ปูลม

ปูลม

ปูลม

ปูลมหรือปูผี (อังกฤษ: Ghost crab) เป็นปูทะเลขนาดเล็กในสกุล Ocypode อยู่ในวงศ์ Ocypodidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับปูก้ามดาบ

ปูลมมักสับสนกับปูทหาร ซึ่งอยู่ในสกุล Mictyris ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ปูมีลำตัวที่ใหญ่กว่ามาก และมีเปลือกสี่เหลี่ยมซึ่งแตกต่างจากปูทหารที่จะมีลักษณะเป็นวงกลม และมีลำต้นยาว

ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันมีนิสัยการกินอาหารที่แตกต่างกันกล่าวคือปูลมจะไม่ปั้นทรายเป็นก้อนเหมือนปูทหาร แต่จะใช้กรงเล็บในการคาบอาหารเช่นซากพืชซากสัตว์และสารอินทรีย์เข้าปากและมักจะทำโพรงในป่าชายเลนที่มีเลนมากกว่า แต่มีบางส่วนพบบนหาดทราย

ปูลมเป็นที่รู้จักในภาษาไทยเพราะเป็นปูที่โตเร็วมาก และชื่อของปูผีในภาษาอังกฤษมันมาจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่มีแนวโน้มที่จะหาอาหารในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันในขณะที่ชื่อวิทยาศาสตร์มาจากภาษากรีกคำว่า ocy แปลว่า “เร็ว” และคำว่าποแปลว่า “เท้า” รวมทั้งความหมายของสัตว์ที่วิ่งเร็ว

พบในประเทศไทยรวม 28 ชนิดคือ Ocypode ceratophthalmus (Ocypode ceratophthalmus) และ Ocypode ceratophthalmus (O. macrocera) ซึ่งออกหากินในช่วงกลางวัน

Ghost crabs, or ghost crabs, are small marine crabs in the family Ocypode, belonging to the Ocypodidae family, which is the same family as the mouth of the parrot.

Crabs are often confused with military crabs. Which is in the genus Mictyris which has similar characteristics But the crabs have a much larger body And has a square shell, which is different from the military crab that will look like a circle. And has a long trunk

On top of that, they have different dietary habits, that is, the wind crabs do not mold sand like military crabs. Instead, claws are used to carry food such as humus, animal remains and organic matter into their mouths and tend to burrow in mangrove forests with more slopes. But there are some parts found on the beach.

Poo Lom is known in Thai because it is a very fast growing crab. And the name of the ghost crab in English is derived from a lifestyle tends to forage at night rather than day, while its scientific name comes from the Greek word ocy, meaning “fast” and πο means. “Foot” includes the meaning of an animal that runs fast.

Found 28 species in Thailand, Ocypode ceratophthalmus (Ocypode ceratophthalmus) and Ocypode ceratophthalmus (O. macrocera), which are active during the day.

ปูลม

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

  1. ปลาหมึก
  2. งูจงอาง
  3. หนอนท่อ
  4. แมงมุมทะเล
  5. ทากทะเล