown wavy pattern.

Habitat : Where clams are found buried in the muddy sand at low tide. Shellfish eat decaying organic matter. Size is about 4-8 cm long.

Owl, about 0.070-0.075 mm in diameter, covered with agar sac. The fertilized egg develops into a mature embryo of 0.10-0.12 mm in size approximately 16 hours after fertilization. Early mollusks swim and feed on phytoplankton for about a week.

until the size is about 0.19-0.20 mm. and then will develop into the soil to be buried on the sea floor. The embryo obtained by mating and rearing in the hatchery at 2 months of age is approximately 0.4-4.5 mm.

หอยกระปุก

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

  1. ปลาหมึก
  2. งูจงอาง
  3. หนอนท่อ
  4. แมงมุมทะเล
  5. ทากทะเล