ปลิงทะเล

ปลิงทะเล เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง มันอยู่ในตระกูล echinoderm ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับดาวทะเลและหอยเม่นเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีรูปร่างกลมยาว เหมือนไส้กรอกขนาดใหญ่ปลายทั้งสองข้างเป็นช่องปากและทวารหนัก ผิวด้านนอกมีความยืดหยุ่น ภายในผิวหนังมีก้อนคราบจุลินทรีย์กระจัดกระจายตามผิวด้านนอกมีติ่งเล็ก ๆ คล้ายหนวด

ทำหน้าที่ช่วยในการหายใจและการเคลื่อนไหวปากของปลิงทะเลอยู่ที่ส่วนปลายล้อมรอบด้วยหนวดคล้ายต้นไม้ ทำหน้าที่หาอาหารโดยใช้หนวดขุดดินโคลนตามผิวดินเข้าปากและผ่านเข้าสู่ระบบย่อยอาหารและกากจะถูกระบายออกทางช่องล่างอีกด้านหนึ่ง ช่องทวารของปลิงทะเลเป็นช่องเล็ก ๆ ที่ทำหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียการหายใจซึ่งเป็นทางออกของสารฆ่าเชื้ออสุจิ

ใช้ในการป้องกันปลาและปู ถ้าปลิงทะเลใส่ตู้ปลาก็จะปล่อยสารพิษดังกล่าวออกมาทำให้ปลาตายได้ แหล่งที่อยู่อาศัยพบได้บนพื้นทะเลที่มีทรายและโคลน อาหารประกอบด้วยอินทรียวัตถุในดินโคลนและทราย ความยาว 30–40 ซม.

ปลิงทะเลแพร่กระจายพวกมันอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งที่ความลึก 20-30 เมตรและพบได้ตามหาดทรายหรือทรายบริสุทธิ์หรือในบริเวณที่มีกระแสน้ำ ตามเกาะที่ปะการังและสภาพน้ำทั่วไปอุณหภูมิของน้ำอยู่ระหว่าง 24-28 องศาเซลเซียส ความเค็มสามารถอยู่ที่ 27-35 ppt และต่ำได้ถึง 10 ppt ถึง 17 ชั่วโมงถ้าอยู่ในระดับความเค็มสูง

จะมีความเข้มข้นมากกว่าปลิงทะเลที่มีความเค็มต่ำสามารถงอกได้ภายใน 2 เดือน (เฉินเจียซิน, 1990) และปลิงทะเลจะเริ่มลงจอดในเพอร์แด็กทูลาเมื่ออายุประมาณ 12 วัน ปลิงทะเลธรรมดาไม่ชอบแสงจ้า และออกไปหาอาหารในเวลากลางคืน

ปลิงทะเล

ปลิงทะเล

Sea cucumbers are a type of marine invertebrates. It belongs to the echinoderm family, which is in the same family as sea stars and urchins are long, round invertebrates. Like a large sausage, both ends are oral and rectal Outer skin is flexible Inside the skin there are plaque scattered along the outside surface with small tentacles-like polyps.

It serves to aid breathing and movement. The sea cucumber’s mouth is at its tip, surrounded by tree-like tentacles It serves for foraging by the tentacles to dig the soil surface into the mouth and pass into the digestive system and the residue is drained out through the lower channel on the other side. The fistula of a sea cucumber is a tiny channel responsible for the excretion of respiratory waste, which is the exit of spermicidal agents.

It is used to protect fish and crab. If sea cucumbers enter an aquarium, they will release toxins and cause the fish to die. Habitats are found on the sand and mud floor. The food contains organic matter in soil, mud and sand, 30–40 cm long.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> fifa55 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<