สัตว์ขาปล้อง

สัตว์ขาปล้อง ยังเป็นที่รู้จักและนิยมเรียกว่า “อาร์โธพอด” เป็นไฟลัมหลักของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ขนาดของลำตัวแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องซึ่งสัตว์ขาปล้องบางชนิดอาจมีส่วนหัวและส่วนอกที่เชื่อมต่อกันด้วย มีเปลือกแข็งปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกันและพยุงตัว

อ่อนที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกแข็ง ชั้นหนังกำพร้าเปลี่ยนไปตามรายละเอียดรูปร่าง ประกอบด้วยสามชั้นคือเอพิคิวติเคิลชั้นนอกบาง ๆ มีแว็กซ์เคลือบเพื่อป้องกันความชื้น ชั้นนอก (exocuticle) มีไคติน และโปรตีนที่สร้างและแข็งตัวภายใน (endocuticle) ที่มีไคตินและโปรตีนที่ไม่แข็งตัว ชั้นนอกและชั้น

ในเรียกรวมกันว่า procuticle และที่สำคัญที่สุดคือช่วยพยุงร่างกายของรพให้มีรูปร่างที่แน่นอน

สัตว์ขาปล้อง เป็นร่างกายที่แบ่งส่วนบางส่วนสามารถแยกออกเป็นสามส่วน: หัวหน้าอกและหน้าท้อง แต่ยังมีสัตว์ขาปล้องบางชนิดที่มีเพียงสองส่วนของร่างกายโดยมีเพียงส่วนหัวและส่วนอกติดกันและส่วนท้อง

สัตว์ขาปล้อง มีช่องเปิดที่สำคัญ มี 2 รูและมีอวัยวะรับสัมผัสที่ดี เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ อย่างรวดเร็วและหาอาหารได้ง่ายอาศัยอยู่เกือบทุกที่ในโลกหรืออาจเรียกได้ว่าอาร์โทรพอดมีแหล่งที่อยู่อาศัยอยู่ทั่วไปในโลก อาจกล่าวได้ว่าประมาณ 3 ใน 4 ของสัตว์ในโลกเป็นสัตว์ขาปล้อง

สัตว์ขาปล้อง

Arthropods , also known and popularly referred to as “arthopods,” is the main phylum of invertebrates. The body size is divided into three parts: the head, the chest and the abdomen, with some arthropods also having an interconnected head and chest. There is a hard shell covering the body for protection and support.

Soft hidden under a hard shell. The epidermis layer changes according to the shape details. It consists of three layers: a thin epiglastic outer layer with a wax coating to protect against moisture. The exocuticle contains chitin and proteins that form and solidify the interior. (endocuticle) with chitin and non-solidified proteins Outer layer and floor

It is collectively referred to as a procuticle and most importantly helps support the body of the exoskeleton in a certain shape.

Arthropods is a partially divided body that can be separated into three parts: head, chest and abdomen. But there are also some arthropods that have only two parts of the body, with only the head and the chest attached and the abdomen.

Arthropods has two major openings and good sensory organs. It moves around quickly and is easy to find food, lives almost anywhere in the world, or artropods can be called common habitats in the world. It can be said that about three-quarters of the world’s animals are arthropods.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

สัตว์พวกหนอนปล้อง

สัตว์พวกหนอนปล้อง หนอนปล้อง Annelid (ชื่อวิทยาศาสตร์: Annelid) เป็นไฟลัมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ไส้เดือนไส้เดือนทะเลและปลิงน้ำจืด อวัยวะภายนอกและภายในมีการทำซ้ำเป็นชุด ๆ ทั่วร่างกาย ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตอย่างอิสระ มีปรสิตจำนวนน้อยผิวหนังปกคลุมด้วยหนัง

กำพร้าบาง ๆ มีต่อมที่สร้างเมือก มีท่อแข็งหรือเดือยในแต่ละปล้อง ช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกายมีกล้ามเนื้อเป็นวงกลมและกล้ามเนื้อตามยาว ซีลอมแบ่งออกเป็นห้อง ๆ ตามลำตัวตามส่วนของร่างกาย การหายใจทางผิวหนังระบบขับถ่ายมีเนฟริเดียมคู่ละ 1 คู่นำของเสียไปตามท่อ เปิดสู่

ภายนอกระบบประสาทมีเส้นประสาทสมองคู่หนึ่งที่เชื่อมต่อกับเส้นประสาทส่วนกลางส่วนล่างซึ่งมีปมประสาทและเส้นประสาทย่อย มีเซลล์รับความรู้สึกและแสงระบบสืบพันธุ์มีทั้งแบบแยกส่วนและแบบแยกเพศ แต่ไม่สามารถแพร่พันธุ์ภายในตัวมันเองได้ต้องใช้หนอนตัวอื่นเพื่อผสมพันธุ์ด้วย

สัตว์พวกหนอนปล้อง เหล่านี้มีลำตัวยาวกลมเหมือนพยาธิตัวกลม แต่จะมีลักษณะปล้องเหมือนวงแหวนหลาย ๆ วงซ้อนกันมีผิวหนังเปียกเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซในการหายใจส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างอิสระและอาศัยอยู่ในทะเลเช่นแม่น้ำบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำจืดเช่นสงกรานต์ (กระจุก) บางชนิดเป็นปรสิตดูดเลือดส่วน

อื่น ๆ เป็นอาหารเช่นปลิงน้ำจืดปลิง ดิน (ทาก) บางชนิดอาศัยอยู่ในดินเช่นไส้เดือนดิน

สัตว์พวกหนอนปล้อง

The segmental worms Annelid (Annelid) is a phylum of invertebrates including earthworms, sea earthworms and freshwater leeches. The external and internal organs are reproduced in series throughout the body, most of them live independently. There are a small number of parasites, the skin is covered with skin.

The thin orphan has glands that make up mucus. There is a hard tube or dowel in each segment It helps in the movement of the body, has circular muscles and longitudinal muscles. Sealom is divided into chambers according to the body according to the body parts. Skin respiration, excretory system, contains 1 pair of nephridium.

Outside of the nervous system, there are a pair of cranial nerves that connect to the lower central nerves with ganglions and sub nerves. There are sensory and light cells. The reproductive system is both modular and asexual. But cannot reproduce within itself; other worms have to be used to mate as well

Segmental worms These have a long, round body like roundworms. Rather, they look like multiple overlapping rings with wet skin to exchange gas in respiration. Blood sucking part

Others are food, such as freshwater leeches, earth leeches (slugs), which live in the soil, such as earthworms.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

มอลลัสกา

มอลลัสกา เป็นไฟลัมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง. เป็นสัตว์ที่มีลำตัวอ่อนส่วนใหญ่มีเปลือกแข็งภายนอกและพบได้บนบกน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อย มีต่อมเมือกตามผิวลำตัว ระบบอวัยวะมีความซับซ้อนลำตัวสั้นด้านหน้าเป็นศีรษะ ด้านใสเป็นแผ่นเท้าสำหรับเคลื่อนย้ายและว่ายน้ำ ด้านบนมีเสื้อคลุม

ที่เป็นเปลือกแข็ง ภายในปากมีเรดูล่า ยกเว้นในหอยขมช่วยในการรับประทานอาหารมีต่อมน้ำลายและตับช่วยสร้างน้ำย่อย ระบบไหลเวียนโลหิตประกอบด้วยหัวใจที่อยู่ด้านบนและเส้นเลือดไปตามส่วนต่างๆ ระบบขับถ่ายมีเนฟริเดียม ระบบทางเดินหายใจประกอบด้วยเหงือกหรือถุงหายใจคล้าย

ปอด ระบบประสาทมีปมประสาทสามคู่และมีเส้นประสาทคั่นระหว่างหน้า มีอวัยวะสำหรับรับภาพ กลิ่นและความสมดุลระบบสืบพันธุ์ส่วนใหญ่แยกเพศ บางตัวไม่แยกเพศก็เปลี่ยนเพศได้ มีการปฏิสนธิทั้งภายในและภายนอก สัตว์ในไฟลัมมอลลัสก์เรียกรวมกันว่าหอย

มอลลัสกา มีเนื้อเยื่อสามชั้น Triploblastic ในระยะเอ็มบริโอเป็นโปรโตสโตมชนิดหนึ่ง โพรงหลักของร่างกายคือฮีโมโคเอลที่เต็มไปด้วยเลือด มีโพรงร่างกายที่แท้จริง สัตว์ในกลุ่มนี้มีชั้นเนื้อเยื่อที่เรียกว่าแมนเทิลซึ่งในบางชนิดสามารถสร้างพังผืดได้ เปลือกซึ่งเป็นองค์ประกอบของแคลเซียม

คาร์บอเนตมีเท้าสำหรับการเคลื่อนไหวที่แข็งแรงและมีการพัฒนาสูง และสามารถใช้ลักษณะของฟันในการจำแนกได้เช่นกันสัตว์ในกลุ่มนี้ไม่มีลักษณะลำตัวที่ประกบกัน การเจริญเติบโตต้องผ่านช่วงเวลาที่เรียกว่า trochophore larva 1-2 ครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นเรียกว่า veliger larva ซึ่งแสดงความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับไส้เดือนดิน ฟอสซิลของสัตว์เหล่านี้พบในยุคแคมเบรียนซึ่งเป็นฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักกันดี Odontogriphus พบที่ Burgess Shale เชื่อกันว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 500 ล้านปี

มอลลัสกา

Mollusca is a phylum of invertebrates. They are larvae, mostly crustaceans, and are found on land, freshwater, saltwater and brackish water. There are mucous glands along the body surface. The organ system is complex, the body is short, the front is the head. The clear side is a foot pad for moving and swimming. The top has a cloak.

That is a hard shell. In the mouth of Miradula Except in the periwinkle help in eating, with salivary glands and liver to help build digestive juices. The circulatory system consists of the heart at the top and the blood vessels line the different parts. The excretory system has nephridium. The respiratory system consists of gums or respiratory sacs.

The lungs have three pairs of ganglion and interstitial nerves. There are organs for receiving images. The scent and reproductive balance largely separate the sexes. Some of them do not distinguish between sexes and can change the sex There are both internal and external fertilization. The animals in phylum mollusks are collectively known as shellfish.

Mollusc There are three layers of tissue. Triploblastic In the embryo phase, it is a type of protostome. The main cavity of the body is the hemoglobin that is filled with blood. There is a real body cavity These animals have a layer of tissue called mantle, which in some species can form fibrosis. Shell, which is a component of calciu

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

ดอกไม้ทะเล

ดอกไม้ทะเล หรือสะดือทะเลที่ทะลุออกมาคล้ายดอกไม้ที่ส่วนบนมีหนวดหลายเส้นโดยธรรมชาติจะเห็นหนวดเหล่านี้โยกเยกอยู่ในน้ำ ซึ่งหนวดแต่ละอันมีเข็มพิษเหมือนแมงกะพรุนชายฝั่งอยู่ใต้ผิวหนังของมัน ร่างกายอ่อนนุ่มเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอยู่ประจำ ถึงแม้ว่ามันจะขยับได้นิดหน่อยก็ตามที่พบใน

บ้านเราไม่เคยพบว่ามีพิษร้ายแรง เหล่านี้มักพบเป็นหย่อม ๆ พวกมันอาศัยอยู่ตามชายหาดปะการังทั่วไป

ดอกไม้ทะเล เป็นสัตว์ทะเลที่มีสีสันสวยงามและยังเป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนเหล่านี้อีกด้วย คุณสามารถพูดได้ว่าคุณเห็นดอกไม้ทะเลที่คุณเห็นปลาดอกไม้ทะเลที่นั่น ดอกไม้ทะเลมีพิษที่หนวดเป็นอันตรายต่อปลาอื่น ๆ ยกเว้นปลาการ์ตูน เนื่องจากปลาการ์ตูนสามารถสร้างเมือกเพื่อป้องกันพิษของ

ดอกไม้ทะเลได้ และถ้าคนโดนดอกไม้ทะเลก็จะถูกวางยาพิษด้วยซึ่งไม่รุนแรงเท่า ในผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อาจมีอาการแสบคันและมีผื่นแดงบริเวณที่เป็นโรค ดอกไม้ทะเลมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าสะดือเพราะเมื่อดอกไม้ทะเลปิดเพื่อป้อนอาหารมันจะดูเร็วมาก

ดอกไม้ทะเล พวกมันมีเข็มพิษและการทำงานของเข็มพิษเหมือนกับปะการังไฟพวกมันไม่ได้ร้ายแรงมาก อาการหลังจากได้รับพิษจะคล้ายกัน เมื่อได้รับพิษจากปะการังไฟมีเพียงอาการที่รุนแรงน้อยกว่าบางส่วนไม่เป็นพิษต่อมนุษย์

โดยการสวมเสื้อผ้าทุกส่วนส่วนใดของร่างกายที่เปลือยเปล่าไม่ควรสัมผัสกับดอกไม้ทะเล หรือสัมผัสสัตว์เหล่านี้เนื่องจากอาจมีคนมีพิษร้ายแรงขณะดำน้ำเกาะทะลุแนะนักท่องเที่ยวทุกคนพยายามลอยตัว จะไม่โดนหรือโดนดอกไม้ทะเล

ดอกไม้ทะเล

The anemones, or the navel, that penetrate like a flower, have several tentacles on the top, naturally they can be seen wobbling in the water. Each tentacle has a jellyfish-like venom that coast under its skin. The soft body is a fairly sedentary animal. Although it can move a little, it is found in

Our home has never been found to be fatal. These patches are often found in coral reefs.

Anemones are colorful marine animals and are also home to these clown fish. You could say that you saw anemone that you saw anemone fish there. Anemones are poisonous whose tentacles are harmful to other fish except clownfish. Because clown fish can create slime to prevent toxins.

Sea anemone And if people hit the sea anemones, they will also be poisoned, which is not as severe. In people with allergies, there may be stinging, itching and redness in the affected area. The anemone is also called the navel because when the anemone is closed to feed, it looks very fast.

Sea anemones have poisonous needles, and the function of poison needles is the same as fire corals, they are not very serious. Symptoms after poisoning are similar. When poisoned by fire coral, only the symptoms are less severe, some of them are not toxic to humans.

By wearing clothing, all parts of the body that are naked should not come in contact with anemones. Or touch these animals because there may be serious poisoning while diving Koh Talu suggests all tourists try to float. Will not hit or hit an anemone

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

หนอนตัวแบน

หนอนตัวแบน สัตว์ชั้นหนึ่งที่มีเนื้อเยื่อสามชั้น ได้แก่ exoderm, mesoderm และ endoderm แต่ยังไม่มีช่องว่างของร่างกายที่แท้จริงยกเว้นอาจพบได้ในกึ๋น

หนอนตัวแบน ผิวหนังชั้นนอก แตกต่างกันโดย Turbellaria เป็นเสื้อคลุมซีเลีย แต่ Cestoda และ Trematoda เป็นลักษณะของ Culticle ectoderm เป็นเนื้อเยื่อแรกที่ปกคลุมพื้นผิวของร่างกาย เกิดขึ้นเป็นชั้นแรกและชั้นนอกสุดของชั้นจมูกข้าว ectoderm เติบโตในระบบประสาทหนังกำพร้า

และส่วนหุ้มภายนอกของระบบร่างกาย ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง ectoderm ภายนอก (หรือพื้นผิว ectoderm) ยอดประสาทและท่อประสาทเรียกว่าท่อประสาท พูดว่า NeuroExtoderm (Neuroectoderm) mesoderm เติบโตภายในเอ็มบริโอของ tripolarity ในระหว่าง

กระบวนการชุบสังกะสีเซลล์บางส่วนที่เคลื่อนที่เข้าด้านในจะพัฒนาเป็น mesoderm ซึ่งเป็นชั้นที่อยู่ระหว่าง exoderm และ endoderm วิวัฒนาการของ mesoderm มีมานานหลายร้อยล้านปี มันเป็นวิวัฒนาการที่สำคัญที่ทำให้สัตว์มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมาก Mesoderms นำไปสู่การเจริญ

เติบโตของ coelom อวัยวะที่สร้างขึ้นภายในโพรงสามารถเคลื่อนไหวได้ มันเติบโตได้อย่างอิสระโดยไม่มีผนังของลำตัวและยังปกคลุมด้วยของเหลวเพื่อป้องกัน เมโซเดอร์มพัฒนาเป็นอวัยวะต่างๆรวมถึงกล้ามเนื้อโครงร่างโครงร่างหนังแท้ของผิวหนังผลึกเลนส์ของตาเนื้อเยื่อเกี่ยวพันระบบสืบพันธุ์

และระบบทางเดินปัสสาวะหัวใจเลือด (เซลล์น้ำเหลือง) และม้ามเอน endoderm เป็นหนึ่งในชั้นเชื้อโรคที่สร้างขึ้นในระหว่างการสร้างตัวอ่อนของสัตว์ เกิดจากเซลล์เดินทางเข้าด้านในผ่าน arcaneon (archenteron ส่วนที่เจริญเติบโตคือทางเดินอาหาร) ก่อตัวเป็นชั้นในของ gastrula

ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นเอนโดเดิร์มในระยะแรกเอนโดเดิร์มประกอบด้วยชั้นเซลล์แบนต่อมามีรูปร่างเป็นทรงกระบอก (เสา) เนื้อเยื่อชั้นนี้สร้างเนื้อเยื่อเยื่อบุผิวของระบบทางเดินอาหารทั้งหมด ยกเว้นปากคอหอยและส่วนปลายของทวารหนักนอกจากนี้ยังสร้างเยื่อบุของต่อมทั้งหมดที่เปิดออกไปยังท่อ

ทางเดินอาหาร รวมทั้งตับและตับอ่อนเนื้อเยื่อเยื่อบุผิวของท่อหูและช่องแก้วหูคือหลอดลมหลอดลมและถุงลมภายในปอดกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ รูขุมขนของต่อมไทรอยด์และต่อมไทมัส

หนอนตัวแบน

Flat worm A class of animals with three layers of tissue: the exoderm, mesoderm and the endoderm, but they do not have actual body gaps except they may be found in gut.

Flatworms epidermis Different, with Turbellaria being a Celia mantle, but Cestoda and Trematoda are characteristic of the Culticle ectoderm, being the first tissue covering the body’s surface. Occurs as the first and outermost layer of the germinal layer, the ectoderm grows in the epidermal nervous system.

And the outer casing of the body system In vertebrates, the external ectoderm (or ectoderm surface) nerve crests and nerve tubes are called the nerve tubes, say the NeuroExtoderm (Neuroectoderm) mesoderm, growing inside the embryo of tripolarity during

The process of galvanization, some cells that move inward develop into the mesoderm, a layer between the exoderm and the endoderm. The evolution of the mesoderm has been around for hundreds of millions of years. It was a major evolution that gave animals a very complex structure. Mesoderms led to their growth.

Growing of the coelom, the organs created within the cavity can move. It grows freely without the walls of the body and is also covered with liquid for protection. Mesoderms develop into organs, including skeletal muscles, dermis of the skin, crystals, lens of the eye, connective tissue, reproductive system.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

ผีเสื้อ

ผีเสื้อ ทุกชนิดที่มีอยู่มากมายในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงในระยะแรกและระยะยาวในระยะทางไกลออกไปทางปลายแขนของผีเสื้อ การจัดจำแนกแมลงกลุ่มนี้จะใช้เส้นปีกในการจัดจำแนก

ผีเสื้อ อาจเกิดขึ้นในยุคครีเทเชียสซึ่งสิ้นสุดเมื่อกว่า 65 ล้านปีก่อนเนื่องจากฟอสซิลสัตว์ในตระกูลผีเสื้อ ดังนั้นการประมาณค่าที่มาของผีเสื้อจึงไม่สะดวกมากซากดึกดำบรรพ์ที่รู้จักกันดีคือสกิปเปอร์นิรนาม (Thipper, Thymelicus lineola) เกี่ยวกับอายุของยุค Paleocence เมื่อประมาณ 57

ล้านปีก่อน พบในราชอาณาจักรเดนมาร์กและอำพันโดมินิกันของ Metalmark, Voltinia dramba อายุยี่สิบห้าล้านปี

ผีเสื้อ ทุกวันนี้ที่อยู่อาศัยมักจะกระจายอยู่ในภูมิประเทศที่เย็นและแห้งแล้ง คาดว่าตอนนี้มีผีเสื้อในมหาวงศา (Superfamily) Papilio Idea (Papilionoidea) มากกว่า 17,500 สายพันธุ์ (ชนิด) และ Mahawonglapiphera (Lepidoptera) มากกว่า 180,000 ชนิด

นอกจากนี้ในวัฒนธรรมร่วมสมัยผีเสื้อมักถูกใช้เป็นรอยสักในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ในเพลงร็อคโลหะหนักไทยของวงดนตรีร็อคสูงมีเพลงผีเสื้อที่พูดถึงผีเสื้อที่ปกป้องดอกไม้สร้างความงาม ไปยังเมือง แต่แล้ววันหนึ่งฉันก็ต้องล้มลง และการกระพือของผีเสื้อนั้นยังใช้เป็นสัญลักษณ์ที่นำไปสู่ทฤษฎีปีกผีเสื้อกระพือหรือทฤษฎีความโกลาหลเช่นกัน

ผีเสื้อ

All the butterflies that are abundant in the spring and autumn in the first and long distances in the distance of the forearm. The classification of this group of insects will use the wing line for classification.

Moths may occur in the Cretaceous period, which ended more than 65 million years ago due to fossils in the butterfly family. Therefore, estimating the origin of butterflies is very inconvenient. The well-known fossil is the anonymous skipper (Thipper, Thymelicus lineola) about the age of the Paleocence era at around 57.

Found millions of years ago in the Kingdom of Denmark and the Dominican amber of Metalmark, Voltinia dramba is twenty-five million years old.

Today’s butterflies of habitats often spread in cold and arid terrain. Expect now that there are butterflies in the great circle (Superfamily) Papilio Idea (Papilionoidea) More than 17,500 Species (Species) and Mahawonglapiphera (Lepidoptera) More than 180,000 Species

In addition, in contemporary culture, butterflies are often used as tattoos in various parts of the human body. In Thai heavy metal rock music of a high rock band, there is a butterfly song that talks about butterflies that protect flowers, creating beauty to the city, but then one day I had to fall down. And the fluttering of butterflies is also used as a symbol leading to the fluttering butterfly wing theory or chaos theory.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

แมลงวัน

แมลงวัน เป็นแมลงที่อาศัยอยู่กับชุมชนมนุษย์ คนส่วนใหญ่จะรู้จักสัตว์บางชนิดเช่นแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียว มีแนวโน้มที่จะกินเนื้อสัตว์และเศษอาหารในกองขยะและชอบหาเลี้ยงชีพในระหว่างวันไม่ชอบแสงแดดจัดรัศมีการทำงานประมาณ 3 กิโลเมตร

แมลงวันสามารถกินอาหารที่เป็นของเหลวได้เท่านั้น ปากของแมลงวันได้รับการเปลี่ยนแปลงมากมายในอาหารเช่นยุง และดูดปากของบ้านบิน

แมลงวัน ถือว่าเป็นพาหะของโรคอันเนื่องมาจากความสกปรกทำให้เชื้อโรคติดตามขาและส่งต่อไปยังมนุษย์ การก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ควรหาตัวดักจับแมลงวันมาวางไว้ตรงที่มีแมลงวันเยอะมากเพื่อป้องกันโรค

แมลงวัน มีประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นในบางพื้นที่พบว่าแมลงวันสามารถช่วยผสมเกสรดอกไม้ได้ แพทย์บางคนใช้แมลงวันเพื่อช่วยรักษาแผลเน่าเปื่อยในมนุษย์ การปล่อยให้แมลงวันตัวเล็กกินเนื้อเยื่อที่ตายแล้วทำให้แผลหายเร็วขึ้นการหาตัวอ่อนของแมลงวันในศพสามารถช่วยในการชันสูตรได้ ซึ่งช่วยประมาณระยะเวลาการเสียชีวิตหรือเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตในบางกรณี

แมลงวัน

Flies are insects that live with the human community. Most people will know certain animals such as house flies and bluebottle flies. Tend to eat meat and food scraps in the waste pile and like to earn a living during the day, do not like sunlight, working radius of about 3 kilometers

Flies can only eat liquid food. The flies’ mouth has received many changes in food, such as mosquitoes. And suck the mouth of the flying house

Flies are considered carriers of disease due to dirt, causing the germs to track their legs and pass on to humans. Causing various diseases should find a fly trap to place where there are a lot of flies to prevent the disease.

Flies are beneficial to humans, for example, in some areas it is found that flies can help pollinate flowers. Some doctors use flies to help treat rotting wounds in humans. Allowing small flies to eat dead tissue makes the wound heal faster. Finding the larvae of the flies in the corpse can help with the autopsy. Which helps to estimate the duration of death or to find the cause of death in some cases

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

ไฮดรา

ไฮดรา เป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งมีลำตัวยาวประมาณ 0.5-1 นิ้ว การสืบพันธุ์โดยการแตกหน่อ พบได้ในแหล่งน้ำนิ่ง ๆ อาศัยอยู่อย่างง่ายดายในคูหรือสระน้ำที่มีอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายไม่ซับซ้อน เราจำแนกไฮดราในสายพันธุ์เดียวกันกับแมงกะพรุน แต่มีขนาด มีขนาดเล็กกว่าแมงกะพรุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของไฮดรานั้นชัดเจนดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า

มีลำตัวยาวทรงกระบอกมีความสมมาตรแบบรัศมีปลายด้านหนึ่งประกอบด้วยหนวดเล็ก ๆ รอบปาก ซึ่งไฮดราใช้หนวดเพื่อผูกอาหารผ่านปากเพื่อเข้าสู่พื้นที่ภายในร่างกายอาหารของไฮดราคือ Daphia หรือไซคลอปส์ นอกจากนี้หนวดของไฮดราก็ช่วยให้เคลื่อนไหวได้ และจับอาหารหนวดของไฮดรามี

เซลล์บางส่วนที่เปลี่ยนเป็นเข็มพิษเมื่อไฮดราต้องการล่าเหยื่อ หรือทำลายศัตรูโดยใช้หนวดเพื่อป้องกันตัวเองโดยใช้หนวดเพื่อรัดและปล่อยเข็มพิษ แต่เข็มไฮดราไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดของมนุษย์อย่างไรก็ตาม

บางครั้งร่างกายของไฮดรานั้นพบว่ามีปุ่มเล็ก ๆ ยื่นออกมาด้านข้างร่างกายที่เรียกว่าบัด หน่อเหล่านี้สามารถหลุดออกและเติบโตเป็นไฮดราใหม่ได้ วิธีการทำสำเนานี้เรียกว่ารุ่น ไฮดรายังมีอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย (อัณฑะ) ซึ่งเป็นปุ่มเล็ก ๆ ที่ด้านบนของร่างกาย และก็มีอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง (Ovary) ซึ่งเป็นปุ่มเล็ก ๆ ที่ด้านล่างสำหรับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเช่นกัน

ไฮดรา ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ที่จัดเรียงเป็น 2 ชั้น ชั้นนอกสุด (ectoderm) มีเซลล์ที่รับผิดชอบการรับรู้ทางประสาทสัมผัส เนื้อเยื่อชั้นใน (endoderm) มีเซลล์ที่รับผิดชอบในการย่อยอาหาร

ไฮดรา

Hydra is a type of aquatic creature with a body length of 0.5-1 inch. Reproduction by sprouting. Found in calm water sources, living easily in ditches or pools with uncomplicated organs in the body. We classify hydra in the same species as jellyfish, but the size is smaller than jellyfish, especially the body of the hydra, so it is difficult to notice with the naked eye.

It has a long, cylindrical body with a symmetrical radius. One end consists of small tentacles around the mouth. Hydra uses tentacles to tie food through the mouth to enter areas within the body. The food of Hydra is Daphia or Cyclops. Hydra’s tentacles allow movement. And catch Hydra’s mustache food.

Some cells that turn into poison needles when Hydra wants to hunt for prey Or destroy enemies using tentacles to protect yourself, using tentacles to fasten and release poison needles But the Hydra needle does not cause human pain, however.

Sometimes Hydra’s body has a small button protruding to the side of the body called the bud. These shoots can come off and grow into new hydra. This method of making copies is called the model. Hydra also has a male reproductive organ (testicle), which is a small button at the top of the body. And there is a female ovary (Ovary), which is a small button at the bottom for sexual reproduction as well.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

แมงกะพรุนไฟ

แมงกะพรุนไฟ เป็นแมงกะพรุนไม่มีกระดูกชนิด ชื่อสกุล Chrysaora จัดอยู่ในประเภทแมงกะพรุนจริงหรือ Cyphosua

แมงกะพรุน ไฟมีลักษณะทั่วไปเช่นร่ม แต่มีสีลำตัวและหนวดเป็นสีแดงสดหรือส้มด้านบนมีจุดสีขาวทุกที่ สังเกตได้ง่ายปากและหนวดยื่นออกมาด้านล่างหรือด้านล่างของกระเพาะอาหาร หนวดมีหลายเส้นที่ยาวกว่าร่างกาย พบได้ในทะเลทั้งชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ในช่วงฤดูมรสุมอาจพบได้ในเขตน้ำ

กร่อย จัดเป็นหนึ่งในแมงกะพรุนที่อันตรายถึงตายเมื่อถูกแทงด้วยเข็มพิษจะมีอาการปวดบริเวณแผล จะมีอาการปวดรุนแรงปวดบริเวณแผลภายใน 44 นาที บางครั้งหนวดแมงกะพรุนอาจติดอยู่บนผิวหนังที่สัมผัส ผื่นที่ผิวหนังหรือรอยแดงรอยไหม้ที่ติดอยู่บนหนวดปวดแสบปวดร้อนบวมและแดง

จากการอักเสบและเป็นหนองจากการติดเชื้ออาการบวมและรอยแดงอาจหายไปในไม่ช้า แต่แผลไหม้และรอยแผลเป็นที่ใช้เวลานานหลายปีในการรักษา หรือพักอยู่ชั่วนิรันดร์นอกจากนี้อาจมีอาการไอน้ำมูกไหลและน้ำตาไหล และผลข้างเคียงอื่น ๆ เช่นเหงื่อออกกล้ามเนื้อตะคริวอ่อนเพลียและหมด

สติ การฉีดสารพิษจากไฟแมงกะพรุนในสัตว์แสดงให้เห็นว่าทำให้ตับและไตทำงานผิดปกติ จนกว่าจะถึงตาย แต่ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตต่อชีวิตมนุษย์และผลที่ได้ค่อนข้างน่าเศร้า

แมงกะพรุนไฟ

แมงกะพรุนไฟ

Fire jellyfish is a genus without a bone of the genus Chrysaora. It is classified as a true jellyfish or Cyphosua.

Fire jellyfish have common characteristics such as umbrellas. But the body color and mustache are bright red or orange. On top there are white spots everywhere. Easily observed, the mouth and tentacles protruding below or below the stomach The mustache has many strands that are longer than the body. Found at sea both offshore and offshore During the monsoon season it may be found in the water zone.

Brackish is one of the deadly jellyfish. When pierced by a poison needle, there is pain in the wound area. There will be severe pain, pain in the wound area within 44 minutes. Sometimes the jellyfish tentacles may be stuck on the exposed skin. Skin rash or redness, burning on the mustache, burning pain, swelling and redness

From inflammation and purulent infection, swelling and redness may disappear soon. But burns and scars take many years to heal Or rest forever. In addition, may have a runny nose and tears And other side effects such as sweating, muscle cramping, exhaustion and exhaustion

Insulin injection from the jellyfish fire poisoning has shown to cause abnormal liver and kidney function. Until death But no deaths have been reported to human life and the results are quite sad.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

ผึ้ง

ผึ้ง จัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดว่าเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มส่วนใหญ่จะพบอาหารสำหรับน้ำหวานจากละอองเกสรดอกไม้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชในการผสมพันธุ์ผึ้งทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้วยนางพญาผึ้งเป็นหัวโต

ผึ้ง มีลักษณะตา มีดวงตาอยู่ 2 ตาซึ่งประกอบไปด้วยดวงตาขนาดเล็กนับพันในรูปหกเหลี่ยมรวมกันเป็นแผง ช่วยให้ผึ้งสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ จากทุกทิศทาง
ตาข้างเดียวเหนือหัวระหว่างตาทั้งสองเข้าด้วยกันคือจุดเล็ก ๆ สามจุดคั่นด้วยสามเหลี่ยมซึ่งตาเดียว

นี้จะเป็นส่วนที่รับรู้ความเข้มของแสงซึ่งทำให้ผึ้งแยกสีต่าง ๆ ของวัตถุที่พวกเขาเห็น Fritz Darl Von ได้ทำการศึกษาและพบว่าผึ้งสามารถมองเห็น 4 สี สีม่วง สีฟ้า สีเขียว สีน้ำเงิน และสีเหลือง ช่วงแสงมากกว่า 700 มิลลิวินาทีผึ้งจะปรากฏเป็นสีดำ

หนวดประกอบด้วยส่วนเชื่อมต่อและเสาอากาศเท่ากับ 10 ส่วน หนวดประกอบด้วยหนวด ซึ่งจะทำหน้าที่รับความรู้สึกที่อ่อนไหวมาก

ส่วนด้านนอกปล้อง 4 ปล้องส่วนด้านล่างของอกปล้องส่วนแรกมีหลายคู่ส่วนด้านล่างและด้านล่างของใบมีด ขาหลังของผึ้งงานนี้จะมีตระกรอเก็บละอองเกสรดอกไม้และด้านบนจะมีปีกคู่

เราจะเห็นเพียง 6 ปล้องส่วนปล้องที่ 8-10 จะแย่งส่วนที่แทรกตัวเข้าด้วยกันอยู่ในปล้องที่ 7 ส่วนผึ้งตัวผู้จะเห็น 7 ปล้อง

ผึ้ง

Bee is an invertebrate Considered as a type of insect that lives together as a group, most will find food for nectar from pollen. Which is beneficial to the plants in bee breeding, working together systematically With the queen bee being a big head.

Bee looks like an eye. There are 2 eyes, consisting of thousands of small eyes in hexagons forming a panel. Allows the bees to see things from all directions.
One eye, above the head, between the two eyes together are three small dots separated by a triangle, one eye.

This is the light sensing part which allows the bees to separate the different colors of the objects they see. Fritz Darl Von studied and found that the bees can see 4 colors, purple, blue, green, blue and color. Yellow. The light range is over 700 milliseconds. The bee appears black.

Tentacles consist of connectors and antennas equal to 10 tentacles consisting of tentacles Which will act as a very sensitive feeling.

4 outer segments, the lower part of the chest, the first part there are many pairs, the lower part and the bottom of the blade The hind legs of this worker bees have pollinators and the top has double wings.

We will see only the 6 segments, the 8-10 segments will compete for the inserts inserted in the 7th segment, the drone will see the 7 segments.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com