ผีเสื้อข้าวสาร

ผีเสื้อข้าวสาร

ผีเสื้อข้าวสาร
ผีเสื้อข้าวสาร

เป็นแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ และเมล็ดพืชหลายชนิดรวมทั้งไม้ผลหลายชนิด พบความเสียหายมาก โดยเฉพาะหลังจากเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวในโรงเรือนที่หนอนจะกินเมล็ดข้าว

ผีเสื้อข้าวสาร (Corcyra cephalonica) อยู่ในวงศ์ Pyralidae ของ Order Lepidoptera เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในการเก็บรักษา โดยเฉพาะเมล็ดข้าวและพืชเมล็ดพืชต่างๆ

เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดโกโก้ ช็อกโกแลต ผลไม้ กาแฟ เมล็ดฝ้าย งา เป็นต้น หากมีการแพร่ระบาดจะทำลายผลผลิตจากระยะดักแด้ที่คอยกัดกิน

เป็นผีเสื้อขนาดกลาง สีปีกและลำตัวเป็นสีน้ำตาลอ่อน ปีกขนาด 20-25 มม. ความยาวลำตัว 12-15 มม. หัวปิดเกล็ด แหลมยื่นออกมาด้านหน้า ปีกด้านหน้ามีเส้นปีกค่อนข้างสีดำ คลุมทุกส่วนของร่างกาย ปีกหลังเป็นสีครีม ที่ขอบปีกมีขนเล็กๆ ปรากฏชัดเจน

It is an important pest of rice. and seeds of many plants, including many fruit trees. found a lot of damage Especially after the grain is harvested in a greenhouse where the worms will eat the grain.

The rice moth (Corcyra cephalonica), in the Pyralidae family of Order Lepidoptera, is an important pest of preservation. especially rice grains and various grain crops

such as soybeans, peanuts, cocoa beans, chocolate, fruit, coffee, cottonseed, sesame, etc. If there is an epidemic, it will destroy crops from the larval stage that feeds on them.

The rice butterfly is a medium-sized butterfly. Wing color and body are light brown. Wing size 20-25 mm. body length 12-15 mm., head covered with scales. cape protruding forward The front wings have a rather black wing line. covering all parts of the body Hind wings are cream in color. At the edges of the wings, small feathers appear clearly.

ผีเสื้อข้าวสาร

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

พอริเฟอรา

พอริเฟอรา

พอริเฟอรา
พอริเฟอรา

เป็นหนึ่งในเก้าประเภทหรือ “ไฟลัม” ของอาณาจักร Animalia ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตตามอนุกรมวิธาน

สัตว์ในไฟลัมพอริเฟอราเป็นฟองน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงอาศัยอยู่บนโลกมาจนถึงทุกวันนี้

ฟองน้ำอาจมีมาตั้งแต่สมัยพรีแคมเบรียน (Precambrian) เมื่อประมาณ 600 ล้านปีก่อน ฟองน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (Multicellular Organism) หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการน้อยที่สุดบนโลก

จนถึงปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบฟองน้ำประมาณ 15,000 สปีชีส์ ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรทั่วโลก โดยมีเพียง 219 ชนิดเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด

ลักษณะสำคัญของสัตว์ในไฟลัมพอริเฟอรา

ไม่มีเนื้อเยื่อจริงและระบบภายในร่างกาย : ฟองน้ำไม่มีอวัยวะ ไม่มีระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย หรือระบบประสาท ฟองน้ำอาศัยการไหลของน้ำผ่านส่วนกลาง (Spongocoel)

เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ เช่น การกรองอาหารจากน้ำ (Suspension feeder) ที่หมุนเวียนหรือการดูดซึมออกซิเจนที่ละลายน้ำผ่านผนังร่างกาย เป็นต้น

It is one of the nine types or “phylums” of the kingdom Animalia in the taxonomic classification of organisms

Animals in the phylum Porifera are sponges. which are the oldest primitive creatures and still live on Earth to this day.

Sponges may have existed since the Precambrian period. (Precambrian) About 600 million years ago, sponges were multicellular organisms. (Multicellular Organism) One of the least evolved organisms on Earth.

Until now Scientists have discovered about 15,000 species of sponges, most of which live in oceans worldwide, of which only 219 live in freshwater.

Main characteristics of animals in the phylum Porifera

No real tissues and systems inside the body : Sponges have no organs. No circulatory, respiratory, excretory, or nervous systems Sponges rely on the flow of water through the central part. (Spongocoel)

It is a key factor in driving processes such as the filtration of food from the circulating water (Suspension feeder) or the absorption of dissolved oxygen through the body wall.

พอริเฟอรา

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

The Monarch

The Monarch

The Monarch
The Monarch

ผีเสื้อเป็นสัตว์ที่สวยงามที่สุดในธรรมชาติ พวกมันให้ความรู้สึกสงบและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมใดๆ ก็ตาม ผีเสื้อลายด่างนี้หายากมากและมีอันดับสูงในรายการสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

น่าเสียดายอย่างยิ่งที่จะสูญเสียพวกมันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณเห็นว่าพวกมันสวยงามเพียงใด นี่คือผีเสื้อที่สวยงามและแปลกตา 23 ตัวที่วันหนึ่งอาจสูญพันธุ์

ผีเสื้อกษัตริย์สีส้มและสีดำเป็นพันธุ์พื้นเมืองในอเมริกาเหนือที่อพยพไปยังเม็กซิโกในช่วงฤดูหนาว ผีเสื้อราชายังเดินทางเป็นระยะทางค่อนข้างยาว โดยมีความยาวระหว่าง 1,200 ถึง 2,800 ไมล์ (1,931 กม. ถึง 4,506 กม.) ปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์เหลืออยู่ประมาณ 33 ล้านพระองค์

โดยธรรมชาติ หากผีเสื้อเหล่านี้มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเหนือ พวกมันจะอพยพทุกปีในฤดูหนาวตามเส้นทางจากอเมริกาเหนือตะวันออกไปยังเม็กซิโกตอนกลางที่อากาศอุ่นขึ้น

และเป็นผีเสื้อที่บินได้โดยใช้กลไกนาฬิการ่างกาย เหมือนมีเครื่องย้อนเวลาอัตโนมัติสำหรับตัวเอง ทำงานตามตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์ในเวลาที่ต่างกัน

ใช้นำทางบินมุ่งหน้าไปทางทิศใต้อย่างแม่นยำ ระยะทาง 4,000 กม.

Butterflies are the most beautiful creatures in nature. They feel calm and blend in with any environment. The spotted butterfly is extremely rare and ranks high on the endangered species list.

It’s really a shame to lose them especially after you see how beautiful they are. Here are 23 beautiful and unusual butterflies that could one day be extinct.

The orange and black monarch butterflies are native to North America that migrate to Mexico during the winter. Monarch butterflies also travel quite long distances. With a length between 1,200 and 2,800 miles (1,931 km to 4,506 km), there are currently about 33 million monarchs remaining.

Naturally If these butterflies are native to North America They migrate annually in winter along the route from eastern North America to warmer central Mexico.

And a butterfly that flies by using a body clock mechanism. It’s like having an automatic time machine for yourself. Works according to the changing position of the sun at different times.

Used to accurately guide the flight heading south, a distance of 4,000 km

The Monarch

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง

ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง

ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง
ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง

(อังกฤษ: Red-spot Sawtooth) เป็นจำพวกผีเสื้อกลางคืน ชื่อวิทยาศาสตร์: Prioneris philonome อยู่ในวงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ (Pieridae)

ดูเหมือนผีเสื้อที่มีปีกด้านบนเป็นสีขาว มีเส้นปีกลายสีดำสลับกันตามยาว ปีกล่างคล้ายกับปีกบน ปีกหลังมีสีเหลือง เกือบทั่วทั้งปีกหลัง ฐานของปีกมีจุดสีแดงสด

หนวดสองเส้น ตั้งตรงเป็นรูปตัว V มีความยาวลำตัวประมาณ 80-90 มม. จัดเป็นผีเสื้อที่ยาวมาก กินอาหารเหลว เช่น ใบไม้ น้ำหวานจากดอกไม้ โดยใช้ปากเป่าที่เป็นหลอดดูดดูดอาหาร

ลักษณะนิสัยชอบอยู่กลางแจ้งตามชายป่าชายเลนสวนดอกไม้ เป็นผีเสื้อที่ไม่ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มักหากินบนพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้ ในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาค

(English: Red-spot Sawtooth) is a genus of moths. Scientific name: Prioneris philonome is in the cauliflower butterfly family. (Pieridae)

It looks like a butterfly with white wings above. There are black yesteryear lines alternating lengthwise. The lower wings are similar to the upper wings. Hind wings are yellow. almost all of the hind wings The base of the wings has a bright red spot.

Two mustaches Upright, V-shaped, with a body length of 80-90 mm. It is classified as a very long butterfly, feeding on liquid food such as leaves, nectar from flowers. using a mouthpiece that is a suction tube.

Characteristics like being outdoors in mangrove forests, flower gardens. It is a butterfly that does not like to stay together in groups. They tend to feed on the ground more than on the trees. In Thailand, it can be found in every region.

The upper pair of wings are white. There are black yesteryear lines alternating lengthwise. The lower pair of wings are similar to the upper wings, the ventral wings, the lower pair of wings are yellow. The base of the wing is dotted with bright red.

ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

ผีเสื้อขมิ้นกับปูน

ผีเสื้อขมิ้นกับปูน

ผีเสื้อขมิ้นกับปูน
ผีเสื้อขมิ้นกับปูน

ชื่อไทย : ขมิ้นกับปูน ชื่อสามัญ : Purple Sapphire ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heliophorus epicles ขนาด : 28-34 mm พื้นที่กระจายพันธุ์ N, NE, C, W, E, S

ผีเสื้อขมิ้นกับปูน เป็นผีเสื้อในสกุล Canary และ Pune อยู่ในวงกลมผีเสื้อสีน้ำเงิน มีขนาดเล็ก ปีกกางกว้าง 2.8 ซม. ถึง 3.4 ซม. ที่ฐานปีกของปีกคู่หน้ามีริ้วสีน้ำเงินอมม่วงขนาดใหญ่ที่ดูสวยงามราวกับไพลิน

เป็นที่มาของชื่อ ไพลินสีม่วง (purple sapphire) นั่นเอง แต่เมื่อปีกปิดลง พื้นของปีกจะมีสีเหลืองเหมือนขมิ้น ตัดขอบปีกสีแดงเหมือนปูนแดง เป็นลักษณะเฉพาะของที่มาของชื่อไทยว่า ขมิ้น และครก

เช่นเดียวกับแมลงอื่นๆ ผีเสื้อประกอบด้วยตัวที่ไม่ใช่โครงกระดูก แต่มีเปลือกแข็งของไคติน ภายในเปลือกแข็งมีกล้ามเนื้อที่ใช้เคลื่อนไหว ร่างกายของผีเสื้อแบ่งออกเป็นสามส่วน: หัว ทรวงอก และหน้าท้อง

ทั้งสามส่วนประกอบด้วยวงแหวนหลายวงเรียงเป็นแถว พวกเขาเชื่อมต่อกันด้วยเมมเบรนบาง ๆ เพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย มีวงแหวน 14 วงเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างลำตัวของผีเสื้อ แบ่งออกเป็นส่วนหัว 1 ส่วน ทรวงอก 3 ส่วน และส่วนท้อง 10 ส่วน

Thai name : Turmeric and Pune Common name : Purple Sapphire Scientific name : Heliophorus epicles Size : 28-34 mm Distribution area N, NE, C, W, E, S

Turmeric Butterfly with Pune It is a butterfly of the genus Canary and Pune. It is in the circle of blue butterflies. It is small, wings spread 2.8 cm to 3.4 cm. At the base of the wings of the front pair of wings there is a large blue-purple streak that looks as beautiful as a sapphire.

Is the origin of the name purple sapphire (purple sapphire), but when the wings are closed. The bottoms of the wings are yellow like turmeric. Cut the edges of the wings red like red plaster. It is a characteristic of the origin of the Thai name turmeric and mortar.

Like other insects. Butterflies consist of non-skeletal bodies. but has a hard shell of chitin Within the hard shell there are muscles that are used to move. The butterfly’s body is divided into three parts: the head, thorax, and abdomen.

All three are made up of several rings arranged in a row. They are connected by a thin membrane for easy movement. 14 rings are connected to form the body of the butterfly. It is divided into 1 head, 3 thorax, and 10 abdomen.

ผีเสื้อขมิ้นกับปูน

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

ทากดูดเลือด

ทากดูดเลือด

ทากดูดเลือด
ทากดูดเลือด

จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับไส้เดือนในไฟลัมแอนเนลิดา (Phylum Annelida) จัดอยู่ในกลุ่มหิรูดินา (Class Hirudinae) พบได้ในป่าดิบแล้ง

ลักษณะทั่วไปของทาก ทากมีลักษณะเหมือนปลิง โดยทั่วไปร่างกายจะแบ่งเป็นส่วนๆ ปกคลุมไปด้วยเมือกเหนียวๆ ป้องกันไม่ให้ร่างกายแห้งและมีรูปร่างยาว ลำตัวส่วนหลังโค้งเล็กน้อยและหน้าท้องเรียบ

เหยื่อคือแว่นตาดูด (Sucker) ซึ่งอยู่ทั้งบนศีรษะและด้านหลัง แต่ทากสามารถดูดเลือดจากแว่นตาดูดด้านหน้าเพียงด้านเดียว แว่นตาดูดที่ด้านหลังทำหน้าที่ยึดเกาะ ทากรู้ได้อย่างไรว่าเหยื่ออยู่ที่ไหน

ทากรู้ว่าเหยื่ออยู่ที่ไหน จากแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดิน ดังนั้น การเดินชิงเป็นก้าวแรก จึงอาจปลอดภัยกว่าหากเดินในตอนท้าย ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คุณสามารถค่อยๆ ม้วนตัวเองเข้าไปในรูถุงเท้า

เพราะร่างกายแข็งแรงและยืดหยุ่นมาก จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยใช้แว่นดูดที่ปลายสายยางยืดติดกับพื้น เมื่อกล้ามเนื้อเส้นรอบวงหดตัว ทากก็จะเหยียดไปข้างหน้า ใช้แว่นตาดูดรอบปากเพื่อยึดติดกับพื้น

และค่อยๆ ปลดแว่นดูดด้านหลังออกจากเกาะ ตอนนี้กล้ามเนื้อตามยาวจะหดตัว สามารถดึงท้ายลำตัวออกมาเกาะด้านหน้าได้ เป็นทางลุยดิน หรือตามเหยื่อไปยังจุดที่พอใจที่จะหยุด

It is in the same group as the earthworms in the phylum Annelida (Class Hirudinae), found in dry evergreen forests

General characteristics of slugs Slugs look like leeches. The body is generally divided into parts. covered with sticky mucus Prevent the body from drying out and have a long shape. The back is slightly curved and the abdomen is flat.

The victim is the Sucker goggles, located both on the head and on the back. But slugs can only suck blood from one side of the front suction goggles. Suction goggles on the back serve as a grip. How do slugs know where their prey is?

The slug knows where the victim is. from the vibrations from the ground, so walking was the first step. So it might be safer to walk at the end. As mentioned above you can gradually Roll yourself into the sock hole.

Because the body is very strong and flexible. It will move forward using suction goggles with the end of the elastic cord attached to the ground. When circumferential muscles contract The slugs will stretch forward. Use the suction goggles around your mouth to adhere to the ground.

and slowly release the rear suction goggles off the island. The longitudinal muscles will now contract. Can pull the back of the body out to the front island a path through the soil or follow the victim to the point where they are satisfied to stop.

ทากดูดเลือด

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

หนอนกระทู้หอม

หนอนกระทู้หอม

หนอนกระทู้หอม
หนอนกระทู้หอม

ลำตัวมีสีเขียวอ่อน ครีม น้ำตาลอ่อน ไม่มีขน ขนาด 2.5-3 ซม. มีแถบสีขาวตลอดลำตัว หนอนผีเสื้อเป็นมอดสีน้ำตาล ตัวเมียวางไข่เป็นกลุ่มๆละ 10-20 ฟอง

ปกคลุมไปด้วยขนสีน้ำตาล ดักแด้ดักแด้อยู่ในดิน ไส้เดือนฝอยเป็นศัตรูพืชหลักที่แพร่ระบาดในพืชผักหลายชนิด รวมทั้งหัวหอม หอมแดง หัวหอม หน่อไม้ฝรั่ง พริก ถั่วเลนทิล มันเทศ ผักตระกูลกะหล่ำ แตงโม องุ่น กล้วยไม้ ดอกดาวเรือง กุหลาบ เบญจมาศ ถั่วเขียว และมันฝรั่ง

การแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ที่มีการปลูกอย่างต่อเนื่อง เช่น จังหวัดราชบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่เพาะปลูกที่มีกลิ่นหอมที่สำคัญ เช่น ศรีสะเกษ นครราชสีมา และเชียงใหม่

ซึ่งในที่ปลูกผักเหล่านี้มักถูกหนอนปักชำอยู่เป็นประจำ เนื่องจากอากาศร้อน ฝนน้อยหรือฝนตกเป็นเวลานาน ซึ่งเหมาะสำหรับการระบาดของหนอนเจาะเลือด ดังนั้น เกษตรกรจึงควรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

Body green, cream, light brown, hairless, size 2.5-3 cm., with white stripes throughout the body. The caterpillar is a brown moth. Females lay eggs in groups of 10-20 each.

Covered in brown hair. Pupa pupa in the soil. Nematodes are the main pests that infect many vegetable crops. Including onions, shallots, onions, asparagus, peppers, lentils, sweet potatoes, cruciferous vegetables, watermelons, grapes, orchids, marigolds, roses, chrysanthemums, green beans and potatoes.

The epidemic is in areas that are continuously planted, such as Ratchaburi Province. Bangkok, Nonthaburi, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Pathum Thani, Kanchanaburi and Prachuap Khiri Khan and important aromatic plantations such as Sisaket, Nakhon Ratchasima and Chiang Mai.

In which these vegetables are often planted by worms. due to hot weather Little or long rain This is ideal for bloodworm infestations, so farmers should survey their fields regularly.

หนอนกระทู้หอม

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

แมงมุมแม่ม่ายสีน้ำตาล

แมงมุมแม่ม่ายสีน้ำตาล

แมงมุมแม่ม่ายสีน้ำตาล
แมงมุมแม่ม่ายสีน้ำตาล

หรือ Brown Widow ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Latrodectus geometricus ถูกค้นพบครั้งแรกในโคลัมเบีย อเมริกาใต้ จากนั้นได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางไปยังอเมริกาเหนือ แอฟริกา ออสเตรเลีย ส่วนใหญ่ติดกับการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ

จากนั้นมีรายงานว่าพบในเอเชียโดยเริ่มจากฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่นและอินเดีย กล่าวอีกนัยหนึ่ง แมงมุมเหล่านี้สามารถพบได้ในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก นักสัตววิทยาจึงจำแนกแมงมุมนี้เป็นสายพันธุ์สากล

ในประเทศไทยจากการออกตัวอย่างรวมทั้งการรายงานข่าวและการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ แมงมุมแม่ม่ายสีน้ำตาล มีการรายงานในหลายจังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี เชียงใหม่ พะเยา แพร่ ลำพูน ลำปาง พิจิตร ชัยนาท ระยอง จันทบุรี นครราชสีมา และหนองบัวลำภู

ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านในหลายพื้นที่ ว่ากันว่าแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาลถูกพบในบริเวณนั้นมานานก่อนจะพบที่ตลาดนัดจตุจักร แต่ชาวบ้านไม่รู้ว่าแมงมุมอะไร

แมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาลอยู่ในวงศ์ Theridiidae หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าแมงมุมขาหวี เนื่องจากมีขนคล้ายตะขอบนทาร์ซัสของขาคู่ที่สี่ ใช้ห่อเหยื่อก่อนรับประทาน

ชื่อสกุล Latrodectus มาจากคำภาษาละตินสองคำที่แปลว่า “หัวขโมยนักกัด” เนื่องจากพฤติกรรมการล่าของแมงมุมสายพันธุ์นี้ เพื่อสร้างเว็บรูปทรง 3 มิติที่ไม่เหมือนใคร โดยมีใยของเหยื่อเชื่อมต่อจากรังซึ่งมักจะทำขึ้นภายใต้วัตถุที่ไม่สูง จากพื้นดินแล้วเชื่อมต่อกับมัน ชั้น

เป็นเส้นใยเดี่ยวเรียงราย ที่ปลายกับดักจะมีกาวเหนียวติดอยู่ เมื่อแมลงหรือสัตว์ตัวเล็กวิ่งเข้าไปในหยดกาว เส้นใยที่เชื่อมต่อกับพื้นหัก ทำให้เหยื่อถูกดึงขึ้นและแขวนไว้กลางอากาศ แรงสั่นสะเทือนจากการต่อสู้ของเหยื่อถูกส่งไปตามใยไปยังรังด้านบน

เมื่อแมงมุมได้รับสัญญาณ มันจะปีนลงมาอย่างรวดเร็วและใช้ขาที่เหมือนใยแมงมุมคู่สุดท้ายห่อเหยื่อแล้วลากกลับขึ้นไปที่รังโดยเร็ว จากนั้นการกัดจะปล่อยพิษเข้าสู่เหยื่อเพื่อทำให้เป็นอัมพาต คล้ายกับพฤติกรรมของโจร ที่มาของชื่อแมงมุมแม่ม่ายมาจากพฤติกรรมเดียวกัน

ส่วนใหญ่แล้วแมงมุมตัวเมียจะกินแมงมุมตัวผู้หลังจากผสมพันธุ์ ในธรรมชาติ เราพบว่าแมงมุมเพศเมียโดดเดี่ยวและไร้คู่ เหมือนกับชีวิตของแม่ม่าย

Or Brown Widow, scientifically known as Latrodectus geometricus, was first discovered in Colombia, South America, and then spread widely to North America, Africa, and Australia, mostly adjacent to sea and air shipping.

Then it was reported to be found in Asia starting with the Philippines. Japan and India in other words These spiders can be found in tropical and temperate regions around the world. Zoologists therefore classify this spider as a universal species.

In Thailand from issuing samples including news coverage and submitting samples for review. brown widow spider It was reported in several provinces of Thailand, including Bangkok, Nonthaburi, Samut Songkhram, Ratchaburi, Chiang Mai, Phayao, Phrae, Lamphun, Lampang, Phichit, Chainat, Rayong, Chanthaburi, Nakhon Ratchasima and Nong Bua Lamphu.

แมงมุมแม่ม่ายสีน้ำตาล

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

Yellow Sac Spider

Yellow Sac Spider

Yellow Sac Spider
Yellow Sac Spider

พบได้ทั่วทุกมุมโลก เป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรง โดยพิษจะค่อยๆ ทำลายเซลล์ เนื้อเยื่อ และทางเดินอาหาร แต่บ่อยครั้งที่เคสที่กัดคนไม่ค่อยพบ แต่ถ้าสัตว์หรือเหยื่อถูกกัด อาจถึงตายได้

เป็นหนึ่งในแมงมุมที่มีนัยสำคัญทางคลินิกน้อยที่สุด แต่แท้จริงแล้วพวกมันสามารถทำให้เกิดการกัดที่เจ็บปวดได้ด้วยการพัฒนาของเนื้อร้ายที่เป็นเนื้อตาย

และบางครั้งอาจส่งผลต่อระบบได้ พวกเขามักจะกัดเพื่อป้องกัน (มากกว่าแมงมุมอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาที่มีพิษ) และการกัดในมนุษย์เกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่ปกติ

เช่นในรถและในสระว่ายน้ำ เป็นไปได้ว่าหลายกรณีในสหรัฐอเมริกาที่เป็นโรคแมงตายหมายถึงแมงมุมแม่ม่ายที่อยู่นอกขอบเขตตามธรรมชาติของมัน นั่นคือแมงมุมกัดถุงสีเหลือง แมงมุมเหลืองที่เกี่ยวข้องกับพิษของมนุษย์

รวมทั้ง C. brevicalcaratum ในออสเตรเลีย, C. inclusum ในสหรัฐอเมริกาและทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคนาดา, C. japonicum ในประเทศญี่ปุ่น, C. mildei ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและสหรัฐอเมริกา

C. mordax ในออสเตรเลีย, Central และ Southwest Pacific และบางส่วนของสหรัฐอเมริกา ในสหรัฐอเมริกา inclusum (พื้นเมือง) และ mildei (แนะนำ)

พวกมันเป็นสปีชีส์ที่มีแนวโน้มว่าจะพบมากที่สุดและมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะทำให้เกิดการกัด: สไปเดอร์สองตัวนี้กระจายอยู่ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา และยังไม่มีช่วงที่แน่นอนสำหรับพวกเขา

found all over the world It is a very poisonous spider. The poison gradually destroys cells, tissues and the digestive tract. But often cases that bite people are rare. but if the animal or prey is bitten Could be deadly

It is one of the least clinically significant spiders. But they can actually cause a painful bite with the development of necrotic necrosis.

And sometimes it can affect the system. They often bite for protection. (more than other spiders in the United States where venom) and bites in humans occur in unusual places.

Like in the car and in the pool. It is possible that many cases in the United States of arachnids refer to widow spiders that are outside their natural range. That was a spider biting a yellow bag. Yellow spider related to human venom

Including C. brevicalcaratum in Australia, C. inclusum in the United States and southwestern Canada, C. japonicum in Japan, C. mildei in the Mediterranean and United States.

C. mordax in Australia, Central and Southwest Pacific and parts of the United States. In the United States, inclusum (native) and mildei (recommended).

They are the species most likely to be found and most likely to cause bites: these two spiders are widely distributed in the United States. And there is no definite range for them.

Yellow Sac Spider

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

ปูแมงมุมญี่ปุ่น

ปูแมงมุมญี่ปุ่น

ปูแมงมุมญี่ปุ่น
ปูแมงมุมญี่ปุ่น

เป็นของตระกูลมาชิเดะ สัตว์ขาปล้อง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macrocheira kaempferi ปูของเขาได้รับเกียรติจาก Engelbert Kempfer นักธรรมชาติวิทยาและนักเดินทางชาวเยอรมัน กุ้งชนิดนี้ถูกอธิบายครั้งแรกในปี 1836 โดย Konrad Jacob Temminck นักสัตววิทยาชาวดัตช์

ปูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจะมีกระดองยาวสี่สิบห้าเซนติเมตร อย่างไรก็ตามพวกเขามีขาที่ค่อนข้างยาว ควรจะกล่าวว่าช่วงของคู่แรกสามารถเข้าถึงสามเมตร ปูดังกล่าวมีกรงเล็บยาวสี่สิบเซนติเมตร พวกมันทำหน้าที่เป็นอาวุธที่ทรงพลังสำหรับสัตว์ขาปล้อง มีบุคคลที่มีความยาวลำตัวไม่เกินสี่เมตร

อกและหัวของปูญี่ปุ่นหุ้มด้วยกระดองแบนสั้นลงท้ายด้วยพลับพลาแหลมคม อุปกรณ์ป้องกันสัตว์ขาปล้องมีหนามแหลมและหินจำนวนมาก พวกเขาอยู่ที่ด้านบนของกระดอง น้ำหนักของยักษ์เหล่านี้มักจะยี่สิบกิโลกรัม

ที่ส่วนลึกของมหาสมุทร ความกดอากาศสูงเกิดจากเสาน้ำ อย่างไรก็ตาม เปลือกปูยักษ์ได้รับการปกป้องจากการถูกกดทับด้วยชั้นไคตินที่ทนทาน

Belonging to the Machide family, this arthropod’s scientific name is Macrocheira kaempferi. His crab was honored by German naturalist and traveler Engelbert Kempfer. This shrimp was first described in 1836 by the Dutch zoologist Konrad Jacob Temminck.

The largest crabs have a shell that is forty-five centimeters long. However, they have relatively long legs. It should be said that the range of the first pair can reach three meters. Such crabs have claws that are forty centimeters long. They serve as powerful weapons for arthropods. There are individuals whose body length does not exceed four meters.

The chest and head of the Japanese crab are covered with a short, flat carapace ending with a sharp tabernacle. Arthropod defensive gear has many spikes and stones. They are at the top of the carapace. The weight of these giants is usually twenty kilograms.

At the depths of the ocean The high pressure is caused by water columns. However, the giant crab shell is protected from compression by a durable chitin layer.

ปูแมงมุมญี่ปุ่น

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล