ผีเสื้อข้าวสาร

ผีเสื้อข้าวสาร

ผีเสื้อข้าวสาร
ผีเสื้อข้าวสาร

เป็นแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ และเมล็ดพืชหลายชนิดรวมทั้งไม้ผลหลายชนิด พบความเสียหายมาก โดยเฉพาะหลังจากเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวในโรงเรือนที่หนอนจะกินเมล็ดข้าว

ผีเสื้อข้าวสาร (Corcyra cephalonica) อยู่ในวงศ์ Pyralidae ของ Order Lepidoptera เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในการเก็บรักษา โดยเฉพาะเมล็ดข้าวและพืชเมล็ดพืชต่างๆ

เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดโกโก้ ช็อกโกแลต ผลไม้ กาแฟ เมล็ดฝ้าย งา เป็นต้น หากมีการแพร่ระบาดจะทำลายผลผลิตจากระยะดักแด้ที่คอยกัดกิน

เป็นผีเสื้อขนาดกลาง สีปีกและลำตัวเป็นสีน้ำตาลอ่อน ปีกขนาด 20-25 มม. ความยาวลำตัว 12-15 มม. หัวปิดเกล็ด แหลมยื่นออกมาด้านหน้า ปีกด้านหน้ามีเส้นปีกค่อนข้างสีดำ คลุมทุกส่วนของร่างกาย ปีกหลังเป็นสีครีม ที่ขอบปีกมีขนเล็กๆ ปรากฏชัดเจน

It is an important pest of rice. and seeds of many plants, including many fruit trees. found a lot of damage Especially after the grain is harvested in a greenhouse where the worms will eat the grain.

The rice moth (Corcyra cephalonica), in the Pyralidae family of Order Lepidoptera, is an important pest of preservation. especially rice grains and various grain crops

such as soybeans, peanuts, cocoa beans, chocolate, fruit, coffee, cottonseed, sesame, etc. If there is an epidemic, it will destroy crops from the larval stage that feeds on them.

The rice butterfly is a medium-sized butterfly. Wing color and body are light brown. Wing size 20-25 mm. body length 12-15 mm., head covered with scales. cape protruding forward The front wings have a rather black wing line. covering all parts of the body Hind wings are cream in color. At the edges of the wings, small feathers appear clearly.

ผีเสื้อข้าวสาร

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

  1. ปลาหมึก
  2. งูจงอาง
  3. หนอนท่อ
  4. แมงมุมทะเล
  5. ทากทะเล