อิคีเนอเดอร์เมอเทอ

อิคีเนอเดอร์เมอเทอ ไฟลัมเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังพวกมันสามารถพบได้ในทะเลเท่านั้น ชื่อของ PHYLUM คือ “สัตว์มีหนาม” ที่มีแผ่นหินปูน ทำให้พื้นผิวลำตัวมีเงี่ยงรูปร่างต่าง ๆ เคลื่อนไหวด้วยเท้าและหายใจโดยใช้ปุ่มที่ผิวหนังนอกจากนี้ยังใช้ช่องเหงือกทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในทะเล และอาศัยอยู่เป็นสัตว์หน้าดิน

อิคีเนอเดอร์เมอเทอ ใน PHYLUM นี้มีโพรงในร่างกาย อันที่จริงสิ่งนี้ทำได้โดยการแบ่ง mesoderm สัตว์ใน PHYLUM นี้สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ช้าลงโดยใช้โครงข่ายความดันภายในระบบท่อน้ำซึ่งระบบท่อน้ำนี้วิวัฒนาการมาจากสัตว์จำพวก coelom และยังทำหน้าที่ในการหายใจการให้อาหารการผสมพันธุ์และการไหลเวียนภายในร่างกาย

อิคีเนอเดอร์เมอเทอ

ตัวอ่อนของไฟลัมชนิดนี้มีสมมาตร 2 ส่วน แต่เมื่อโตเต็มที่จะมีสมมาตรตามแนวรัศมี 5 แฉกและการขับถ่าย และหัวใจสำคัญคือไม่แน่นอนกากอาหารจะถูกปล่อยออกทางปาก ระบบประสาทคือ Simple ring nerve

เป็นไฟลัมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง. มีสมาชิก ได้แก่ ดาวทะเลดาวเปราะปลิงทะเลเม่นทะเลเม่นทะเลและเหรียญทะเล เป็นไฟลัมที่พบเฉพาะในทะเล ชื่อไฟลัมมีความหมายว่าสัตว์ที่มีผิวหนังมีหนาม (Echinos = หยาบ, Derma = ผิวหนัง) แต่ในที่นี้หมายถึงสัตว์ที่มีร่างกายภายนอก ซึ่งมีลักษณะคล้ายแผ่นหินปูนทำให้พื้นผิวลำตัวมีหนามที่มีรูปร่างแตกต่างกันเคลื่อนที่โดยใช้ท่อเท้าหายใจโดยใช้ปุ่มบนผิวหนังของคุณ หรือใช้ช่องเหงือกทุกชนิดอาศัยอยู่ในทะเล เป็นสัตว์หน้าดิน

ikeandermerte Phylums are one of the vertebrates, they can only be found in the sea. PHYLUM’s name is “spiny” with sheets. limestone The body surface has various shape spines, foot movement and breathing using skin nodules. It also uses all gill channels that inhabit the sea. And lives as benthic animals.

Eikiner Merter in this PHYLUM has a fossa. Indeed, this is done by dividing the mesoderm. The animals in this PHYLUM are able to move. It is slower by means of a pressure network within the aqueduct, which evolved from the coelom and also performed breathing, feeding, breeding and internal circulation.

The embryo of this type of phylum is two-part symmetrical, but when fully grown it has five radial symmetry and excretion. And the key is uncertain, residue will be released through the mouth. The nervous system is Simple ring nerve.

It is a phylum of invertebrates. It has members including sea stars, brittle stars, sea cucumbers, sea urchins, sea urchins and sea coins. It is a phylum found only in the sea. The name phylum means animals with spiny skin (Echinos = rough, derma = skin), but here refers to animals with external bodies. They look like plaque, causing spiny body surfaces of different shapes to move through your foot tubes using bumps on your skin. Or use all kinds of gum channels that live in the sea They are beasts.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

ไรน้ำนางฟ้าตัวเมีย

ไรน้ำนางฟ้าตัวเมีย เป็นสัตว์น้ำจืดชนิดหนึ่งคล้ายกุ้งคนท้องถิ่นเรียกแมงกะพรุนแมงแมงหางแดงและแมงน้ำฝนจัดอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโปดา ไฟลัมย่อยครัสเตเชียน Class Branciopoda Anos อันดับราคา แต่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้มอยู่จัดเป็นสัตว์โบราณเพราะมีขา 11 คู่และมีพฤติกรรมว่ายน้ำหงาย

ไรน้ำนางฟ้าตัวเมีย

โดยใช้ขาช่วยโบกอาหารเข้าปาก ตัวผู้มีขนาดใหญ่มากกว่าตัวเมียเล็กน้อยความยาวลำตัวโดยเฉลี่ย 2 ซม. และหางแยกเป็น 2 แฉกสีแดงส้ม บริเวณหัวมีตาขนาดใหญ่ก้านยาว 1 คู่หนวด 2 คู่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน ตัวเมียมีถุงไข่ 1 ใบอยู่ตรงกลางท้อง ไข่ที่ตัวเมียสร้างขึ้นจะพัฒนา

เปลือกหนา เป็นการปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ในแหล่งน้ำชั่วคราวเช่นลำคลองข้างถนนทุ่งนาและกระบือที่เปียกเฉพาะฤดูฝนสำหรับอาหารของไรนางฟ้า ได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์โปรโตซัวอินทรียวัตถุและแพลงก์ตอนพืช

ไรน้ำนางฟ้าตัวเมีย กินอาหารเช่นสาหร่ายสารอินทรีย์แบคทีเรียและอาหารที่กินง่ายเช่นน้ำเขียว น้ำผลไม้สีเขียวเข้มข้นสามารถหาซื้อได้จากสถานีประมงที่มีอยู่เกือบทุกจังหวัด แล้วนำไปขยายปริมาณส่วนผสมสำหรับน้ำเขียวประกอบด้วยปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสูตร 16-20-0 รำข้าวมะนาว การปลูกน้ำเขียวต้อง

ใช้แสงแดด ในกรณีบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตรต้องมี 3-4 บ่อเพื่อสำรองไว้เพื่อผลิตน้ำเขียวในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการขยายพันธุ์ไรนางฟ้า

วงจรชีวิตของ ไรน้ำนางฟ้าตัวเมีย ไข่ไรนางฟ้าฟักเป็นเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง เมื่ออายุ 8-9 วันจะเจริญเติบโตและมีไข่ พัฒนาและสืบพันธุ์ทุกวันโดยเฉลี่ยวางไข่วันละ 1 ฟอง 500 ฟองต่อครอกถ้าเป็นบ่อ ไข่จะกองอยู่ที่ก้นบ่อทำให้เก็บไข่ไม่ได้และถ้าเป็นกะละมังหรือบ่อซีเมนต์ก็จะเก็บไข่ได้ง่าย

ขึ้น การป้องกันไม่ให้ไข่ไรนางฟ้าติดกับน้ำที่ระบายออกแนะนำให้คลุมผ้ากรอง ปลายท่อน้ำทิ้งนำไข่ไปแช่น้ำ 2 สัปดาห์แล้วตากแห้งเพื่อเก็บไว้ผสมพันธุ์ครั้งต่อไป ซึ่งเป็นเคล็ดลับมิฉะนั้นจะทำให้การเพาะพันธุ์ไรนางฟ้าไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าไข่ที่แช่ในน้ำแล้วมีเปอร์เซ็นต์การฟักไข่สูงถึง 90% ไข่

ไรนางฟ้ามีขนาด มีขนาดเล็กกว่าไข่อาร์ทีเมียและเป็นไข่ที่จมน้ำ ไข่อาร์ทีเมียลอยอยู่ในน้ำ ไรน้ำนางฟ้าไทยมีอายุขัย 25-30 วันส่วนนางฟ้าไทยมีอายุขัย 69-119 วัน

Female angel mite is a type of freshwater, shrimp-like, local called the jellyfish, red-tailed arachnids, and rain-water arachnids. The Class Branciopoda Anos crustacean sub-phylum, priced but without a hard shell, is classified as an ancient animal because it has 11 pairs of legs and its supine swimming behavior.

By using his legs to wave food into his mouth. Males are slightly larger than females, with an average body length of 2 cm and a tail of 2 lobes, red-orange, head with 1 pair of large eyes, two pairs of antennae, used for identification purposes. Female has 1 egg sac in the middle of the belly. Eggs that the female produces will develop.


The thick bark is an adaptation to live in temporary water sources such as street canals, rice fields and buffaloes that are wet only during the rainy season. / p>

Female angel water. Eat foods such as seaweed, organic matter, bacteria and easy-to-eat foods like green juice. Green, concentrated juice can be purchased from most fishing stations in the province. Then expand the mixture for green water, consisting of urea, fertilizer formula 16-20-0, rice bran and lime bran.


In the case of a cement pond with a diameter of 1 meter, 3-4 ponds are required to reserve in order to produce sufficient green water

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

ไฟลัมไนดาเรีย

ไฟลัมไนดาเรีย เช่นเดียวกับไฮดราแมงกะพรุนคุณสมบัติหลักคือหนวดซึ่งมีเซลล์ cnidocyte หรือ nematocyst ที่จับอาหารและป้องกันตัวเอง โดยเฉพาะแมงกะพรุนบางชนิดมีเข็มพิษที่มีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์เป็นสัตว์กินเนื้อกินสัตว์อื่น nidaria ถูกจับและเคลื่อนย้ายโดยหนวดเข้าไปในปากก่อน

ที่มันจะเข้าสู่ช่องคาสโตรหลอดเลือดช่อง gastrovascular ซึ่งทำหน้าที่เป็นท่อทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีช่องเปิดเพียงช่องปากซึ่งใช้ในการป้อนและขับถ่าย ของเสีย มีทั้งการย่อยอาหารนอกเซลล์ (การย่อยระหว่างเซลล์) และภายในเซลล์คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างของสัตว์เหล่านี้คือ

พฟิสซึ่มรูปร่างโพลิปและเมดูซ่าซึ่งโพลิปมักพบในระยะที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ซึ่งมีรูปร่างคล้ายถุงทรงกระบอกและไม่เคลื่อนที่โดยการเกาะ ด้วยแผ่นฐานปากที่ด้านบนและหนวดล้อมรอบลำตัวกลวง (gastrovascular cavity) เมดูซ่ามักเป็นระยะทางเพศมีรูปร่างเหมือนระฆังคว่ำหรือร่ม ปากอยู่ด้าน

ล่างล้อมรอบด้วยหนวด สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระสัตว์ในกลุ่มนี้สามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบไม่อาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย สิ่งนี้มักเกิดขึ้นในระยะแมงกะพรุนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศกำลังออกดอกและมักเกิดในระยะโพลิป

ไฟลัมไนดาเรีย เป็นกลุ่มสัตว์ทรงกระบอกมีลำตัวกลวงและมีเข็มพิษเช่นแมงกะพรุนดอกไม้ทะเลและไฮดรา ส่วนใหญ่จะพบตามชายฝั่งลงไปในทะเลลึก บางชนิดพบในน้ำจืดกลางลำตัวเป็นท่อกลวง มีอวัยวะคล้ายหนวดหลายอันภายในหนวดนี้มีเข็มพิษจำนวนมาก เมื่อสัมผัสจะทำให้ผิวหนัง

ระคายเคืองและพิษบางชนิดอาจทำให้สัตว์เป็นอัมพาตได้ สัตว์เหล่านี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์โดยเฉพาะปะการัง เหมือนป่าใต้น้ำนั่นคือที่อยู่อาศัยที่เจริญงอกงามและเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำหลายชนิดสัตว์ชนิดนี้บางชนิดจะแพร่พันธุ์ Asexual โดยการผสมพันธุ์เช่นไฮดราปะการังและกัลปังหาบางชนิดสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเช่นแมงกะพรุน

ไฟลัมไนดาเรีย

Phylum nidaria Like the jellyfish hydra, the main feature is tentacles, which contain cnidocyte or nematocyst cells that capture food and protect themselves. Specifically, some jellyfish contain venomous needles that are lethal to humans, being carnivores nidaria, first captured and transported by tentacles into their mouths.

It enters the castro vascular ventricle. gastrovascular They function as an incomplete digestive tract due to the only opening of the oral cavity that is used for the entry and excretion of waste products, including extracellular digestion. (Intercellular digestion) and intracellularity.Another important feature of these animals is:


The polyp shape dimorphism and medusa, which polyps are often found in the asexual phase, are cylindrical in shape and do not move by sticking. With the mouth base plate at the top and the tentacles surround the body hollow (gastrovascular cavity). Medusa is often the sexual phase, shaped like an inverted bell or umbrella. Mouth is on the side.

ดThe bottom is surrounded by tentacles. Able to move independently, animals of this group can reproduce both asexual and asexual. Sexual reproduction produces both male and female gametes. This usually occurs in the jellyfish phase, asexual reproduction, blooming and usually occurs in the polyp stage.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

แมงมุมแม่ม่ายดำ

แมงมุมแม่ม่ายดำ

แมงมุมแม่ม่ายดำ มีรูปร่างเป็นนาฬิกาทรายสีส้มแดง มีรอยที่หน้าท้องด้านล่าง แมงมุมแม่ม่ายดำเป็นสัตว์ร้ายกินแมลงขนาดเล็กที่ติดอยู่ในใยของมัน การกัดของมันเจ็บปวดในตอนแรก แต่อาจตามมาในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยมีอาการปวดและบวมอย่างรุนแรง พิษทำให้เกิดอาการปวดคลื่นไส้ขาดการประสานงานและหายใจลำบากโดยไปรบกวนระบบประสาทที่ทำงาน การเสียชีวิตเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีผิวบอบบางเป็นพิษ

แมงมุมแม่ม่ายดำ” หรือ Black Widow Spider เป็นมุมที่มีพิษร้ายแรง พบได้ทั่วโลกและในยุโรปออสเตรเลียแอฟริกาอเมริกาเหนือและใต้

ร่างกายของแมงมุมแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนหัวและส่วนอกและส่วนท้องซึ่งไม่มีการแบ่งส่วน ด้านหน้าของช่องท้องซึ่งเชื่อมต่อกับส่วนหัวและส่วนอกมีลักษณะเป็นก้านเล็ก ๆ มีเขี้ยวพิษ 1 คู่มีขา 4 คู่มีอวัยวะช่วยหายใจ และอวัยวะสร้างเส้นใยในช่องท้อง. ร่างกายมันก็ดู ตัวเมียขนาด 30-40 มม. ตัวผู้ขนาด 16-20 มม. ลำตัวท้องและขามีสีน้ำตาล – ดำ ส่วนท้องมีลายคล้ายนาฬิกาทรายสีแดงส้มอยู่ใต้ท้อง

มักอาศัยอยู่ในความมืดในกองไม้ตอไม้รอยแตกบนพื้น หากคุณอาศัยอยู่ในบ้านพวกเขาอาศัยอยู่ในที่มืดเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้า หลังจากผสมพันธุ์ตัวผู้อาจถูกตัวเมียกิน หรือปล่อยให้ผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวอื่นแมงมุมแม่ม่ายดำจะกินตัวผู้ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติหลังจากผสมพันธุ์ บางครั้งเขากินมากถึง 20 คู่ต่อวัน

พิษแมงมุมแม่ม่ายดำจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลางทำให้ผิวหนังตายหรือมีเลือดออกตามอวัยวะภายในต่างๆต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงเช่นที่รักแร้ขาหนีบอักเสบกดทับปวดเหงื่อออกขนลุกเลือดสูง ความดัน. รอยกัดเขียวช้ำจุดแดงอ่อนแรงสั่นปวดกล้ามเนื้อท้องแข็งอัมพาตง่วงนอนและชักในอาการแพ้อย่างรุนแรงพิษของมันยังทำลายไต สุดท้ายเสียชีวิตจากภาวะไตวายหรือระบบหายใจล้มเหลว

Black widow spider It has the shape of an orange-red hourglass. There is a notch on the lower abdomen. Black widow spiders are small insects that feed on their webs. Its bite was painful at first. But this could follow in about an hour with severe pain and swelling. The poisoning causes pain, nausea, lack of coordination, and difficulty breathing, with disrupting the working nervous system. Deaths have occurred in individuals with toxic sensitive skin.

“Black Widow Spider” or Black Widow Spider is a corner with deadly poison. They are found all over the world and in Europe, Australia, Africa, North and South America.

The spider’s body is divided into two parts: the head and the chest and the abdomen, which are not segmented. The front of the abdomen, which is connected to the head and chest, is a small stem, one pair of venomous fangs, four pairs of legs, and a respiratory organ. And fibrous organs in the abdomen Its body looks. Female size 30-40 mm. Male size 16-20 mm. Body, belly and legs are brown-black, belly with red-orange hourglass-like pattern under the belly.

Often lives in the dark, in piles of wood, stumps, cracks in the floor. If you live in the house, they live in the dark, furniture, clothes. After mating, the male may be eaten by the female. Or allowed to mating with other females. Black widow spiders will naturally eat mating males after mating. Sometimes he

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

ปูสีฟ้า

ปูสีฟ้า มีความสำคัญทางด้านอาหารและเศรษฐกิจอย่างมากในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในหลุยเซียน่านอร์ทแคโรไลนาอ่าวเชซาพีคเดลาแวร์และนิวเจอร์ซีย์ เป็นสัตว์น้ำครัสเตเชียนของรัฐแมริแลนด์และเป็นแหล่งประมงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจับปลามากเกินไปและแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมการประมงบางส่วนจึงลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประมง

ซึ่งแตกต่างจากการประมงอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าปูม้าจะทำได้ดีเนื่องจากความร้อนทำให้สภาพการผสมพันธุ์ดีขึ้นความสามารถในการอยู่รอดในฤดูหนาวเพิ่มขึ้นและพื้นที่ที่อยู่อาศัยได้เพิ่มขึ้นในชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ไม่ชัดเจนว่าสิ่งนี้จะส่งผลเชิงลบต่อระบบนิเวศโดยรอบจากจำนวนปูที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

ปูสีฟ้า

ปูสีฟ้า มีถิ่นกำเนิดในขอบด้านตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกตั้งแต่ Cape Cod ไปจนถึงอาร์เจนตินาและรอบ ๆ ชายฝั่งทั้งหมดของอ่าวเม็กซิโก เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานทางเหนือของ Cape Cod ในอ่าวเมนซึ่งอาจแสดงถึงการขยายตัวของช่วงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับน่านน้ำญี่ปุ่นและยุโรปและได้รับการสังเกตในทะเลบอลติกเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำ บันทึกครั้งแรกจากน่านน้ำยุโรปเกิดขึ้นในปี 2444 ที่ Rochefort ประเทศฝรั่งเศส ในบางส่วนของช่วงที่เปิดตัว C. sapidus ได้กลายเป็นหัวข้อของการประมงปูรวมถึง

ในกรีซซึ่งประชากรในท้องถิ่นอาจลดลงเนื่องจากการจับปลามากเกินไป

Blue crab is of great food and economic importance in the United States, especially in Louisiana, North Carolina, Chesapeake Bay, Delaware, and New Jersey. It is Maryland’s crustacean and is the state’s largest commercial fishery. However, due to overfishing and environmental pressures, some fisheries are reduced, especially in fisheries.

Unlike other fisheries affected by climate change, blue crab is expected to do well due to the heat resulting in improved breeding conditions, increased winter survivability and area. Habitat has risen on the Atlantic coast. It is unclear whether this will have a negative effect on the surrounding ecosystem as a result of the increasing number of crabs.

The blue crab is native to the western edge of the Atlantic Ocean, from Cape Cod to Argentina and around the entire coast of the Gulf of Mexico. There was a recent report north of Cape Cod in the Gulf of Maine, which may indicate an expansion of the range due to climate change.

Weather was introduced to Japanese and European waters and was observed in the Baltic, northern, Mediterranean and Black seas. The first record from European waters occurred in 1901 in Rochefort, France. As part of its launch, C. sapidus has become a topic of crab fishing, including

In Greece, where the local population may be reduced due to overfishing.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

หอยกูอีดั๊ก

หอยกูอีดั๊ก เป็นหอยที่มีลักษณะเด่น มีเปลือกสีขาวยาวประมาณ 15–20 ซม. แต่มีลักษณะเด่นคือ มีท่อดูดที่ปลายมีรูแยก 2 รูคือรูป้อนอาหารและรูระบายของเสียรวมทั้งอสุจิในตัวผู้ และไข่ในตัวเมียยื่นออกมาจากเปลือกอย่างชัดเจนลักษณะคล้ายงวงช้างซึ่งยาวได้ถึง 1 เมตร

หอยกูอีดั๊ก อาศัยอยู่ในทะเล โดยฝังไว้ใต้ทรายบนชายฝั่งบริติชโคลัมเบียในมหาสมุทรแปซิฟิก. ระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกาดำรงชีวิตโดยการกินสาหร่ายทะเลเป็นอาหาร เมื่อจับขึ้นจะขับน้ำออกจากปลายท่อดูด

ขยายพันธุ์โดยการให้ปุ๋ยกับน้ำเชื้อตัวผู้และตัวเมียที่สามารถปล่อยไข่ได้ครั้งละประมาณ 10 ล้านฟองลูกที่เล็กกว่าจะขุดหลุมตื้น ๆ ในทรายก่อนที่จะขุดลึกลงไป ค่อยๆโตขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสามารถลึกได้ถึง 110 เมตร หอยตัวนี้มีอายุ 146 ปีทำให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งของโลก โดยมีฤดูผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำค่อนข้างอุ่น

เป็นหอยที่นิยมบริโภคในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศแถบเอเชียตะวันออก ซึ่งนิยมทำเป็นซูชิในอาหารญี่ปุ่นโดยการนำมาแล่เป็นแผ่นบาง ๆ หรือปรุงเป็นอาหารจีนปัจจุบันปลาชนิดนี้ได้รับการเพาะเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรม ลูกหอยที่เพาะได้มันจะถูกฝังไว้ใต้ทรายบนชายหาดในท่อพลาสติก โดยใช้เวลานานกว่า 5 ปีเพื่อให้หอยโตเต็มที่สามารถจับขายได้

หอยกูอีดั๊ก

Gui Doug shell is a unique shell. The shell is white, about 15–20 cm long, but has a distinctive feature. There is a suction tube at the end with two separate holes: a feeding hole and a drainage hole, including sperm inside the male And the female eggs are clearly protruding from the shell, like an elephant trunk, up to 1 meter long.

Goo Educ lives in the sea. It is buried under sand on the coast of British Columbia in the Pacific Ocean. Between Canada and the United States, life by eating kelp. When held up, it expels water from the end of the suction hose.

Grow it by fertilizing the male and female semen that can release approximately 10 million eggs at a time. The smaller ones dig a shallow hole in the sand before digging deeper. Gradually growing, reaching a depth of 110 meters, this mollusk is 146 years old, making it one of the world’s oldest living organisms. With mating season between June and July This is when the water is quite warm.

It is a shellfish commonly consumed in the United States and in East Asian countries. Which is popular to make sushi in Japanese food by being cut into thin strips or cooked in Chinese food. Nowadays, this fish has been cultured as an industry. The baby mussels are cultivated, they are buried under the sand on the beach in plastic pipes. It took more than five years for a fully grown shell to

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa191 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

ดาวตะกร้า

ดาวตะกร้า สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล Euryalina เป็นสัตว์ทะเลที่มีวิวัฒนาการน้อยที่สุดของ Phylum Echinodormata (Echinodermata) ซึ่งถือกำเนิดจากยุคโครินเธียน ดูเหมือนดาวเปราะพวกมันอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลมีแขนหลายแขนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง 35 ปีและมีน้ำหนัก 5

กิโลกรัมเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในไฟลัมเดียวกันการแลกเปลี่ยนก๊าซและการไหลเวียนของหลอดเลือด

ดาวตะกร้า เป็นสัตว์ทะเลที่มีวิวัฒนาการน้อยที่สุดของ Phylum Echinodormata (Echinodermata) ซึ่งถือกำเนิดจากยุคโครินเธียน ดูเหมือนดาวเปราะพวกมันอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลมีแขนหลายแขนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง 35 ปีและมีน้ำหนัก 5 กิโลกรัมเหมือน

กับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในไฟลัมเดียวกันการแลกเปลี่ยนก๊าซและการไหลเวียนของหลอดเลือด เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดใน Phylum Echinodormata สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือ Gorgonocephalus stimpsoni มีความยาว 70 ซม. และเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 14 ซม. แบ่งออกได้เป็นสี่ตระกูล

การจำแนกทางวิทยาศาสตร์หรือการจำแนกทางชีววิทยา (Systematics) หมายถึงการจัดกลุ่มและการจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิต ทั้งที่มีอยู่และสูญพันธุ์ไปแล้ว การจำแนกประเภทปัจจุบันเป็นไปตามระบบการจำแนกของนักพฤกษศาสตร์ carolas linnaeus ซึ่งเป็นนักพฤกษศาสตร์ที่จำแนกชนิด

ตามลักษณะทางกายภาพของพวกมัน การจัดกลุ่มประเภทนี้ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงลัทธิดาร์วิน นี่เป็นผลมาจากการศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลโดยการวิเคราะห์จีโนม ในการแบ่งแบบกว้าง ๆ มีสองระดับคือระดับบนและระดับล่าง

ดาวตะกร้า

Basket star The Euryalina marine invertebrates are the least evolved marine animal of the Phylum Echinodormata (Echinodermata), which originated from the Corinthian period. L

ooks like brittle stars, they live on the seafloor with multiple arms, can live up to 35 years and weigh 5Kilogram, like all living organisms on the same phylum, gas exchange and vascular circulation.Basket star is the least evolved marine

animal of the Phylum Echinodormata (Echinodermata), born from the Corinthian period. Looks like brittle stars, they live on the seafloor, have many arms, can live up to 35 years and weigh like 5 kg.With other organisms on the

same phylum, gas exchange and vascular circulation. It is the largest animal in the Phylum Echinodormata. The largest species are The Gorgonocephalus stimpsoni is 70 cm long and 14 cm in body diameter, divided into four

families.Scientific classification or biological classification (Systematics) refers to the classification and classification of living things. Both existing and extinct The current classification is based on the classification system of the

botanist carolas linnaeus, the botanist who classifies the species.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa191 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

ปลิงทะเล

ปลิงทะเล เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง มันอยู่ในตระกูล echinoderm ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับดาวทะเลและหอยเม่นเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีรูปร่างกลมยาว เหมือนไส้กรอกขนาดใหญ่ปลายทั้งสองข้างเป็นช่องปากและทวารหนัก ผิวด้านนอกมีความยืดหยุ่น ภายในผิวหนังมีก้อนคราบจุลินทรีย์กระจัดกระจายตามผิวด้านนอกมีติ่งเล็ก ๆ คล้ายหนวด

ทำหน้าที่ช่วยในการหายใจและการเคลื่อนไหวปากของปลิงทะเลอยู่ที่ส่วนปลายล้อมรอบด้วยหนวดคล้ายต้นไม้ ทำหน้าที่หาอาหารโดยใช้หนวดขุดดินโคลนตามผิวดินเข้าปากและผ่านเข้าสู่ระบบย่อยอาหารและกากจะถูกระบายออกทางช่องล่างอีกด้านหนึ่ง ช่องทวารของปลิงทะเลเป็นช่องเล็ก ๆ ที่ทำหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียการหายใจซึ่งเป็นทางออกของสารฆ่าเชื้ออสุจิ

ใช้ในการป้องกันปลาและปู ถ้าปลิงทะเลใส่ตู้ปลาก็จะปล่อยสารพิษดังกล่าวออกมาทำให้ปลาตายได้ แหล่งที่อยู่อาศัยพบได้บนพื้นทะเลที่มีทรายและโคลน อาหารประกอบด้วยอินทรียวัตถุในดินโคลนและทราย ความยาว 30–40 ซม.

ปลิงทะเลแพร่กระจายพวกมันอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งที่ความลึก 20-30 เมตรและพบได้ตามหาดทรายหรือทรายบริสุทธิ์หรือในบริเวณที่มีกระแสน้ำ ตามเกาะที่ปะการังและสภาพน้ำทั่วไปอุณหภูมิของน้ำอยู่ระหว่าง 24-28 องศาเซลเซียส ความเค็มสามารถอยู่ที่ 27-35 ppt และต่ำได้ถึง 10 ppt ถึง 17 ชั่วโมงถ้าอยู่ในระดับความเค็มสูง

จะมีความเข้มข้นมากกว่าปลิงทะเลที่มีความเค็มต่ำสามารถงอกได้ภายใน 2 เดือน (เฉินเจียซิน, 1990) และปลิงทะเลจะเริ่มลงจอดในเพอร์แด็กทูลาเมื่ออายุประมาณ 12 วัน ปลิงทะเลธรรมดาไม่ชอบแสงจ้า และออกไปหาอาหารในเวลากลางคืน

ปลิงทะเล

ปลิงทะเล

Sea cucumbers are a type of marine invertebrates. It belongs to the echinoderm family, which is in the same family as sea stars and urchins are long, round invertebrates. Like a large sausage, both ends are oral and rectal Outer skin is flexible Inside the skin there are plaque scattered along the outside surface with small tentacles-like polyps.

It serves to aid breathing and movement. The sea cucumber’s mouth is at its tip, surrounded by tree-like tentacles It serves for foraging by the tentacles to dig the soil surface into the mouth and pass into the digestive system and the residue is drained out through the lower channel on the other side. The fistula of a sea cucumber is a tiny channel responsible for the excretion of respiratory waste, which is the exit of spermicidal agents.

It is used to protect fish and crab. If sea cucumbers enter an aquarium, they will release toxins and cause the fish to die. Habitats are found on the sand and mud floor. The food contains organic matter in soil, mud and sand, 30–40 cm long.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> fifa55 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

ดาวทะเล

ปลาดาว หรือดาวทะเลเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล ที่อยู่ในชั้น Asteroidea ลักษณะทั่วไปเป็นรูปดาวห้าแฉกแยกร่างเรียกว่าแขนกลาง ด้านหลังมีตุ่มหินปูน กระจัดกระจายขนาดเล็กมีปากบริเวณด้านล่าง กึ่งกลางลำตัวใต้แขนแต่ละข้างมีหนวดสั้น ๆ

เรียงตามปล้องตามยาวแขนเป็นคู่ พวกเขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งเรียกว่า podia ใช้สำหรับจับและเคลื่อนไหว มีหลายสี ได้แก่ ขาวชมพูแดงดำม่วงหรือน้ำเงินเป็นต้นพบตามชายฝั่งหินและบางชนิดสามารถขึ้นไปถึงพื้นทะเลลึกกินหอยโดยเฉพาะหอยนางรมกุ้งปูหนอน และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ เช่นฟองน้ำหรือปะการัง

พวกมันสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ การปฏิสนธิภายนอกทั้งตัวผู้และตัวเมียเริ่มแรกตัวอ่อนจะดำรงชีวิตเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ จากนั้นมันจะเริ่มพัฒนาและจมลงเพื่อหาที่ยึดและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศในบางชนิดเมื่อแขนถูกตัดออกจะพัฒนาในส่วนนั้นให้กลายเป็นดาวทะเลตัวใหม่และส่วนที่หักจะเติบโตใหม่อย่างสมบูรณ์ แต่กระบวนการเหล่านี้ใช้เวลาหลายปี

ปลาดาว

ปลาดาว

A sea star or starfish are marine invertebrates. In the Asteroidea class, the general feature is a separate pentagram called the central arm. The back has a limestone blister. Scattered, small, with a mouth at the bottom The center of the body, under each arm, has a short tentacle.

Arranged by longitudinal segments, arms in pairs They have strong, muscular muscles called podia, used for catching and moving.They come in a variety of colors: white, pink, red, black, purple or blue, etc. They are found along rocky shores and some can reach the deep sea floor, eating mollusks, especially oysters, shrimp, crabs. worm And other invertebrates such as sponges or corals.

They can reproduce both asexual and asexual. Both the male and the female initially live fertilized as zooplankton. It will then begin to develop and sink in search of a holder and grow into adulthood. In some types of asexual reproduction, when the limb is amputated, it develops into a new sea star, and the broken part grows completely new. But these processes took years.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> fifa55 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

หมึก

หมึก พวกมันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ด้วยการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่รวดเร็วและคล่องตัว มีหนวด 4-5 คู่รอบปาก หนวดมีปุ่มดูดเป็นแถว มีหน้าที่จับเหยื่อและป้อนเข้าปาก

เป็นสัตว์ที่มีอยู่ในไฟลัมมอลลัสคัม cephalopod ซึ่งเป็นตัวอ่อนซึ่งเป็น subclass ของ Coleoidea แตกต่างจาก Nautiloidea คลาสที่คล้ายกันซึ่งมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ด้านนอก แต่ปลาหมึกส่วนใหญ่มีกระดูกหรือเปลือกหอยอยู่ภายในเพื่อจุดประสงค์ในการลอยตัวหรือพยุงร่างกายซึ่งเรียกว่าลิ้นทะเล แต่มีการเปลี่ยนกระดูกอ่อนเพื่อใช้ในการพยุงโครงสร้างร่างกาย

คำว่า Cephalopoda ซึ่งเป็นชื่อชั้นที่ใช้สำหรับหมึก มาจากภาษากรีกที่แปลรวมกันว่า “Head-footed animals” (สัตว์หัวมีเท้า) เนื่องจากหมึกเป็นสัตว์ที่ไม่มีแขนขา แต่มีหนังยางที่ยื่นออกมาจากรอบปากเรียกว่าหนวดเท่านั้น.

หมึกวิวัฒนาการมาจากหอยในตอนท้ายของยุคแคมเบรียนหรือประมาณ 500 ล้านปีก่อน แต่ยังคงเป็นปลาหมึกและหอยในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีระบบต่างๆของร่างกายที่เหมือนกัน ได้แก่ ระบบย่อยอาหารปากฟันและกล้ามเนื้อเสื้อคลุม

ปัจจุบันมีการค้นพบหมึก 1,000 ชนิดที่ใหญ่ที่สุดคือ Mesonychoteuthis hamiltoni ซึ่งเป็นหมึกในอันดับหมึก มันอาศัยอยู่ในระดับความลึกของมหาสมุทรแอตแลนติกและยาวได้ถึง 14 เมตรทำให้เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเล็กที่สุดมีขนาดไม่เกิน 1 ซม. เช่นหมึกในวงศ์ Idiosepiidae เป็นต้น

หมึก

หมึก

Squid. They are invertebrates. With large movements that are fast and agile. 4-5 pairs of tentacles around the mouth. The tentacles have a row of suction buttons. Is responsible for catching prey and feeding it into the mouth

It is an animal present in the phylum, molluscum, the larva, which is a subclass of Coleoidea, differs from the similar class Nautiloidea, which has a hard shell on the outside. But most cephalopods have bones or shells inside for the purpose of floating or supporting the body, which is called the sea tongue. But there is a replacement of cartilage for use in supporting body structure.

The term Cephalopoda, which is the class name used for ink. It comes from the Greek meaning “Head-footed animals” because the ink is an animal without limbs. But there is a rubber band that protrudes from around the mouth, just called a mustache.

Octopuses evolved from mollusks at the end of the Cambrian period, or about 500 million years ago, but are still squid and mollusks today.They also have the same body systems: the digestive system, the mouth, teeth, and the mantle muscles.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> fifa55 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<