ผีเสื้อขมิ้นกับปูน

ผีเสื้อขมิ้นกับปูน

ผีเสื้อขมิ้นกับปูน
ผีเสื้อขมิ้นกับปูน

ชื่อไทย : ขมิ้นกับปูน ชื่อสามัญ : Purple Sapphire ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heliophorus epicles ขนาด : 28-34 mm พื้นที่กระจายพันธุ์ N, NE, C, W, E, S

ผีเสื้อขมิ้นกับปูน เป็นผีเสื้อในสกุล Canary และ Pune อยู่ในวงกลมผีเสื้อสีน้ำเงิน มีขนาดเล็ก ปีกกางกว้าง 2.8 ซม. ถึง 3.4 ซม. ที่ฐานปีกของปีกคู่หน้ามีริ้วสีน้ำเงินอมม่วงขนาดใหญ่ที่ดูสวยงามราวกับไพลิน

เป็นที่มาของชื่อ ไพลินสีม่วง (purple sapphire) นั่นเอง แต่เมื่อปีกปิดลง พื้นของปีกจะมีสีเหลืองเหมือนขมิ้น ตัดขอบปีกสีแดงเหมือนปูนแดง เป็นลักษณะเฉพาะของที่มาของชื่อไทยว่า ขมิ้น และครก

เช่นเดียวกับแมลงอื่นๆ ผีเสื้อประกอบด้วยตัวที่ไม่ใช่โครงกระดูก แต่มีเปลือกแข็งของไคติน ภายในเปลือกแข็งมีกล้ามเนื้อที่ใช้เคลื่อนไหว ร่างกายของผีเสื้อแบ่งออกเป็นสามส่วน: หัว ทรวงอก และหน้าท้อง

ทั้งสามส่วนประกอบด้วยวงแหวนหลายวงเรียงเป็นแถว พวกเขาเชื่อมต่อกันด้วยเมมเบรนบาง ๆ เพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย มีวงแหวน 14 วงเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างลำตัวของผีเสื้อ แบ่งออกเป็นส่วนหัว 1 ส่วน ทรวงอก 3 ส่วน และส่วนท้อง 10 ส่วน

Thai name : Turmeric and Pune Common name : Purple Sapphire Scientific name : Heliophorus epicles Size : 28-34 mm Distribution area N, NE, C, W, E, S

Turmeric Butterfly with Pune It is a butterfly of the genus Canary and Pune. It is in the circle of blue butterflies. It is small, wings spread 2.8 cm to 3.4 cm. At the base of the wings of the front pair of wings there is a large blue-purple streak that looks as beautiful as a sapphire.

Is the origin of the name purple sapphire (purple sapphire), but when the wings are closed. The bottoms of the wings are yellow like turmeric. Cut the edges of the wings red like red plaster. It is a characteristic of the origin of the Thai name turmeric and mortar.

Like other insects. Butterflies consist of non-skeletal bodies. but has a hard shell of chitin Within the hard shell there are muscles that are used to move. The butterfly’s body is divided into three parts: the head, thorax, and abdomen.

All three are made up of several rings arranged in a row. They are connected by a thin membrane for easy movement. 14 rings are connected to form the body of the butterfly. It is divided into 1 head, 3 thorax, and 10 abdomen.

ผีเสื้อขมิ้นกับปูน

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

  1. ปลาหมึก
  2. งูจงอาง
  3. หนอนท่อ
  4. แมงมุมทะเล
  5. ทากทะเล