มดตะลานปล้องขี้เถ้า

มดตะลานปล้องขี้เถ้า

มดตะลานปล้องขี้เถ้า

ลักษณะมดประเภทนี้ หัวและอกค่อนข้างใหญ่สีดำอมเทา ขี้เถ้าผิวมันเรียบท้องมีสีดำและเทา ถัดจากเอวมีสีเหลือบทองเงาเล็กน้อยขาสีดำ บางครั้งก็ขึ้นบนต้นไม้เตี้ย ๆ ที่อยู่อาศัยเป็นป่าโปร่ง สถานะที่มักจะพบ

มดเป็นแมลงชนิดหนึ่ง สามารถพบได้ทุกที่ตั้งแต่เขตร้อนไปจนถึงบริเวณใกล้ subarctic พวกมันสามารถอยู่ได้ดีในสภาพแวดล้อมทั่วไป ในพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย

จนกว่าจะมีคำกล่าวว่า Ants ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ คาดว่าทั่วโลก 15,000 ชนิดได้รับการระบุ ในประเทศไทยคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. รายงานว่าพบมดทั้งหมด 9 ชนิดย่อย

86 สกุล 512 ชนิดโดยมดจัดเป็นแมลงสังคมที่มีพฤติกรรมแตกต่างจากแมลงอื่น ๆ โดยทั่วไปแมลงสังคมมีอยู่ 2 อันดับ ได้แก่ Hymenoptera: ผึ้งตัวต่อและมดและอันดับไอโซเทอแรนปลวก

Ants of this type. The head and chest are quite large, black and gray. Ashes, the surface is smooth, the belly is black and gray. Next to the waist is a slightly shiny golden sheen and legs are black. Sometimes it grows on a low tree in a sparse habitat. Status you can often see

Ants are a type of insect. They can be found anywhere from the tropics to near the subarctic areas. They can live well in general environments. In agricultural and residential areas

Until it says Ants occupies most of the area. It is estimated that around the world 15,000 species have been identified. In Thailand, the Faculty of Forestry, Kasetsart University. Reported that all nine subspecies of ants were found.

86 512 species by ants are classified as social insects that behave differently from other insects. In general, there are two ranking of social insects: Hymenoptera: bees, wasps and ants, and the rank isteran termite

มดตะลานปล้องขี้เถ้า

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

  1. ปลาหมึก
  2. งูจงอาง
  3. หนอนท่อ
  4. แมงมุมทะเล
  5. ทากทะเล