แมงกะพรุน

แมงกะพรุน จัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมนิดาเรียเมตัมโซซัวไฟลัมย่อยแบ่งออกเป็น 5 ตำแหน่ง ร่างกายมีความใสและอ่อนนุ่มมีช่องสำหรับทำหน้าที่เป็นระบบทางเดินอาหาร มีเข็มพิษอยู่ที่หนวดข้างล่าง

เพื่อป้องกันตัวเองและจับเหยื่อเมื่อโตเต็มที่ส่วนประกอบหลักในร่างกายคือน้ำร้อยละ 94-98 ด้านบนโค้งเป็นเหมือนร่ม ส่วนล่างเป็นอวัยวะที่รับผิดชอบในการกินและย่อยอาหาร พบได้ในทะเลไม่ว่าที่ไหนในโลก

แมงกะพรุน เป็นสัตว์ที่มีร่างกายที่โปร่งใส สามารถมองเข้าไปในอวัยวะภายในเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองหรือหัวใจ ร่างกายส่วนบนของแมงกะพรุนมีลักษณะเหมือนร่ม

แมงกะพรุน เป็นสัตว์ที่สามารถพบได้ในทะเลในทุกส่วนของโลก ทั้งส่วนที่เย็นและแช่แข็งเช่นมหาสมุทรอาร์กติกหรือในระดับความลึกหลายพันเมตรซึ่งแสงไม่สามารถเข้าถึงได้

แมงกะพรุน หลายตัวมีพิษ หนวดและกิ่งไม้ที่ยื่นออกมารอบๆ หรือเข็มพิษที่ใช้ฆ่าเหยื่อ หรือเป็นสาเหตุให้ผู้เคราะห์ร้ายเกิดอาการมึนงงก่อนจับเป็นอาหารซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาและใช้สำหรับป้องกันตนเอง

แมงกะพรุน

Jellyfish is an invertebrate. Phylumidaria Metamosauzoa, phalum sub is divided into 5 positions. The body is clear and soft, with a compartment for acting as a digestive system, with a poisonous needle on the tentacles below.

To protect yourself and catch prey when fully grown, the main components in your body are 94-98 percent water. Above the curve is like an umbrella. The lower part is the organ responsible for eating and digesting food. Found everywhere in the world

Jellyfish is an animal with a transparent body. Can look into the internal organs as animals without a brain or heart. The upper body of the jellyfish looks like an umbrella.

Jellyfish is an animal that can be found on the sea in all parts of the world. Both cold and frozen parts, such as the Arctic Ocean or at thousands of meters in depth, which cannot reach light.

Many jellyfish are poisonous tentacles and protruding branches or poison needles used to kill prey or to confuse prey before catching food, most of which are fish and used to protect themselves.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

ปลาหมึกกระดอง

ปลาหมึกกระดอง มีรูปร่างคล้ายปลาหมึกกล้วย แต่มีรูปร่างที่โค้งมนมากกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนภายในเค้าร่างนั้นเป็นรูปกระสวยหินปูน แทรกอยู่ตรงกลางหลังเรียกว่าลิ้นทะเล แผ่นหินปูนนี้มีช่องว่างภายในของเหลวและก๊าซที่บรรจุอยู่ ช่วยในการลอยตัวได้ดีมีทั้งหมด 10 หนวดเหมือนปลาหมึกกล้วย มีหนวดยาว 2 ตัวที่ใช้จับเหยื่อเหมือนปลาหมึกกล้วย แต่ปลายหนวดไม่แผ่กว้างและสามารถหดกลับเข้าไปในหลอดได้

ปลาหมึกกระดอง สามารถเปลี่ยนสีได้อย่างรวดเร็วเช่นหมึกชนิดอื่น แต่การเปลี่ยนสีของหมึกกระดองจะแตกต่างจากหมึกกล้วยซึ่งโดยปกติแล้วจะทำการปรับสีของลำตัวให้มีสีและลวดลายที่ผสมผสานกันในสีน้ำตาลกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ในเวลาเดียวกันสีในร่างกายสามารถปรับได้ตามอารมณ์เช่นเมื่อร่มร่อนกำลังเปลี่ยนสีในร่างกายตามอารมณ์

ปลาหมึกกระดอง โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 15-25 เซนติเมตร (5.9-9.8 นิ้ว) โดยสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือกระดองยักษ์ออสเตรเลีย มีความยาวลำตัวสูงถึง 50 เซนติเมตร (20 นิ้ว) และมีน้ำหนักมากกว่า 10.5 กิโลกรัม (23 นิ้ว)

วัฏจักรชีวิตของปลาหมึกกระดองไม่ได้อยู่นานเท่ากับหมึกชนิดอื่น หมึกตัวเมียจะมีอายุประมาณ 240 วันหลังจากสุกไข่และวางไข่แล้วหมึกตัวเมียจะตายในขณะที่หมึกตัวผู้จะมีอายุนาน การเกี้ยวพาราสีของเปลือกปลาหมึกเริ่มต้นจากการว่ายปลาหมึกและตัวเมียว่ายน้ำกัน ด้วยหมึกหญิงมองหาสถานที่เหมาะสำหรับการวางไข่

ปลาหมึกกระดอง

ในขณะที่ปลาหมึกกระดองตัวเมียหลังจากวางไข่จะวนไข่ในบริเวณนั้นจนกว่าร่างกายจะหมดความแข็งแรงจะค่อยๆลดลงและน้ำหนักของร่างกายจะค่อยๆลดลงและในที่สุดก็ตายโดยไข่ของกระดองเมื่อฟักลูกปลาหมึกจะมีรูปร่างเหมือนกระดองตัวเต็มวัย แต่มีขนาดเล็กกว่า และใช้ชีวิตเหมือนแพลงก์ตอนโดยไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่เหมือนหมึกชนิดอื่น

Octopus Carapace shaped like a banana squid But with a more rounded shape, which is clearly seen as a limestone bobbin inserted in the middle behind the so-called limestone groove There is a gap inside the liquid and gas contained. Helps to float well Octopus tentacles. There are 10 squid. There are 2 long tentacles used to catch prey like squid, bananas. But the tip of the antennae is not wide and can be retracted into the pipe

Tortoiseshell can change colors as quickly as other ink types. But the color change of the carapace ink is different from the banana ink, which normally adjust the body color to have the color and pattern that blend brown with the surrounding environment. At the same time, the body color can be adjusted according to the mood. For example, when the paragliding is changing body color according to mood

Giant octopus shells are typically around 15-25 centimeters (5.9-9.8 inches), with the largest species being the Australian giant armature. Has a body length of up to 50 centimeters (20 inches) and weighs more than 10.5 kilograms (23 inches)

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

ปลาหมึกกล้วย

ปลาหมึกกล้วย ถือเป็นหมึกที่คุ้นเคยมากที่สุด ปลาหมึกกล้วยที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดมีลำตัวที่เรียวยาวและมีครีบที่โค้งมนเหมือนครีบรูปสามเหลี่ยมทางซ้ายและขวา มีหนวด 10 ตัวและคู่หนึ่งที่ยาวกว่าหนวดอื่น ๆ ยังเป็นที่รู้จักกันในนามหนวดสำหรับล่าหรือหนวดหนวดอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อช่วยไม่ให้อาหารออกไปก่อนที่จะกินเข้าไปในปาก

เป็นหมึกที่มีลำตัวที่บางและยาวภายในร่างกายมีแคลเซียมที่แข็งและโปร่งใสเรียกว่าปากกาซึ่งมีขนาดเล็กและบางกว่าลิ้นแคลเซียมที่แข็งเหมือน Same ในกลุ่มเกราะ

ปลาหมึกกล้วย เป็นกลุ่มหมึกที่ทำหน้าที่เป็นกลุ่มใหญ่ บ่อยครั้งที่ว่ายน้ำและอาศัยอยู่กลางน้ำจับปลาทั่วไปกินเป็นอาหารแม้แต่หมึกตัวเดียวกัน การว่ายน้ำของหมึกกล้วยเร็วและคล่องแคล่ว เนื่องจากมีท่อสำหรับดูดน้ำทะเลที่มีออกซิเจน

เพื่อใช้ในการหายใจและใช้ในการพ่นน้ำออกโดยใช้หลักการเดียวกับเครื่องยนต์ไอพ่น หากหมึกกล้วยถูกพ่นออกมาจากหลอดนี้มีความแข็งแรงสามารถเป็นแรงผลักดันให้ร่างกายกระโดดไปในทิศทางตรงกันข้ามได้อย่างรวดเร็ว

ปลาหมึกกล้วย ถือได้ว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปลาหมึกกล้วยที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือปลาหมึกยักษ์หรือหมึกที่มีความลึก 2,000 เมตร หมึกยังไม่ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมและข้อมูล ในวิทยาศาสตร์หลาย ๆ อย่างมันมีความยาว 14 เมตรรวมทั้งปลาหมึกที่เป็นเหมือนหมึกมหึมาเช่นกัน

ปลาหมึกกล้วย

Banana squid is considered the most familiar ink. The most well-known banana squid has a slender body with rounded fins like triangular fins. The left and right have 10 tentacles and one pair that is longer than the other tentacles, also known as tentacles. For predators or other tentacles used to help prevent food from going out before eating into the mouth.

It is a thin, long body ink. Inside the body there is a hard and transparent calcium called pen, which is smaller and thinner than the same hard solid calcium tongue in the armor.

Banana squid is an ink group that acts as a large group Often swimming and living in the water, catching common fish and even eating the same ink. Swimming of banana squid is fast and active. Since there is a hose for sucking seawater that has oxygen.

To breathe and to spray water using the same principles as a jet engine If banana ink is sprayed out from this tube is strong, can be the driving force for the body to jump in the opposite direction quickly.

Banana squid is regarded as the largest invertebrate in the world The largest banana squid in the world is the giant squid or squid that has a depth of 2,000 meters. The ink is not yet known about behavior and data. In many sciences, it is 14 meters long, including the enormous ink-like squid.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

หอยทาก

หอยทาก เป็นหอยแบบเปลือกหอยเดียว จัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์โบราณที่มีต้นกำเนิดในช่วงกลางของราวตอนกลางยุคคาร์บอนิเฟอรัส

ถือได้ว่ามันมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เกือบ 400 ล้านปีจนถึงปัจจุบันโดยมีมากกว่า 500 ชนิดที่พบ

ลำตัวเป็นพื้นที่ภายในเปลือก ยื่นออกมาด้านนอกของเปลือกส่วนหัวของร่างกายเป็นหัวประกอบด้วยหนวด 2 คู่กับดวงตาที่ปลายหนวด มีจุดสีดำที่ใช้รับแสงเสาอากาศอีกคู่นั้นสั้นมากเมื่อเทียบกับเสาอากาศคู่บน

หนวดคู่นี้อยู่ด้านล่างบริเวณปาก ใช้ในการดมกลิ่นของอากาศหรือดิน รวมถึงใช้สำหรับหาคู่ผสมพันธุ์

แผ่นรองเท้าใช้คลานที่ด้านล่างของด้านข้างหัวและหัว บางชนิดมีแผ่นยาวเหนือผิว ด้านล่างของแผ่นเท้าที่สัมผัสกับพื้นเรียบและแผ่ออกไปด้านข้าง แผ่นรองเท้านี้ประกอบด้วยต่อมเมือกหลั่งเมือกสำหรับพื้นผิวลื่น สามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น

สำหรับเปลือกหอยเป็นอวัยวะที่ปกคลุมร่างกายหรือร่างกายลักษณะและขนาดต่าง ๆ บางชนิดมีขนาดเล็กและบาง บางชนิดมีขนาดใหญ่และแข็ง บางชนิดไม่มีเปลือก เรียกว่าทากปกติ

หอยทาก แต่ละประเภทชอบกินอาหารที่แตกต่างกัน อาหารทั่วไปมีทั้งพืชสดและเน่าเปื่อย การกินจะใช้อวัยวะที่เรียกว่าแผ่นฟัน สำหรับการขูดหรือตัดอาหารเข้าปาก

หอยทาก

Snail is the only snail classified as an invertebrate, an ancient animal that originated in the middle of the Carboniferous

Considered as being evolution since ancient times, almost 400 million years to the present, with more than 500 species found

The body is the area inside the shell. Protruding on the outside of the body’s head shell is the head, consisting of 2 pairs of mustache and eyes at the tip of the mustache with black dots used to receive light The other pair of antennas are very short compared to the top pairs of antennas.

These mustaches are at the bottom of the mouth Used to smell the air or soil, including finding mating pairs.

Shoe pads used for crawling on the bottom of the sides, head and head. Some species have long sheets above the skin. The bottom of the foot pad touches the floor and radiates to the side. This shoe pad consists of mucus glands secrete mucus for slippery surfaces. Can move better

For the shells are organs that cover the body or body of various characteristics and sizes. Some species are small and thin. Some species are large and hard. Some species do not have bark. It’s called general slugs.

Snails each type likes to eat different foods. General food has both fresh and perishable plants. Eating will use an organ called the tooth plate. For scraping or cutting food into the mouth

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

ฟองน้ำ

ฟองน้ำ

ฟองน้ำ เป็นพืชหรือสัตว์ อันที่จริงแล้วฟองน้ำเป็นสัตว์ถึงแม้ว่ามันจะมีรูปร่างเหมือนพุ่มไม้และบางชนิดก็แตกแขนงคล้ายกับต้นไม้ แต่ฟองน้ำเป็นสัตว์และสัตว์โบราณที่ยังคงอยู่บนโลกนี้ มันเป็นสัตว์หลายเซลล์ที่มีวิวัฒนาการขั้นต่ำ

บางชนิดมีรูปร่างเหมือนแจกันที่มีรูพรุนเล็ก ๆ ทั่วร่างกายเพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่ร่างกาย เซลล์ถูกจัดเรียงเป็นสองชั้น แต่ยังไม่มีเส้นประสาทและกล้ามเนื้อจริง ไม่มีอวัยวะและทางเดินอาหาร

ฟองน้ำ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลมีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด ทั่วโลกพบฟองน้ำประมาณ 7,000 ตัว แต่มีอยู่ประมาณ 150 ชนิดในประเทศไทย

อาหารฟองน้ำถูกกรองโดยการกรองน้ำผ่านร่างกายและเซลล์ใช้หนวดเพื่อเลี้ยงซึ่งสามารถกรองน้ำทะเลจำนวนมากและเครื่องกรองน้ำมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทางทะเลอย่างต่อเนื่องในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพของน้ำทะเล เพื่อความชัดเจน ด้วยการช่วยกำจัดตะกอนขนาดเล็กและลดปริมาณตะกอนอินทรีย์ในน้ำทะเล

ฟองน้ำ สามารถทำซ้ำได้ทั้งเพศและไม่ใช่เพศ

วิธีการพึ่งพาเพศโดยการสร้างสเปิร์มและไข่เพื่อผสมแล้วเติบโตเป็นตัวอ่อนที่มีเซลล์สั้นทั่วร่างกาย ตัวอ่อนจะย้ายจากแม่ผ่านการว่ายน้ำไปยังเกาะ

วิธีที่จะไม่พึ่งพาเพศด้วยการแตกหน่อ

ฟองน้ำ บางชนิดสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางเดินเท้าได้เช่นเดียวกับหลอดฟองน้ำสีแดง (Oceanpia sagittaria) สร้างท่อน้ำมากขึ้นเพื่อรองรับการตกตะกอนในพื้นที่ทะเลที่มีฟองน้ำ สิ่งที่อยู่ในจำนวนมากสามารถบอกได้ว่าเครื่องดูดฝุ่นบริเวณนี้มีการตกตะกอนสูง

การใช้ประโยชน์ของฟองน้ำ

ใช้ในการทำความสะอาดร่างกายและของใช้ในครัวเรือนการใช้เลือดจากบาดแผลในกระเพาะอาหารเพื่อลดการสูญเสียในระหว่างการเดินทางไกลเครื่องสำอางที่ใช้ในการทำความสะอาด สกัดสารเคมีใช้ประโยชน์ทางการศึกษาศึกษาการแพทย์และเภสัชฟองน้ำ

Sponges are plants or animals. In fact, sponges are animals, although they are shaped like shrubs and some are like trees. But the sponge is an animal and ancient animals that still exist on this earth. It is a multicellular animal with minimum evolution.

Some of them are shaped like vases with small pores throughout the body to allow water to flow into the body. The cells are arranged in two layers. But still does not have any nerves and muscles, in fact, there are no organs and digestive systems

Most sponges live in the sea, only some species live in fresh water. Around the world, about 7,000 sponges are found, but there are about 150 species in Thailand.

Sponge food is filtered by filtering water through the body and cells using tentacles to feed, which can filter large amounts of sea water, and water filters play an important role in the ongoing marine ecosystem in terms of improving the quality of sea water. . For clarity by helping to eliminate small sediments and reduce the amount of organic sediment in seawater

Sponges can be reproduced both in sex and outside of sex.

How to rely on sex by creating sperm and eggs to mix and then grow into embryos with short cells throughout the body. The larvae will move from the mother through swimming to the island.

Ways to not rely on sex by sprouting

Some sponges can be used as an indicator of footpaths, just like the red sponge tube (Oceanpia sagittaria). Build additional water pipes to support sedimentation in spongy areas. What’s in it can be said that the vacuum cleaners in this area are very precipitated.

Using a sponge

Used to clean the body and household goods, use the blood from peptic ulcer to reduce the loss during long journeys Chemical extraction for education and medicine

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

หอยแครง

หอยแครง

หอยแครง หรือที่เรียกว่าเปลือกหีบเป็นหอยประเภทหอยสองฝา จัดอยู่ในหอย (mollusk) ซึ่งเป็นสัตว์ในไฟลัมมัลลัสก้า (mollusca) ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Anadara granosa

ลักษณะทั่วไป: มีร่องลึกบนเปลือกและบานพับเปลือกไม้มีเส้นตรง และมีฟันที่ดีหลายบานพับบานพับหอยแครงชนิดนี้ไม่มีท่อน้ำ การยึดเกาะทางด้านหลังของกล้ามเนื้อใหญ่กว่าแผลด้านหน้าของกล้ามเนื้อ เนื้อของหอยแครงมีสีน้ำตาลแดง เท้าหอยแครงเติบโตได้ดีและสามารถเคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวโคลน

หอยแครงจัดอยู่ในเปลือกหอย (Class Bivalvia) หอยที่มี 2 ชิ้นของเปลือกหอยซึ่งแซนวิชที่ด้านนอกของปากช่อง หอยเป๋าฮื้อ 8,000 ชนิดแบ่งออกเป็น 34 กลุ่ม หอยมุก, ขวาน – หอยเชลล์, หอยนางรม, หอยนางรมหนาม

ที่อยู่อาศัย / สถานที่พบ: ส่วนใหญ่พบในพื้นที่โคลนทรายที่ปากแม่น้ำ ซึ่งมักมีอินทรียวัตถุสูงมักจะขุ่นและมีอุณหภูมิแปรปรวนขนาดใหญ่โดยเฉพาะเมื่อน้ำลด

หอยแครงอีก 4 ชนิดที่พบในน่านน้ำไทย
หอยแครงขุ่ยหรือหอยแครงปากมุ้มชื่อวิทยาศาสตร์คือ Anadara nodifera (von Martens) สายพันธุ์นี้มีลักษณะคล้ายหอยแครง พบในอ่าวตอนบน แห่งประเทศไทย

หอยแครงมันหรือหอยแครงมูนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anadara troscheli (Dunker) หอยรูปหัวใจชนิดนี้ส่วนใหญ่พบบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันที่เป็นโคลน จากจังหวัดพังงาถึงจังหวัดสตูล

หอยแครงเบี้ยวชื่อวิทยาศาสตร์คือ Anadara antiquate (Linnaeus) สายพันธุ์นี้มีรูปไข่ยาว มีสันและเปลือกของเปลือก ดูเหมือนเปลือกหอย แต่มีความยาวมากกว่ามีสันที่เปลือก 35 – 44 ความยาวสันเมื่อโตเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ 15 เซนติเมตร พบในจังหวัดชลบุรี และที่เกาะพลับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หอยแครงขนหรือหอยครางมีชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara (Scapharca) inaequivalvis (Bruguiere) หอยมีรูปร่างแตกต่างจากหอยแครงทั่วไป มันค่อนข้างใหญ่ทั้งสองข้างไม่เท่ากัน มีสันบนเปลือกหอยพบบนพื้นโคลนทรายที่ระดับน้ำค่อนข้างลึก ในตราด, เพชรบุรี, ภูเก็ตและสงขลา

ประโยชน์: หอยแครงสามารถใช้สำหรับการปรุงอาหารและการเพาะเลี้ยงหอยแครงเพื่อการเพาะพันธุ์และการกระจาย

ส่วนที่กินได้: เนื้อหอยโดยต้มหอยแครงในซอสจุ่มหรือทำอาหารอื่น ๆหอยแครง

Cockroaches are known as shells. They are two shells arranged in a mollusk, which are animals in the mollusk. The scientific name is Anadara granosa.

General characteristics: There are deep grooves on the bark and the hinge. The bark has a straight line and has many hinged teeth.

This type of cockle hinge does not have a water pipe, the back adhesion of the muscles is bigger than the front of the muscles.

The meat of cockles is reddish brown. Cockle feet grow well and can move along the mud surface.

Scallops are classified as scallops (Class Bivalvia). Mussels have 2 shells which are sandwiched on the outside of the Chong Chong. 8,000 species of abalone are divided into 34 groups of pearl oysters, ax scallops, oysters, spiny oysters.

Habitat / Found: Mostly found in the sandy mud area at the mouth of the river. Which is high in organic matter, often turbid and has high temperature fluctuations, especially when the water decreases

4 other cockles found in Thai waters
Clusters or cockles that have been clamped The scientific name is Anadara nodifera (von Martens). This species looks like cockles. Found in the upper Gulf of Thailand.

Manly scallops or moon scallops, scientific name Anadara troscheli (Dunker). These heart-shaped scallops are mostly found on the muddy Andaman coast. From Phang Nga province to Satun province

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

หนอนปล้อง

หนอนปล้อง

หนอนปล้อง แบ่งส่วนแล้วมีประมาณ 15,000 ชนิดซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างอิสระ โดยการขุดหลุมหรือคลานบนพื้นดินบางชนิดที่รู้จักกันดีคือไส้เดือนซึ่งบางชนิดอาศัยอยู่กับปรสิตเช่นปลิงน้ำจืดและที่อาศัยอยู่ในทะเลรวมถึงแม่เพรียงหนอนทรายและหนอนดอกไม้

หนอนปล้อง แบ่งในทะเลเป็นผู้ที่มีพื้นที่ร่างกายจำนวนมากและอวัยวะบางส่วนที่ด้านข้างของร่างกายบาง parapodia สามารถว่ายน้ำได้อย่างอิสระ แต่บางคนสร้างท่อที่ถูกฝังอยู่ตามพื้นหินและปะการังโดยไม่ต้องย้าย แหล่งที่มาของปล้องทะเลคือหินชายหาดทรายป่าชายเลนหาดโคลนแนวปะการังและพื้นทะเลทั่วไป หนอนแบ่งเป็นส่วนใหญ่มีชีวิตสัตว์หน้าดินเกือบทั้งหมด ในฤดูผสมพันธุ์ตัวหนอนปล้องบางตัวแหวกว่ายและผสมพันธุ์รอบผิวน้ำ หลังจากปฏิสนธิตัวอ่อนจะมีชีวิตเหมือนแพลงก์ตอนชั่วคราว จากนั้นก็เจริญรุ่งเรืองในฐานะผู้ใหญ่ที่จมลง, อาศัยอยู่อย่างที่เคยเป็นมาบนพื้นทะเล

เพรียงและปลิงทะเลเป็นหนอนที่แบ่งว่าสามารถว่ายน้ำด้วยเขี้ยวที่ด้านหน้าปากใช้สำหรับการจับหรือกินเศษสารอินทรีย์และสาหร่ายตามปกติพวกเขามักจะซ่อนอยู่ใต้ซอกหินรากต้นไม้หรือฝังอยู่บน พื้นทะเล ท่อบางประเภทสร้างขึ้นเพื่อการอยู่อาศัย เมื่อมองหาอาหารและการผสมพันธุ์แล้วออกมาข้างนอก

ดอกไม้หนอนเป็นหนอนแบ่งส่วนที่ปรับให้เข้ากับตำแหน่งชีวิตที่ฝังตัว ไม่สามารถว่ายน้ำปลอกร่างกายบางชนิดและบางชนิดสร้างสารที่จะละลายหินปะการังเป็นหลอดสำหรับการใช้ชีวิตและบางชนิดถูกฝังอยู่ที่พื้นทะเล

หนอนปล้องที่อาศัยอยู่ในทะเลมักเป็นฤดูผสมพันธุ์และผสมพันธุ์

หนอนปล้อง

หนอนปล้อง

There are about 15,000 species of segmented worms, most of which live independently by digging holes or crawling on the ground. Including mother barnacle, sand worms and flower worms

The segmental worm is divided into many parts and the rest of the body, some of which are on the side of the body. But there are some parts that

have been rebuilt But not moving resources Wildlife and wildlife living in the land of abounding wildlife and wild animals. Live a life like a plankton, then flourish as an adult

Antifouling and sea cucumbers are caterpillars that divide what can be eaten by fangs in the mouth to catch or eat organic debris and algae. As usual, they usually hide under the masts. Built for housing when looking for food and breeding and then outside.The flower worm is a segmented worm that

adapts to an embedded life position thatฟis unable to destroy the body and the created species will be destroyed in the sea floor.

Seashell worms that live in the sea are often mating and breeding season.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

หมึกมหึมา

หมึกมหึมา หนวดแตกต่างจากหมึกประเภทอื่น ๆ หนวดมีแถวดูดยาวหรือฟันซี่เล็ก แต่มีทั้งปุ่มดูดและตะขอแหล มีความกว้างหนาและหนักกว่าหมึกชนิดอื่น เชื่อว่ามี แมนเทิล ยาวกว่าหมึกประเภทอื่น แต่มีหนวดสั้นกว่าเมื่อเทียบตามสัดส่วน

จะงอยปากที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหมึกที่รู้จักทั้งหมด มีขนาดและความแข็งแรงมากกว่าในหมึก Architeuthis และเชื่อว่ามีดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในสัตว์ทุกประเภท

ที่อยู่อาศัยมีพื้นที่หลายพันกิโลเมตร ตั้งแต่แอนตาร์คติกาใต้ตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้, อัฟริกาใต้และทางใต้ของนิวซีแลนด์กล่าวได้ว่ามันมีถิ่นที่อยู่ในมหาสมุทรทางตอนใต้ของโลกที่ล้อมรอบขั้วโลกใต้เป็นวงกลม

วงจรชีวิตของหมึกประเภทนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จัก เชื่อว่านักล่า เช่น หนอนทะเล และหมึกอื่น ๆ ในทะเลลึกโดยใช้แสงจากตัวตัวเองอาจกินปลาตัวเล็ก ๆ เพราะชาวประมงสามารถจับได้ในขณะที่จับปลาจิ้มฟัน

ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นการสืบพันธุ์ของหมึกชนิดนี้อย่างไรก็ตามมันสามารถอนุมานได้จากลักษณะทางกายวิภาค ตัวผู้ไม่มีเฮกโตสไตลัส (หนวดในสัตว์ที่ใช้ตัวผู้เพื่อปล่อยอสุจิตัวเมีย) ดังนั้นลึงค์นั้นคาดว่าจะถูกสอดเข้าไปในร่างกายของสตรีโดยตรง

หมึกมหึมา

หมึกมหึมา

The mustache is different from other types of ink. The mustache has a long suction line or small teeth. But with both suction buttons and pointed hooks, the machine is wider, thicker and heavier than other types of ink Believe that the coat is longer than other types of ink But has a shorter tentacle as compared proportionally

The largest beak of all known ink. There is more size and strength than in the Architeuthis ink, and is believed to have the largest eyes in the animal kingdom.

The housing has an area of ​​several thousand kilometers. From Antarctica, South of South America, South Africa and Southern New Zealand, it can be said that it has habitats in the southern world’s oceans that surround the South Pole in a circle.

The life cycle of this type of ink is rarely known. It is believed that predators such as sea worms and other deep-sea squid using light from your own may eat small fish, because fishermen can catch while catching toothpicks.

No one has observed the reproduction of this type of ink. However, it can be deduced from anatomy. Males without a hectic stylus (Tentacles in animals that use sperm to release female sperm), so the phallus is expected to be inserted directly into the female body.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com