พยาธิใบไม้

พยาธิใบไม้

พยาธิใบไม้
พยาธิใบไม้

โรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทยเกิดจากพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ซึ่งมีลักษณะใบแบน หัวและหางมนยาว 7-12 มม. กว้าง 2-3 มม. สีแดงเรื่อคล้ายโรคโลหิตจาง พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่วนภาคอื่นพบได้น้อย โรคนี้เป็นสาเหตุหลักของมะเร็งท่อน้ำดีในคนไทย

การติดเชื้อ
โรคนี้เกิดจากการกินน้ำจืดอาหารที่เป็นเกล็ดที่มีตัวอ่อนของพยาธิถ้ากินดิบๆหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลานึ่งปลาร้า ฯลฯ ปลาเนื้อขาวปลาตะเพียนเป็นต้น

อาการ
ระยะแรกมักไม่มีอาการ เมื่อพยาธิสะสมมาก ๆ เป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการเช่นท้องอืดปวดท้องปวดซีกขวา ร้อนในช่องท้องหากปล่อยไว้นานจะมีการอักเสบของท่อน้ำดีตาเหลืองตับเหลืองมีไข้บางรายอาจกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับ และอาจถึงแก่ชีวิตได้

วงจรชีวิต

พยาธิใบไม้ในตับอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของตับทั้งในคนและสัตว์ เมื่อพยาธิวางไข่ไข่จะออกมาที่ท่อด้านใน และผสมกับอุจจาระลงในแหล่งน้ำเมื่อหอยเชลล์กินไข่นี้พยาธิจะเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนในเปลือกหอย

ต่อมาตัวอ่อนจะโผล่ออกมาจากหอยเพื่อพัฒนาในปลาต่อไปโดยเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อ เมื่อคนกินปลาที่ยังไม่สุกตัวอ่อนนี้จะพัฒนาเป็นพยาธิตัวเต็มวัยในท่อน้ำดีของตับ

Liver fluke in Thailand is caused by Opisthorchis viverrini, a flat leaf fluke. The head and tail are rounded, 7-12 mm long, 2-3 mm wide, reddish, anemia-like. It is found mostly in the Northeast and the North and the other regions are less common. This disease is the main cause of bile duct cancer in Thai people.

Infection
This disease is caused by eating fresh water, scaly foods that contain parasitic larvae if eaten raw or undercooked, such as koi, steamed fish, fermented fish, white fish, carp etc.

Symptoms
The first phase often has no symptoms. When the parasites accumulate for a long time, they can cause symptoms such as bloating, abdominal pain, pain in the right side. Heat in the abdomen, if left for a long time, there will be inflammation of the bile duct, yellow eyes, yellow liver, fever, some may become bile duct cancer in the liver. And can be fatal.

Life cycle

Liver fluke lives in the bile ducts of the liver in both humans and animals. When the worms lay their eggs, the eggs will come out into the inner tubes. The eggs are then mixed with the feces into the water source.

Later, the larvae emerge from the mollusk to develop into the fish as a contagious larva. When a person eats unripe fish, the larva develops into an adult parasite in the liver’s bile ducts.

พยาธิใบไม้

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

  1. ปลาหมึก
  2. งูจงอาง
  3. หนอนท่อ
  4. แมงมุมทะเล
  5. ทากทะเล