ทากดูดเลือด

ทากดูดเลือด

ทากดูดเลือด
ทากดูดเลือด

จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับไส้เดือนในไฟลัมแอนเนลิดา (Phylum Annelida) จัดอยู่ในกลุ่มหิรูดินา (Class Hirudinae) พบได้ในป่าดิบแล้ง

ลักษณะทั่วไปของทาก ทากมีลักษณะเหมือนปลิง โดยทั่วไปร่างกายจะแบ่งเป็นส่วนๆ ปกคลุมไปด้วยเมือกเหนียวๆ ป้องกันไม่ให้ร่างกายแห้งและมีรูปร่างยาว ลำตัวส่วนหลังโค้งเล็กน้อยและหน้าท้องเรียบ

เหยื่อคือแว่นตาดูด (Sucker) ซึ่งอยู่ทั้งบนศีรษะและด้านหลัง แต่ทากสามารถดูดเลือดจากแว่นตาดูดด้านหน้าเพียงด้านเดียว แว่นตาดูดที่ด้านหลังทำหน้าที่ยึดเกาะ ทากรู้ได้อย่างไรว่าเหยื่ออยู่ที่ไหน

ทากรู้ว่าเหยื่ออยู่ที่ไหน จากแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดิน ดังนั้น การเดินชิงเป็นก้าวแรก จึงอาจปลอดภัยกว่าหากเดินในตอนท้าย ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คุณสามารถค่อยๆ ม้วนตัวเองเข้าไปในรูถุงเท้า

เพราะร่างกายแข็งแรงและยืดหยุ่นมาก จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยใช้แว่นดูดที่ปลายสายยางยืดติดกับพื้น เมื่อกล้ามเนื้อเส้นรอบวงหดตัว ทากก็จะเหยียดไปข้างหน้า ใช้แว่นตาดูดรอบปากเพื่อยึดติดกับพื้น

และค่อยๆ ปลดแว่นดูดด้านหลังออกจากเกาะ ตอนนี้กล้ามเนื้อตามยาวจะหดตัว สามารถดึงท้ายลำตัวออกมาเกาะด้านหน้าได้ เป็นทางลุยดิน หรือตามเหยื่อไปยังจุดที่พอใจที่จะหยุด

It is in the same group as the earthworms in the phylum Annelida (Class Hirudinae), found in dry evergreen forests

General characteristics of slugs Slugs look like leeches. The body is generally divided into parts. covered with sticky mucus Prevent the body from drying out and have a long shape. The back is slightly curved and the abdomen is flat.

The victim is the Sucker goggles, located both on the head and on the back. But slugs can only suck blood from one side of the front suction goggles. Suction goggles on the back serve as a grip. How do slugs know where their prey is?

The slug knows where the victim is. from the vibrations from the ground, so walking was the first step. So it might be safer to walk at the end. As mentioned above you can gradually Roll yourself into the sock hole.

Because the body is very strong and flexible. It will move forward using suction goggles with the end of the elastic cord attached to the ground. When circumferential muscles contract The slugs will stretch forward. Use the suction goggles around your mouth to adhere to the ground.

and slowly release the rear suction goggles off the island. The longitudinal muscles will now contract. Can pull the back of the body out to the front island a path through the soil or follow the victim to the point where they are satisfied to stop.

ทากดูดเลือด

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

  1. ปลาหมึก
  2. งูจงอาง
  3. หนอนท่อ
  4. แมงมุมทะเล
  5. ทากทะเล

ทาก

ทาก เป็นสัตว์ที่มีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันเหมือนไส้เดือน แต่พวกเขาต้องผสมข้ามพันธุ์ โดยการจับคู่เพื่อแลกเปลี่ยน gametes จากนั้นทากจะวางไข่ในเปลือกไข่ซึ่งมีตัวอ่อน 5-11 ตัวอยู่ในเปลือกไข่แต่ละตัวหรือแตกต่างกันไปตามชนิด

ทาก

ทาก เป็นสัตว์นักล่า มันดูดเลือดจากสัตว์อื่นเป็นอาหารเท่านั้น วิธีมองหาเหยื่อพวกมันจะจับแรงสั่นสะเทือน แสงหรือเงารวมถึงความร้อนจากการหายใจเมื่อเหยื่อเดินตามทากจะโจมตีไปข้างหน้าโดยใช้แว่นดูดด้านหลังโดยยึดกับพื้นก่อน ยืดศีรษะไปข้างหน้าโดยการหดและขยายวงแหวนลำตัวเพื่อยึดเข้ากับผิวหนังของเหยื่อ จากนั้นดึงแว่นเพื่อดูดปลายจากพื้น ซึ่งทั้งหมดนี้อ่อนโยนมากจนเหยื่อแทบไม่รู้สึกตัว

เมื่อทากขึ้นไปบนผิวหนังของเหยื่อได้สำเร็จจากนั้นพวกมันจะเลื้อยไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการดูดเลือดโดยเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนระหว่างเป้ากางเกง ใช้ขากรรไกรที่อยู่ภายในปากผ่าเปิดผิวหนังของเหยื่อเพื่อดูดเลือดระหว่างการดูด ทากปล่อยสารสองชนิด อย่างแรกมีองค์

ประกอบคล้ายกับสารฮีสตามีน (Histamine) ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นให้หลอดเลือดขยายตัว เหยื่อจะรู้สึกมึนงง จึงถูกหยิบมาใช้เป็นเวลานานโดยไม่รู้สึกตัวและสารตัวที่สองคือสารที่มีองค์ประกอบคล้ายกับ Hirudin (ฮิรูดิน) มีคุณสมบัติป้องกันการแข็งตัวของเลือด ทำให้เลือดไม่หยุดไหลหลังจากนั้นประมาณ 30-60 นาทีเลือดของเหยื่อจะเริ่มแข็งตัว นอกจากนี้ยังสามารถขับเมือกที่ไม่ต้องการออก

จากร่างกายเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บในเซลล์เม็ดเลือด ส่วนที่เป็นน้ำของเลือดจะถูกกำจัดออกทางอวัยวะขับถ่ายที่ผิวลำตัว และเมื่อทากดูดเลือดไปสักพักร่างกายของมันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นกว่าปกติ 2-3 เท่า

Slugs are animals that have two sexes in the same body like earthworms. But they must crossbreed By pairing to exchange gametes, slugs then lay their eggs in the eggshell, which has 5-11 larvae in each eggshell or varies by species.

Slugs are predatory animals. It only sucks the blood of other animals as food. How to look for prey, they will catch vibrations. Light or shadow, as well as the heat from breathing, when the victim follows the trail, the slugs will attack forward using the rear suction goggles, first fixed to the ground. Extend the head forward by shrinking and expanding the body ring to attach it to the victim’s skin. Then pull the glasses to suck the tip from the floor. All of which are so gentle that the victim is barely aware of them.

Once the slugs have successfully landed on the victim’s skin, they will then creep into the optimum position for blood sucking, especially in the soft tissue between the crotch Using the jaw inside the mouth, open the victim’s skin to suck blood during suction Slugs release two substances. First of all, there is an element

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

  1. ปลาหมึก
  2. งูจงอาง
  3. หนอนท่อ
  4. แมงมุมทะเล
  5. ทากทะเล