ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู

ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู มันเป็นหนึ่งในปลิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในสัตว์นักล่าที่มีขนาดใหญ่กว่ามัน เหยื่อของมันคือไส้เดือนยักษ์คินาบาลู ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันบนยอดเขาคินาบาลูบนเกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซีย

ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู (Kinabalu giant red leech) มันเป็นปสิงขนาดใหญ่ ยาวไม่เกิน 30 ชม. มีสีส้มแดงและดูสว่าง เป็นสัตว์เฉพาะถิ่น (ไม่สามารถพบได้ที่อื่น) พบได้บนยอดเขาก็นาบาลูบนเกาะบร์เนียว ปัจจุบันยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้อยู่น้อย และเป็นสปีชีสที่งไม่มีการศึกษาคนคว้ามาก

ปลิงชนิดไม่ใช่ปลิงดูดเลือดสัตว์ชนิดนเป็นอาหารเหมือนปสิงทั่ไป แต่จะกินเฉพาะไส้เดือนยักษ์กีนาบาลูเป็นอาหารซึ่งไส้เดือนเดือนยักษ์กีนาบาลูก็เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นเช่นกัน โดยพวกมันอาศัยอยู่ในดินหรือกองใบไม่ชื้นตามรอยแตกระหว่างหิน

สามารถพบพวกมันได้ในอุทยานแห่งชาติกี่นาบาลูที่ระดับความสูง 2,500 -3,000 เมตร และจะปรากฎให้เห็นเฉพาะเวลาที่ฝนตกหนัก หรือหลังจากฝนหยุดตกไม่นาน

ปลิงมีอยู่มากกว่า 500 ชนิดทั่วโลก เราสามารถเจอพวกมันได้ทั้งในน้ำจืด ทะเล บนบก หรือแม้แต่ในถ้ำใต้ดิน มันจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจพบได้ทั่วไป แต่ก็มีบางชนิดที่พบได้ในพื้นที่เฉพาะเจาะจงเช่น ปลิงแดงยักษ์กีนาบาลู มันจึงเป็นเรื่องดี ที่พวกมันแสดงให้เห็นถึงความแปลกประหลาดให้พวกเราเห็น

ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู

The Kinabalu giant red leech is one of the largest in the world and one of the larger predators. Its prey is the giant earthworm Kinabalu. Who lived together on the top of Mount Kinabalu on Borneo Island, Malaysia.

The Kinabalu giant red leech (Kinabalu giant red leech) It is a large haunt, up to 30 hours long, orange-red and bright. Endemic (Can’t be found elsewhere) found on the top of Nabalu on the island of Burnieu. Little is currently known about this animal. And it’s a very uneducated species of cheese.

The leech is not a leech that sucks the blood of an animal, it is food like in the living thing. But will eat only the giant earthworm Kinabalu as food, which is also an endemic species of the giant earthworm Kinabalu. They live in soil or leaf mounds, not moist in cracks between the rocks.

They can be found in the Ki Nabalu National Park at an altitude of 2,500 -3,000 meters and only visible when it rains. Or shortly after the rain stopped

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

เคย

เคย “ ชื่อกุ้งขนาดเล็กหลายชนิดใน 2 วงศ์คือ Myside ได้แก่ Black-eyed [Mesopodopsis orientalis (Tattersall)] อันดับ Mysidacea และวงศ์ Sergestodae แฉกลำตัวแบนผิวบางใสนิ่มเหมาะสำหรับ เกลือทำกะปิและน้ำเคย” (อ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554)

ในกลุ่มกุ้ง – กุ้ง – ปูซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกลุ่มแพลงก์ตอนซึ่งเป็นอาหารของวาฬบาลีนปลากระเบนราหูน้ำเค็มฉลามวาฬและแมวน้ำกินปู รวมถึงนกทะเลบางชนิดที่กินอาหารเพียงอย่างเดียว

เคย จัดเป็นกุ้งขนาดเล็ก กุ้ง แต่ตัวเล็กกว่าและไม่มีสีเขียวที่หัวเหมือนกุ้ง ลำตัวสีขาวกระจ่างตาสีดำยาวประมาณ 1.5 ซม. เปลือกบางและนิ่ม อาศัยอยู่ตามรากของป่าชายเลนเช่นต้นโกงกางแสมลำพูชาวบ้านมักจะออกไปข้างนอกในตอนเช้า ช้อนใช้ได้ทุกวันเพราะมีมากในทุกฤดูกาล จะอาศัยอยู่ใกล้ผิวน้ำทะเลโดยไม่จมซึ่งอาจอยู่ในน้ำประมาณหน้าแข้งถึงระดับอกในขั้วโลกใต้เป็นแพลงก์ตอนขนาดใหญ่ มันจะเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับวาฬ ในอ่าวไทยเป็นแพลงก์ตอนขนาดเล็กตามชายฝั่ง ในกุ้งและบ่อปลาลักษณะสำคัญคือตัวเมียมีถุงไข่ติดอยู่ที่ท้องตั้งแต่กำเนิด จึงมีชื่อเรียกว่ากุ้งโอพอสซัม

เคย

Ever “Names of small shrimp in two families: Myside: Black-eyed [Mesopodopsis orientalis (Tattersall)], Mysidacea rankings, and Sergestodae family. Flat-skinned lobes are thin and soft. Salt for shrimp paste and water “(refer to the Dictionary of the Royal Institute of Thailand 2011)

In the shrimp-shrimp-crab group, it is extremely important in the plankton group, which is the food of baleen whales, manta rays, saltwater manta rays, whale sharks and crab-eating seals. This includes some seabirds that only feed on food.

Ever It is classified as a small shrimp, but smaller and less green on the head like a shrimp. Its body is white and bright, eyes are black, about 1.5 cm long, the skin is thin and soft. They live in the roots of the mangrove forest, such as the Samae Lamphu mangrove, villagers often go out in the morning. Spoons can be used every day because they are abundant in every season. Will live near the surface of the sea without sinking, which may lie in the water around the tibia to the chest level in the Antarctic is a large plankton. It will be an important food for whales. In the Gulf of Thailand are small plankton along the coast. In shrimp and fish ponds, the main characteristic is that the female has an egg sac at birth. So it’s called the shrimp opossum.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

ปูเจ้าฟ้า

ปูเจ้าฟ้า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตรและคณะนักศึกษาปริญญาโทภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค้นพบปูใหม่ของโลก 2 ตัวที่บริเวณลำธารน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนอง เป็นน้ำตกปูที่มีสีสันสวยงาม กระดองและก้ามมีสีขาวขาตาและปากมีสีดำอมม่วง นี่คือปูที่โดดเด่น แตกต่างจากปูน้ำจืดอื่น ๆ เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏในอนุกรมวิธานของกุ้ง กั้งและปูมาก่อนจึงถือได้ว่าเป็นปูน้ำตกชนิดใหม่ของโลกที่พบในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอพระราชทานพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นชื่อวิทยาศาสตร์

ของปูชนิดใหม่นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อเชิดชูอนุกรมวิธานสิ่งมีชีวิตในน้ำของไทยและของโลกซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตในปี พ.ศ. 2530 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปูชนิดใหม่นี้มีชื่อว่า Phricotelphusa sirindhorn โดยเรียกชื่อภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้า

ปูเจ้าฟ้า เป็นปูน้ำตกชนิดใหม่ของโลก สีสันสวยงามแปลกตา ทั้งกระดองและก้ามเป็นสีขาวขาเดิน 4 คู่เป็นสีดำเบ้าตาทั้งสองข้างและบริเวณปากเป็นสีม่วงดำ

ตั้งอยู่ใต้หินน้ำตกหงาววนอุทยานน้ำตกหงาวอ. เมืองจ. ระนองพบที่น้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาพะเนินทุ่งแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีน้ำตกบนเขาอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรี

ปูเจ้าฟ้า

Crab Chao Fa On December 6, 2019, Professor Paiboon Nai Net and the graduate students of the Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, discovered two new crabs of the world at Ngao Waterfall Stream, Muang District, Ranong Province. It is a colorful crab waterfall. The carapace

and claws are white, the legs, eyes and mouth are purpleish black. This is a distinctive crab. Unlike other freshwater crabs, when they have been examined, they do not appear in the shrimp taxonomy. Crayfish and crabs before, so it can be considered the world’s first new type of cascade crab found in Thailand.

On the occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Siam Boromrajakumari opened the Museum of Natural History of Chulalongkorn University on November 25, 1987, Chulalongkorn University. Therefore requesting the royal title of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Siam Boromrajakumari is the scientific name.

Of this new type of crab In honor of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn The Royal Princess, who cares for the conservation of natural resources and to uphold the taxonomy of aquatic organisms of Thailand and the world, which has been royal permission in 1987 since then. This new type of crab is called Phricotelphusa sirindhorn by calling the Thai name Crab Chaofa.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

ปูทูลกระหม่อม

ปูทูลกระหม่อม หรือที่ชาวบ้านเดิมเรียกว่า“ ปูแป้ง” เป็นปูน้ำจืดที่มีสีสันสวยงามและพบเห็นได้ทั่วไปในป่าดูนลาล้อมรอบหนองดูน การสอบภาควิชาการครั้งแรกของปูได้รับการยอมรับในปีพ.ศ.2536โดยศาสตราจารย์ไพบูลย์นัยเนตรภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ (Leiden,ประเทศ

เนเธอร์แลนด์) ประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่าเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกในกลุ่มปูป่า มีสีสันกระดองสีม่วงเปลือกมังคุดขอบเบ้าตาขาเดิน 4 คู่และก้ามขาหนีบทั้งสองข้างสีเหลืองส้มขาและปลายขากรรไกรสุดท้ายเป็นสีขาวงาช้าง มีการเผยแพร่การค้นพบปู“ Crustaceana” เป็นวารสารชั้นนำของโลกเกี่ยวกับอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกุ้งปูกั้งฉบับ. 65, 2536ที่มาของชื่อ“ ปูทูลกระหม่อม” เนื่องมาจากปี พ.ศ. 2536 เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณ วลัยลักษณ์

พลวลัยลักษณ์อาชาราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 พรรษาในฐานะผู้นำและเป็นพระภิกษุปรีชาญาณศาสตร์จุฬาฯ จึงได้แจ้งขออนุญาตพระสงฆ์ชื่อของเขาได้รับเชิญให้เป็นชื่อของปูน้ำจืดชนิดนี้และได้รับอนุญาตให้ตั้งชื่อว่า “ปูทูลกระหม่อม” ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Thaipotamon chulabhorn” เพื่อเป็นเกียรติแก่สาขาอนุกรมวิธานปูในประเทศไทยซึ่งเป็นเกียรติประวัติของประเทศไทยกับปูชนิดใหม่ที่สวยงามและพบเพียงแห่งเดียวที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพันเท่านั้นดัง

นั้นปู (ไทยโพ ธ มนจุฬาภรณ์นัยเนตร, 2536) จึงถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 14
กระดูกสันหลังในกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543) นอกจากรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกระทรวงเลขที่ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2543 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 117 ตอนที่ 3 วันที่ 28.มกราคม 2543

ปูทูลกระหม่อม ออกหากินเวลากลางคืนจะออกหาเหยื่อในเวลากลางคืน (ออกหากินเวลากลางคืน) และจะดักจับเหยื่อของมันที่ปากหลุมหรือรอบ ๆ ปากหลุมในรัศมี 1 เมตร แต่บางครั้งถ้าในป่ายังเงียบหรือหลังฝนหยุดตก อาจพบเดินวนไปมาบริเวณปากหลุมอาจพบได้ในบริเวณหลุมกินได้ทั้งพืชและสัตว์ (Omnivorous) ได้แก่ไส้เดือนแมงมุมและแมลงทุกชนิดรวมทั้งเศษใบไม้ใบไม้ใบหญ้าที่ร่วงหล่นบนผิวน้ำ

ปูทูลกระหม่อม

Crabs of Thammahom , or what the villagers originally called “Pu Pang”, are colorful freshwater crabs that are common in the dunla forest surrounding Nong Dun. The first academic examinations of Crab were accepted in 1993 by Professor Paiboon Naianet, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, in collaboration with experts from the National Museum of Natural History. (Leiden, country

Netherlands) The Netherlands is found to be the world’s new freshwater crab among the wild crabs. They are colorful, purple carapace, mangosteen peel, eye socket edge, 4 pairs of walking legs and both groin claws, yellow-orange color, legs and ends of jaws last ivory white. The Crab Discovery is published. “Crustaceana” is the world’s leading journal on the taxonomy of shrimp, crustacean invertebrates, issue. 65, 1993 The origin of the name “Pu Thul Kraham” is due to the year 1993 was the year that Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

ปูราชินี

ปูราชินี  เป็นปูชนิดหนึ่งที่พบในภูเขา พบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2527 ที่จังหวัดนราธิวาสโดยนายสุรพลดวงแขและว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชิดชอบหัวหน้าทหารพราน (กองทัพภาคที่ 4)

ปูราชินี มีปากและขาเป็นสีแดงและสีส้มก้ามของมันมีสีขาวและกระดองเป็นสีม่วงอมน้ำเงิน เชื่อกันว่าสีสามารถเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามฤดูกาล ขนาดผู้ใหญ่ประมาณ 12.5 มม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระราชานุญาตใช้ชื่อสิริกิติ์เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมฉลองในวโรกาสที่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครบ 5 รอบและได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ปัจจุบันพบปูเป็นประจำในป่าพรุน้ำจืดในลุ่มน้ำน้อย อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและไทรโยคกาญจนบุรีและไม่เคยมีการรายงานจากที่อื่นใดมีสถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ. ศ. พ.ศ. 2535

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในบ้านของเรา ยังมีส่วนช่วยในการจัดอนุกรมวิธานอีกว่าในประเทศไทยมีสัตว์ที่สวยงามและแปลกตาอีกชนิดหนึ่ง เรื่องนี้จะตีพิมพ์ในวารสารภาษาดัตช์ เพื่อประกาศให้ปูชนิดนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนอกจากนี้ยังเสนอให้ปูราชินีเป็นสัตว์คุ้มครอง

ปูราชินี

Queen crab is a type of crab found in the mountains. First encountered in the year 1984 in Narathiwat Province by Mr. Surapon Duangkae and that Lieutenant Pitak Chidchob, Chief of the Rangers. (4th Army Region)

Crab Queen has a red and orange mouth and legs, its claws are white and the carapace is bluish-purple. It is believed that the color can change indefinitely according to the season. Adult size is about 12.5 mm. Chulalongkorn University asks the royal permission to use the name Sirikit as the scientific name. To celebrate and celebrate the occasion at

Her Majesty Queen Sirikit 5th anniversary and was bestowed on December 23, 1991. Crabs are now found regularly in freshwater peat swamps in the Noi River basin. Thong Pha Phum and Sai Yok National Park, Kanchanaburi and has never been reported elsewhere as a protected wildlife under the Wildlife Preservation and Protection Act, Por. Fri. 1992.

The abundance of resources in our home. It also contributes to taxonomy that there is another beautiful and unusual animal in Thailand. This story will be published in Dutch journals. To declare this crab to be accepted all over the world, it is also proposed that the queen crab as a protection animal.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

แมงมุมทารันทูล่า

แมงมุมทารันทูล่า เป็นกลุ่มของแมงมุมอาร์โทรพอดอยู่ในวงศ์ Theraphosidae เป็นแมงมุมที่มีวิวัฒนาการมากว่า 350 ล้านปีก่อนโดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างน้อยมาก มีรูปร่างทั่วไปคล้ายกับแมงมุมปล้อง แต่ทารันทูล่าจะไม่ตกค้างในบริเวณท้องอีกต่อไป ทารันทูล่าที่พบบ่อยคือแมงมุมขนาดใหญ่ที่มีขายาวและลักษณะเด่นคือมีขนตามลำตัวและขาจำนวนมาก เห็นได้ชัดเจนส่วนใหญ่จะมีสีสันหรือลวดลายที่สดใส สามารถพบได้ทั่วไปในโลกไม่เว้นแม้แต่ทะเลทรายทุ่งหญ้าหรือถ้ำมืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ร้อนและชื้นหรืออุณหภูมิของป่าฝนยกเว้นขั้วโลกเท่านั้น

แมงมุมทารันทูล่า มีขนาดตั้งแต่ 2.5 ซม. ถึง 33 ซม. น้ำหนักมากกว่า 160 กรัม (แต่โดยเฉลี่ย 6 นิ้วหรือ 15 ซม.) มีอายุการใช้งาน 15-20 ปี

โดยทั่วไปแมงมุมทารันทูล่ามีประสาทการมองเห็นที่ไม่ดี จึงใช้ขนตามร่างกายเป็นตัวตรวจจับการสั่นสะเทือนซึ่งสามารถทำให้ทารันทูล่ารับรู้ทิศทางหรือระยะห่างของวัตถุได้

ชนิดที่อาศัยอยู่ตามพื้นดินให้ขุดดินเป็นหลุมลึกประมาณ 30-45 เซนติเมตรหรือหาหลุม ภายในหลุมมีใยฉาบอยู่โดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ดินโดยรอบพังใยรอบ ๆ หลุมจึงไม่เหนียวและไม่เหมาะสำหรับจับเหยื่อ แต่จะใช้เพื่อป้องกันการยุบตัวของหลุมมากกว่าและยังช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์หรือสิ่งของอื่น

ใดมารบกวนด้านนอกของหลุมมักจะมีใยอยู่รอบ ๆ และปากหลุมให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอหากเว็บเสียจะได้รับการซ่อมแซมทันที โดยปกติทารันทูล่าเป็นแมงมุมที่รักความสะอาด หากเศษอาหารตกลงไปในรูหรือเศษอาหารที่เหลือ จะเอาไปทิ้งข้างนอกทันที

แมงมุมทารันทูล่า

Tarantula is a group of artropod spiders in a family. Theraphosidae It is a spider that evolved over 350 million years ago with very little structural change. It has a general shape similar to that of a segmented spider. But the tarantula will no longer remain in the stomach area. The most common tarantula is a large spider with long legs and is characterized by a large amount of body and leg hair. They are most noticeable in bright colors or patterns. They can be found everywhere in the world, including deserts, grasslands or dark caves, especially in hot and humid areas or in the temperature of rainforests except the poles.

Tarantula spiders , ranging in size from 2.5 cm to 33 cm, weighing more than 160 g (but on average 6 inches or 15 cm), have a lifespan of 15-20 years

In general, tarantula spiders have poor vision. Hence, body hair is used as a vibration detector that can cause the tarantula to perceive the direction or distance of an object.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล


หอยหมวกเจ๊ก

หอยหมวกเจ๊ก ก็มีการกำหนดเพศแบบกระเทยตามลำดับและเช่นเดียวกับปลาการ์ตูน พวกเขาจะเริ่มจากตัวผู้ก่อน และเมื่อร่างกายใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นที่จะเปลี่ยนเป็นเพศหญิงสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่การวางไข่ต้องใช้พลังงานมากกว่าการผลิตอสุจิ ยิ่งหอยมีขนาดใหญ่ความสามารถในการวางไข่ก็จะยิ่งมากขึ้น หน้าที่ฟักไข่จึงเก็บไว้เฉพาะหอยที่มีขนาดใหญ่พอสมควร

หอยหมวกเจ๊ก บางประเภทเงื่อนไขในการแปลงเพศไม่ใช่แค่ขนาดตัวเท่านั้น แต่เกิดขึ้นเมื่อหอยเหล่านี้สัมผัสกับหอยตัวผู้ตัวอื่นนั่นคือหอยตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่กว่าจะกลายเป็นหอยเมื่อสัมผัสกับหอยตัวผู้ตัวอื่น ๆ

การทดลองระบุว่าเมื่อหอยไปสัมผัสกับ “เมือก” ที่ทิ้งไว้ข้างหลังของหอยตัวผู้ตัวอื่น ๆ จะกระตุ้นให้มันเปลี่ยนและแปลงเพศจากตัวผู้เป็นตัวเมียซึ่งหอยจะใหญ่กว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นเร็วกว่าข้อดีอย่างหนึ่งของวิธีการแปลก ๆ เหล่านี้คือทำให้หอยมีรูพรุนอยู่เสมอ เมื่อเราเจอหอยเพศเดียวกันหมดปัญหา! เราเพิ่งให้ตัวที่ใหญ่กว่าเปลี่ยนเพศเป็นตัวเมีย แล้วกลับมาปั้นลูก!

นอกไปจากนี้ การศึกษายังพบว่าในบางกรณีหอยเพศเมียยังสามารถเปลี่ยนเพศกลับไปเป็นเพศผู้ได้อีกครั้งอีกด้วย

หอยหมวกเจ๊ก

A clam shellfish also has a hermaphrodite gender, respectively, and the same is true for clown fish. They will start with the male first. And only when the body gets slightly larger it transforms into female, partly due to the fact that laying eggs requires more energy than sperm production. The larger the mollusks, the greater their ability to spawn. The hatching function is therefore kept only a fairly large shellfish.

A snail shell for some types of transsexual conditions, not just body size. But it happens when these mollusks come into contact with other male mollusks, i.e. larger males become mollusks when they come into contact with other male mollusks.

Experiments show that when a mollusk comes into contact with the “mucus” left behind other male mollusks, it will induce it to change and change sex from male to female, where the mollusk is larger. One advantage of these odd methods is that the shells are always porous. When we meet the same sex shellfish, no problem! We just gave the bigger one to change the sex into a female. And then come back to make a child!

In addition to this The study also found that in some cases female mollusks can also revert sex to males.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

ทาก

ทาก เป็นสัตว์ที่มีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันเหมือนไส้เดือน แต่พวกเขาต้องผสมข้ามพันธุ์ โดยการจับคู่เพื่อแลกเปลี่ยน gametes จากนั้นทากจะวางไข่ในเปลือกไข่ซึ่งมีตัวอ่อน 5-11 ตัวอยู่ในเปลือกไข่แต่ละตัวหรือแตกต่างกันไปตามชนิด

ทาก

ทาก เป็นสัตว์นักล่า มันดูดเลือดจากสัตว์อื่นเป็นอาหารเท่านั้น วิธีมองหาเหยื่อพวกมันจะจับแรงสั่นสะเทือน แสงหรือเงารวมถึงความร้อนจากการหายใจเมื่อเหยื่อเดินตามทากจะโจมตีไปข้างหน้าโดยใช้แว่นดูดด้านหลังโดยยึดกับพื้นก่อน ยืดศีรษะไปข้างหน้าโดยการหดและขยายวงแหวนลำตัวเพื่อยึดเข้ากับผิวหนังของเหยื่อ จากนั้นดึงแว่นเพื่อดูดปลายจากพื้น ซึ่งทั้งหมดนี้อ่อนโยนมากจนเหยื่อแทบไม่รู้สึกตัว

เมื่อทากขึ้นไปบนผิวหนังของเหยื่อได้สำเร็จจากนั้นพวกมันจะเลื้อยไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการดูดเลือดโดยเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนระหว่างเป้ากางเกง ใช้ขากรรไกรที่อยู่ภายในปากผ่าเปิดผิวหนังของเหยื่อเพื่อดูดเลือดระหว่างการดูด ทากปล่อยสารสองชนิด อย่างแรกมีองค์

ประกอบคล้ายกับสารฮีสตามีน (Histamine) ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นให้หลอดเลือดขยายตัว เหยื่อจะรู้สึกมึนงง จึงถูกหยิบมาใช้เป็นเวลานานโดยไม่รู้สึกตัวและสารตัวที่สองคือสารที่มีองค์ประกอบคล้ายกับ Hirudin (ฮิรูดิน) มีคุณสมบัติป้องกันการแข็งตัวของเลือด ทำให้เลือดไม่หยุดไหลหลังจากนั้นประมาณ 30-60 นาทีเลือดของเหยื่อจะเริ่มแข็งตัว นอกจากนี้ยังสามารถขับเมือกที่ไม่ต้องการออก

จากร่างกายเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บในเซลล์เม็ดเลือด ส่วนที่เป็นน้ำของเลือดจะถูกกำจัดออกทางอวัยวะขับถ่ายที่ผิวลำตัว และเมื่อทากดูดเลือดไปสักพักร่างกายของมันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นกว่าปกติ 2-3 เท่า

Slugs are animals that have two sexes in the same body like earthworms. But they must crossbreed By pairing to exchange gametes, slugs then lay their eggs in the eggshell, which has 5-11 larvae in each eggshell or varies by species.

Slugs are predatory animals. It only sucks the blood of other animals as food. How to look for prey, they will catch vibrations. Light or shadow, as well as the heat from breathing, when the victim follows the trail, the slugs will attack forward using the rear suction goggles, first fixed to the ground. Extend the head forward by shrinking and expanding the body ring to attach it to the victim’s skin. Then pull the glasses to suck the tip from the floor. All of which are so gentle that the victim is barely aware of them.

Once the slugs have successfully landed on the victim’s skin, they will then creep into the optimum position for blood sucking, especially in the soft tissue between the crotch Using the jaw inside the mouth, open the victim’s skin to suck blood during suction Slugs release two substances. First of all, there is an element

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

หอยมือเสือ

หอยมือเสือ หอยเสือมีพฤติกรรมแตกต่างจากหอยอื่น ๆ ตรงที่เปลือกด้านบนเปิดรับแสงแดด เรียกว่าหน้าหอยลายเสือและจะแผ่มนต์ให้ ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่รับแสงเนื้อเยื่อประกอบด้วยสาหร่ายเช่นไดโนแฟลกเจลเลตนั่นคือสาหร่ายซูซานเทลลี หลายคนอาศัยอยู่ในเสื้อคลุมซึ่งการอยู่ร่วมกันนี้ได้รับประโยชน์ ซึ่งการสังเคราะห์แสงโดยสาหร่ายแบบพึ่งพาอาศัยกันนั้นใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ

ของเสียที่ปล่อยออกมาจากหอยมือเสือ หอยลายเสือจะได้รับสารอาหารบางส่วนกลับคืนมาจากสาหร่ายทะเล ดังนั้นจึงพบหอยลายเสืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำใสและมีแสงส่องผ่าน นอกจากนี้สีที่แตกต่างกันของหอยลายเสือ ได้แก่ สีเขียวและสีน้ำเงินเป็นผลมาจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายชนิดนี้ โดยปกติหอยเสือจะพบได้ที่ความลึกน้อยกว่า 20 เมตรต่อมาที่รอยต่อด้านล่างของเปลือกหอย เปลือกบานพับมีช่องให้เนื้อเยื่อที่เรียกว่าบิสซัสยื่นออกมาซึ่งใช้ในการผูกหอยกับหินหรือวัสดุใต้น้ำ

โดยการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายซูแคนเทลลีในหอยจะดูดซับสารต่างๆรวมทั้งการขับของเสียจากสัตว์อื่นในระบบนิเวศ เพื่อสังเคราะห์เป็นอาหารและพลังงานดังนั้นการทำหอยลายเสือจึงเป็นเหมือนโรงงานกำจัดของเสียนอกจากนี้หอยลายเสือยังมีการกรองอาหารป้อนอาหารที่ลอยอยู่ในน้ำดังนั้นหากมีฝุ่นและตะกอนลอยอยู่ในน้ำหอยเสือจะ ทำหน้าที่กรองฝุ่นและตะกอน จึงทำให้น้ำในบริเวณนั้นใสสะอาดช่วยระบบนิเวศของท้องทะเลได้เป็นอย่างดี

หอยมือเสือ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เปลือกไม้สามารถยาวได้ถึง 100-120 ซม. หนักมากกว่า 200 กก. และมีอายุได้ถึง 100 ปีหรือมากกว่านั้น ขนาดเล็กที่สุดมีความยาวเพียง 15 เซนติเมตรขึ้นกระจายทั่วไปในบริเวณน้ำตื้นตามแนวปะการังของน่านน้ำอินโด – แปซิฟิก ในน่านน้ำไทยจุดที่พบหอยเสือมากที่สุดคือเกาะไข่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ที่สามารถพบได้หลายขนาดและหลายสีในแนวปะการังน้ำตื้นรอบเกาะเป็นหอยลายเสือทั้งจากการผสมพันธุ์และชนิดที่เกิดในธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากการอนุรักษ์

หอยมือเสือ

Tiger mollusks behave differently from other mollusks in that the upper shell is exposed to sunlight. Called the tiger clam face and will spread the mantra Which is the photoreceptive tissue, the tissue contains algae such as dinoflaggellate, that is, Susantelli algae Many lived in robes, in which this

coexistence benefited. The photosynthesis by the interrelated algae uses carbon dioxide and the wastes emitted by the tiger clam. Tiger mollusks get some of the nutrients back from the seaweed. Therefore, tiger clams are found living in

areas where the water is clear and light. In addition, the different colors of the tiger clam, green and blue, are the result of photosynthesis of this algae. The tiger mollusk is usually found at a depth of less than 20 meters later at the bottom junction of the shell. The hinged shell has holes for tissue called bissus protrusions, which are used to bind shells to rocks or underwater material.

By photosynthesis of sucantelli algae in mollusks absorb various substances including excretion of other animal waste in the ecosystem. In addition, the tiger clam is filtered to feed the food that floats in the water, so if there is dust and sediment floating in the water, the tiger clam is also filtered. will Serves dust and sediment. Thus making the water in that area clear and clean, helping the marine ecosystem as well

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

แตนยักษ์เอเชีย

แตนยักษ์เอเชีย รูปร่างแปลกโดดเด่นด้วยสีส้มและสีดำ และเหล็กแหลมยาวพบใกล้เมืองเบลนรัฐวอชิงตันเมื่อปลายปี 2562 ผลจากการระบุสายพันธุ์ พบว่าพวกมันคือแตนยักษ์เอเชียซึ่งเป็นแตนเบียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดประมาณสองนิ้วเมื่อโตเต็มที่ นักวิทยาศาสตร์กังวลว่าแตนชนิดนี้แพร่กระจายไปทั่ววอชิงตันและรัฐอื่น ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผึ้งในท้องถิ่นและอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์

ไม่มีใครรู้ว่าแมลงมาถึงสหรัฐฯได้อย่างไร แต่การค้นพบนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือน และกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ที่รู้จักกันในชื่อ “แตนฆาตกรรม” นักล่าชนิดนี้มีถิ่นอาศัยในเอเชียตะวันออกและญี่ปุ่นและเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นศัตรูกับฝูงผึ้งน้ำหวาน

ด้วยพิษที่อยู่ในการต่อยอันแหลมคมเป็นที่ทราบกันดีว่าหมัดเดียวสามารถฆ่าคนได้ ในญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตจากแตนยักษ์ประมาณ 30 ถึง 50 คนต่อปีในปี 2013 เมื่อจำนวนประชากรของแตนยักษ์เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ พวกเขาคร่าชีวิตผู้คนไปราว 42 คนในมณฑลหนึ่งของจีน ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ตั้งใจ เมื่อมนุษย์เข้าใกล้รังหรือรบกวนรังของมัน

แตนยักษ์เอเชีย

แตนยักษ์เอเชีย จากญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเป็นสัตว์แปลกในหลายประเทศเช่นเกาหลีใต้ และตัวต่ออื่น ๆ อีกมากมายซึ่งสามารถบินหาอาหารได้ไกลกว่าหนึ่งกิโลเมตรจากรังพวกมันกินแมลงหลากหลายชนิด แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของผึ้งมากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ

The Asian Giant Hornet Its strange shape is distinguished by its orange and black colors. And a long spike, found near Blaine, Washington in late 2019, results from species identification They were found to be the Asian giant hornets, the largest hornets in the world. They are about two inches in size when fully grown. Scientists are concerned that the hornet has spread throughout Washington and other states, harming local bees and potentially dangerous to humans.

No one knows how the bug arrived in the US. But the discovery was a warning sign. Known as the “murder hornet”, this predator is native to East Asia and Japan and is known to host hordes of nectar bees.

With the venom in a sharp sting, it is known that a single punch can kill a person. In Japan, about 30 to 50 deaths from giant hornets were killed annually in 2013, when the population of the giant wasp increased abnormally. They killed some 42 people in a province of China. Most of them caused by inattention. When humans approach their nest or disturb their nest.

Asian giant hornet from Japan and East Asia, an exotic animal in many countries such as South Korea. And many other wasps, which can fly for food more than a kilometer from the nest, they eat a wide variety of insects. But it seems to be more favored by bees than other species.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa191 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล