ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู

ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู มันเป็นหนึ่งในปลิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในสัตว์นักล่าที่มีขนาดใหญ่กว่ามัน เหยื่อของมันคือไส้เดือนยักษ์คินาบาลู ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันบนยอดเขาคินาบาลูบนเกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซีย

ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู (Kinabalu giant red leech) มันเป็นปสิงขนาดใหญ่ ยาวไม่เกิน 30 ชม. มีสีส้มแดงและดูสว่าง เป็นสัตว์เฉพาะถิ่น (ไม่สามารถพบได้ที่อื่น) พบได้บนยอดเขาก็นาบาลูบนเกาะบร์เนียว ปัจจุบันยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้อยู่น้อย และเป็นสปีชีสที่งไม่มีการศึกษาคนคว้ามาก

ปลิงชนิดไม่ใช่ปลิงดูดเลือดสัตว์ชนิดนเป็นอาหารเหมือนปสิงทั่ไป แต่จะกินเฉพาะไส้เดือนยักษ์กีนาบาลูเป็นอาหารซึ่งไส้เดือนเดือนยักษ์กีนาบาลูก็เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นเช่นกัน โดยพวกมันอาศัยอยู่ในดินหรือกองใบไม่ชื้นตามรอยแตกระหว่างหิน

สามารถพบพวกมันได้ในอุทยานแห่งชาติกี่นาบาลูที่ระดับความสูง 2,500 -3,000 เมตร และจะปรากฎให้เห็นเฉพาะเวลาที่ฝนตกหนัก หรือหลังจากฝนหยุดตกไม่นาน

ปลิงมีอยู่มากกว่า 500 ชนิดทั่วโลก เราสามารถเจอพวกมันได้ทั้งในน้ำจืด ทะเล บนบก หรือแม้แต่ในถ้ำใต้ดิน มันจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจพบได้ทั่วไป แต่ก็มีบางชนิดที่พบได้ในพื้นที่เฉพาะเจาะจงเช่น ปลิงแดงยักษ์กีนาบาลู มันจึงเป็นเรื่องดี ที่พวกมันแสดงให้เห็นถึงความแปลกประหลาดให้พวกเราเห็น

ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู

The Kinabalu giant red leech is one of the largest in the world and one of the larger predators. Its prey is the giant earthworm Kinabalu. Who lived together on the top of Mount Kinabalu on Borneo Island, Malaysia.

The Kinabalu giant red leech (Kinabalu giant red leech) It is a large haunt, up to 30 hours long, orange-red and bright. Endemic (Can’t be found elsewhere) found on the top of Nabalu on the island of Burnieu. Little is currently known about this animal. And it’s a very uneducated species of cheese.

The leech is not a leech that sucks the blood of an animal, it is food like in the living thing. But will eat only the giant earthworm Kinabalu as food, which is also an endemic species of the giant earthworm Kinabalu. They live in soil or leaf mounds, not moist in cracks between the rocks.

They can be found in the Ki Nabalu National Park at an altitude of 2,500 -3,000 meters and only visible when it rains. Or shortly after the rain stopped

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

  1. ปลาหมึก
  2. งูจงอาง
  3. หนอนท่อ
  4. แมงมุมทะเล
  5. ทากทะเล