ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง

ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง

ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง
ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง

(อังกฤษ: Red-spot Sawtooth) เป็นจำพวกผีเสื้อกลางคืน ชื่อวิทยาศาสตร์: Prioneris philonome อยู่ในวงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ (Pieridae)

ดูเหมือนผีเสื้อที่มีปีกด้านบนเป็นสีขาว มีเส้นปีกลายสีดำสลับกันตามยาว ปีกล่างคล้ายกับปีกบน ปีกหลังมีสีเหลือง เกือบทั่วทั้งปีกหลัง ฐานของปีกมีจุดสีแดงสด

หนวดสองเส้น ตั้งตรงเป็นรูปตัว V มีความยาวลำตัวประมาณ 80-90 มม. จัดเป็นผีเสื้อที่ยาวมาก กินอาหารเหลว เช่น ใบไม้ น้ำหวานจากดอกไม้ โดยใช้ปากเป่าที่เป็นหลอดดูดดูดอาหาร

ลักษณะนิสัยชอบอยู่กลางแจ้งตามชายป่าชายเลนสวนดอกไม้ เป็นผีเสื้อที่ไม่ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มักหากินบนพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้ ในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาค

(English: Red-spot Sawtooth) is a genus of moths. Scientific name: Prioneris philonome is in the cauliflower butterfly family. (Pieridae)

It looks like a butterfly with white wings above. There are black yesteryear lines alternating lengthwise. The lower wings are similar to the upper wings. Hind wings are yellow. almost all of the hind wings The base of the wings has a bright red spot.

Two mustaches Upright, V-shaped, with a body length of 80-90 mm. It is classified as a very long butterfly, feeding on liquid food such as leaves, nectar from flowers. using a mouthpiece that is a suction tube.

Characteristics like being outdoors in mangrove forests, flower gardens. It is a butterfly that does not like to stay together in groups. They tend to feed on the ground more than on the trees. In Thailand, it can be found in every region.

The upper pair of wings are white. There are black yesteryear lines alternating lengthwise. The lower pair of wings are similar to the upper wings, the ventral wings, the lower pair of wings are yellow. The base of the wing is dotted with bright red.

ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

  1. ปลาหมึก
  2. งูจงอาง
  3. หนอนท่อ
  4. แมงมุมทะเล
  5. ทากทะเล