พอริเฟอรา

พอริเฟอรา

พอริเฟอรา
พอริเฟอรา

เป็นหนึ่งในเก้าประเภทหรือ “ไฟลัม” ของอาณาจักร Animalia ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตตามอนุกรมวิธาน

สัตว์ในไฟลัมพอริเฟอราเป็นฟองน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงอาศัยอยู่บนโลกมาจนถึงทุกวันนี้

ฟองน้ำอาจมีมาตั้งแต่สมัยพรีแคมเบรียน (Precambrian) เมื่อประมาณ 600 ล้านปีก่อน ฟองน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (Multicellular Organism) หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการน้อยที่สุดบนโลก

จนถึงปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบฟองน้ำประมาณ 15,000 สปีชีส์ ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรทั่วโลก โดยมีเพียง 219 ชนิดเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด

ลักษณะสำคัญของสัตว์ในไฟลัมพอริเฟอรา

ไม่มีเนื้อเยื่อจริงและระบบภายในร่างกาย : ฟองน้ำไม่มีอวัยวะ ไม่มีระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย หรือระบบประสาท ฟองน้ำอาศัยการไหลของน้ำผ่านส่วนกลาง (Spongocoel)

เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ เช่น การกรองอาหารจากน้ำ (Suspension feeder) ที่หมุนเวียนหรือการดูดซึมออกซิเจนที่ละลายน้ำผ่านผนังร่างกาย เป็นต้น

It is one of the nine types or “phylums” of the kingdom Animalia in the taxonomic classification of organisms

Animals in the phylum Porifera are sponges. which are the oldest primitive creatures and still live on Earth to this day.

Sponges may have existed since the Precambrian period. (Precambrian) About 600 million years ago, sponges were multicellular organisms. (Multicellular Organism) One of the least evolved organisms on Earth.

Until now Scientists have discovered about 15,000 species of sponges, most of which live in oceans worldwide, of which only 219 live in freshwater.

Main characteristics of animals in the phylum Porifera

No real tissues and systems inside the body : Sponges have no organs. No circulatory, respiratory, excretory, or nervous systems Sponges rely on the flow of water through the central part. (Spongocoel)

It is a key factor in driving processes such as the filtration of food from the circulating water (Suspension feeder) or the absorption of dissolved oxygen through the body wall.

พอริเฟอรา

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

  1. ปลาหมึก
  2. งูจงอาง
  3. หนอนท่อ
  4. แมงมุมทะเล
  5. ทากทะเล