ยุงรำคาญ

ยุงรำคาญ

ยุงรำคาญ
ยุงรำคาญ

(Culex) ยุงในสกุล Culex เป็นพาหะของโรคเท้าช้าง มีไวรัสหลายชนิดและเป็นพาหะของโรคมาลาเรียในนกชอบออกหากินเวลากลางคืนกินเลือดนกยุงสกุล Culex แยกเป็น 7 subenus ได้แก่ Lutzia, Culex, Thaiomyia, Culiciomyia, Lophoceraomyia, Mochthogenus Neoculex

ยุงรำคาญสำคัญทางการแพทย์คือ Culex quinquefasciatus เป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น

ยุงรำคาญวางไข่เป็นแพลอยน้ำ 1 ฟองแต่ละแพมีไข่ประมาณ 153 ฟองไข่ต้นจะมีสีขาวภายใน 2-3 ชั่วโมงจะกลายเป็นสีดำ ถ้าพวกมันกินเลือดนกพวกมันจะวางไข่มากกว่าเลือดของมนุษย์ ไข่ฟักภายใน 1 วันตัวอ่อนใช้เวลา 6-8 วัน

เป็นดักแด้และใน 40 ชั่วโมงพวกมันจะเป็นยุงตัวเต็มวัย มีแหล่งเพาะพันธุ์สิ่งปฏิกูลอินทรียวัตถุสูงเช่นท่อน้ำทิ้งท่อระบายน้ำขนาดตั้งแต่ 2-3 ลิตรถึง 2-3 ลบ.ม. สามารถอยู่ในที่ร่มได้ และตากแดดในภาชนะที่ยุงไข่เช่นยางรถยนต์ที่มีน้ำขัง และแผลเป็นน้ำเป็นต้น

ยุงรำคาญบินไปไม่ไกลประมาณ 100 เมตรหลังจากฟักเป็นตัวภายใน 24-36 ชั่วโมงพวกมันจะผสมพันธุ์ แล้วออกมากินเลือดตอนกลางคืนถ้าคนนั่งมักจะกัดใต้เข่า แต่ถ้าคนนอนจะกัดทุกส่วนยุงรำคาญอยู่ในบ้านและนอกบ้านยุงกัดทั้งคืน และยุงตัวแก่มักจะกัดในช่วงเที่ยงคืน

(Culex) Culex mosquitoes are carriers of filariasis. There are many viruses and carriers of malaria in birds. They are nocturnal and feed on avian blood. Culex is divided into seven subenus: Lutzia, Culex, Thaiomyia, Culiciomyia, Lophoceraomyia, Mochthogenus Neoculex.


The medically important nuisance mosquito is Culex quinquefasciatus. Is a carrier of Japanese encephalitis.

Annoyed mosquitoes lay one floating raft, each raft has approximately 153 eggs. The eggs are white, within 2-3 hours they turn black. If they feed on bird blood, they lay more eggs than human blood.The eggs hatch within 1 day, the larvae take 6-8 days.

They pupate, and in 40 hours they become adult mosquitoes. There is a breeding ground for high organic matter such as sewer pipes and drains ranging in size from 2-3 liters to 2-3 cubic meters can be in the shade. And drying in the sun in a container that mosquitoes eggs, such as car tires with water And water scar etc.

Nuisance mosquitoes fly a short distance of about 100 meters after they hatch within 24-36 hours. Then come out to eat blood at night if people sit often bite under the knee. But if the sleeping person will bite every part, annoying mosquitoes stay indoors and outdoors, mosquitoes bite all night. And older mosquitoes tend to bite at midnight.

ยุงรำคาญ

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

ปลาหมึกยักษ์

ปลาหมึกยักษ์

ปลาหมึกยักษ์
ปลาหมึกยักษ์

ปลาหมึกยักษ์หรือชื่อภาษาคนเกาะทะลุเรียกว่าปลาหมึกสายมีหนวด 8 หนวดลำตัวนิ่มไม่มีกระดอง หนวดใช้ในการจับเหยื่อและเมื่อพวกมันจับได้ค่อนข้างยากที่จะเอาหนวดออก

พิษของมันอยู่ในน้ำลายซึ่งผลิตโดยต่อมน้ำลายข้างๆปาก เมื่อมันจะโจมตีเหยื่อมันจะใช้หนวดของมันก่อนแล้วส่งเข้าไปในบริเวณปาก จากนั้นใช้เขี้ยวซึ่งมีลักษณะเหมือนจะงอยปากสีดำแหลมคม

กัดเหยื่อในขณะที่ขับน้ำลายพิษ (Cephalotoxin) ออกมาบริเวณที่ถูกกัดจะมี 2 เขี้ยวและเจ็บหลังจากกัดเพียง 2-3 นาที

พบได้ทั่วไปแม้ในน้ำลึก หรือตามชายฝั่งในช่องเขาโขดหินและแนวปะการังที่มีขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ปลาหมึกที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้มีความยาวเกือบ 10 เมตร

ในกรณีที่เกิดการกระแทกมันสามารถถอยกลับได้อย่างรวดเร็วหรือแม้แต่ว่ายน้ำไปข้างหน้าเพื่อจับเหยื่ออย่างรวดเร็ว หากถูกขัดจังหวะมันจะพ่นหมึกสีดำออกมาหมึกนี้ฉลาดมากพรางตัวได้ดีและสามารถเดินออกจากกระบอกที่จับได้


The giant squid, or the language name of Koh Talu, is called Sai Sai, has 8 tentacles, soft body without carapace. Tentacles are used to capture prey, and when they are caught, it is quite difficult to remove tentacles.

Its venom is in saliva, which is produced by the salivary glands next to the mouth. When it attacks its prey, it takes its tentacles first and sends it into the mouth area. Then use fangs, which look like sharp black beaks.

Bite the victim while expelling poisonous saliva. Cephalotoxin (Cephalotoxin) comes out, there are two fangs of the bite, and it hurts a few minutes after the bite.

It is common even in deep water. Or along the coast, in gorges, rocks and coral reefs ranging in size from small to large, the largest octopus ever recorded, nearly 10 meters long.

In the event of a shock, it can retreat quickly or even swim forward to grab prey quickly. If interrupted, it spits out black ink.This ink is very clever, well camouflaged and can walk from the barrel of the handle.

ปลาหมึกยักษ์

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

ปลาไหลไฟฟ้า

ปลาไหลไฟฟ้า จัดเป็นปลาเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุลนี้ มีรูปร่างเรียวยาวคล้ายปลาไหล ตามีขนาดเล็ก ลำตัวสีน้ำตาลเขียวเข้ม ใต้ท้องสีเหลือง หัวมีขนาดใหญ่ ปากกว้าง ใต้ท้องมีครีบยาวตั้งแต่ส่วนอกไปจนถึงปลายหาง

ชอบอยู่ตามบึงน้ำตื้น ๆ หมกโคลนเลน หรือซ่อนตามวัชพืชในน้ำ ชอบน้ำนิ่งและเก่า (ค่า pH สูง) มีขนาดโตเต็มที่เกือบ 2 เมตร ที่ใหญ่ที่สุดพบถึง 2.5 เมตร น้ำหนักมากกว่า 44 ปอนด์

มีความสามารถพิเศษคือ ปล่อยไฟฟ้าได้สูงถึง 800 โวลต์ หรืออาจมากกว่านั้น ในปลาที่โตเต็มที่ เท่ากับสามารถให้ไฟฟ้าในปริมาณที่พอใช้ในบ้านหลังเล็ก ๆ หลังหนึ่ง

ไม่เกิน 100 โวลต์ในปลาที่ยังเล็กอยู่ โดยกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณลำตัวไปจนถึงปลายหางมีเซลล์พิเศษที่สร้างประจุไฟฟ้าได้ นับเป็นสัตว์ที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงที่สุดในโลก เพื่อป้องกันตัวและใช้นำทางหาอาหาร

ปลาไหลไฟฟ้ามักอาศัยอยู่ในน้ำที่ขุ่นมัว ไม่สามารถใช้ประสาทตามองเห็นได้ดีนัก ปลาไหลไฟฟ้าจะกินเนื้อจำพวกสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า โดยการช็อตสัตว์เหล่านี้ให้สลบแล้วจึงเขมือบกิน และยังเป็นปลาที่ไม่ต้องหายใจผ่านเหงือกเหมือนปลาทั่วไป

ปลาไหลไฟฟ้า

Eel is the only type of fish within this genus. It has a slender, eel-like shape, its eyes are small, its body is brown, green Under the yellow belly The head is large, the mouth is wide under the belly, has a long fin from the chest to the tip of the tail.

Loves in shallow ponds, muddy, or hides in watery weeds. It prefers still and old water (high pH), its mature size is almost 2 meters, the largest reaches 2.5 meters, weighing more than 44 pounds.

There is a special ability. This allows up to 800 volts or more. In mature fish Equals to provide a sufficient amount of electricity in a small house.

No more than 100 volts in young fish. The muscles from the body to the tip of the tail contain special cells that generate an electric charge. It is the most electrically capable animal in the world. To protect yourself and to guide you to find food.

Electric eels often live in cloudy waters. Therefore unable to use the eyesight to see very well Electric eels feed on smaller aquatic meat. By shocking these animals to be asleep and then devouring them. It is also a fish that doesn’t need to breathe through the gills like most fish.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

หนอนหัวขวานเพชรฆาต

หนอนหัวขวานเพชรฆาต สัตว์ชนิดนี้สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่ชนบทที่มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ “นกหัวขวาน” หรืออีกชื่อหนึ่ง “แฮมเมอร์เฮด” พบได้ในน้ำจืดเขตร้อนเช่นอเมริกาใต้ออสเตรเลียหรือเอเชีย นกหัวขวานเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไม่มีระบบหายใจ แต่ใช้การแลกเปลี่ยนก๊าซผ่านผนังลำตัว

พวกมันถือเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างบอบบางเพราะร่างกายของมันฉีกออกจากกันได้ง่าย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือถ้าคนเราสัมผัสมันแรง ๆ การที่จะฉีกออกเป็นชิ้น ๆ หนอนนกหัวขวานถือว่าไม่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง แม้ว่าร่างกายของมันจะบอบบาง

แต่เมื่อพวกมันล่าเหยื่อเช่นหอยทากหรือไส้เดือนซึ่งเป็นอาหารโปรดพวกมันจะตรงเข้าไปกอดรัดเหยื่อและปล่อยเมือกเหนียวออกมา ออกเพื่อไม่ให้เหยื่อหลุดไปจากนั้นสารจะถูกขับออกจากปากเพื่อละลายเนื้อของเหยื่อออกจากกัน

หลังจากนั้นพวกเขาจัดการกับชิ้นเนื้อของเหยื่อที่ฉีกขาด จนอิ่มไปอีก 1 มื้ออันเป็นที่มาของฉายาฆาตกรเงียบแห่งดิน

หนอนหัวขวานเพชรฆาต

This animal can be seen in rural areas with rich ecosystems. “Woodpecker” or another name “Hammerhead” can be found in tropical freshwater such as South America, Australia or Asia. Woodpecker is an invertebrate. There is no respiratory system, but uses gas exchange through the body wall.

They are considered to be relatively fragile animals because their bodies are easily torn apart. In other words, if people touch it hard A little bit to be torn apart Woodpeck worms are considered harmless and harmless to humans and pets. Even though its body is fragile

But when they hunt prey like snails Or earthworms, which is a favorite food They will go straight in, caress the victim and release the sticky mucus. Out so as not to let the victim slip away A substance is then ejected from its mouth to melt the victim’s flesh apart.

After that, they deal with torn pieces of victim’s meat. Until full for one more meal As the origin of the nickname “The silent killer of the ground”

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

Dungeness

Dungeness Metacarcinus Registers (ชื่อที่รู้จักโดย Worms) หรือ Cancer Registers (ชื่อที่ ITIS รู้จัก) เป็นปูชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเตียงปลาไหลและทางน้ำบนชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ โดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่ถึง 20 ซม. (7.9 นิ้ว)

ทั่วทั้งเปลือกและเป็นอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมอย่างมากชื่อสามัญของมันมาจากท่าเรือ Dungeness รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น “กุ้งที่มีคุณค่ามากซึ่งสนับสนุนการประมงที่มีค่าที่สุดบนชายฝั่งตะวันตก” และความเป็นกรดในมหาสมุทรคุกคามสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม.

ความกว้างของกระดองของปูที่โตเต็มวัยอาจสูงถึง 25 ซม. (9.8) ในบางพื้นที่นอกชายฝั่งวอชิงตัน แต่มักจะต่ำกว่า 20 ซม. (7.9 นิ้ว) เป็นอาหารอันโอชะและปูยอดนิยม มีความสำคัญทางการค้ามากที่สุดในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือเช่นเดียวกับรัฐทางตะวันตกโดยทั่วไป เทศกาลปูและอาหารทะเล Dungeness ประจำปีจัดขึ้นที่พอร์ตแองเจลิสวอชิงตันในเดือนตุลาคมของทุกปี

ปู Dungeness มีเปลือกกว้างยาวและแข็งซึ่งจำเป็นต้องลอกคราบเป็นระยะเพื่อให้เจริญเติบโต ขั้นตอนนี้เรียกว่า ecdysis พวกมันมีขาห้าคู่แต่ละคู่มีเกราะคล้ายกันคู่ที่สำคัญที่สุดที่ลงท้ายด้วยก้ามปูใช้เพื่อป้องกันและฉีกอาหารขนาดใหญ่ออกจากกัน ปูใช้อวัยวะที่เล็กกว่าเพื่อนำเศษอาหารเข้าปาก

เมื่อเข้าไปในกระเพาะอาหารของปูแล้วอาหารจะถูกย่อยเพิ่มเติมโดย “กระเพาะอาหาร” ซึ่งเป็นกลุ่มโครงสร้างคล้ายฟัน M. magister ชอบกินหอยชนิดอื่น และปลาตัวเล็ก ๆ แต่พวกมันก็เป็นสัตว์กินเนื้อที่มีพลังเช่นกันปูความดุร้ายสามารถฝังตัวเองในทรายได้อย่างสมบูรณ์หากถูกคุกคาม

Dungeness

Dungeness

Pu Dung, Metacarcinus Registers (Named Recognized by Worms) or Cancer Registers (Named recognized by ITIS) is a species of crabs that inhabit eelgrass beds and waterways on the western coast of North America. They are typically as large as 20 cm (7.9 in).

All over the shell and is a very popular seafood Its common name comes from the port of Dungeness, Washington, United States, which is “A very valuable shrimp that supports the most valuable fisheries on the west coast” and where ocean acidification threatens the marine environment.

The carapace width of adult crabs may be as high as 25 cm (9.8) in some areas off the coast of Washington, but often below 20 cm (7.9 in). They are a popular delicacy and crabs. It is of the most commercial significance in the Pacific Northwest, as well as the western states in general. The annualDungenessCrab and Seafood Festival takes place in Port Angeles, Washington in October each year.

Dungenesscrabs have wide, long, hard shells that need to be molt periodically in order to thrive. This procedure is called ecdysis. They have five pairs of legs, each with similar armor, the most important pair that ends with crab claws, used to protect and tear large food apart. Crabs use smaller organs to carry food scraps into their mouths.

Once inside the crab’s stomach, food is further digested by the “stomach,” which is a group of tooth-like structures. M. magister likes to eat other shellfish. And small fish But they are also powerful scavengers as well.Dungeness crabs can bury themselves completely in the sand if threatened.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

พยาธิใบไม้

พยาธิใบไม้

พยาธิใบไม้
พยาธิใบไม้

โรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทยเกิดจากพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ซึ่งมีลักษณะใบแบน หัวและหางมนยาว 7-12 มม. กว้าง 2-3 มม. สีแดงเรื่อคล้ายโรคโลหิตจาง พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่วนภาคอื่นพบได้น้อย โรคนี้เป็นสาเหตุหลักของมะเร็งท่อน้ำดีในคนไทย

การติดเชื้อ
โรคนี้เกิดจากการกินน้ำจืดอาหารที่เป็นเกล็ดที่มีตัวอ่อนของพยาธิถ้ากินดิบๆหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลานึ่งปลาร้า ฯลฯ ปลาเนื้อขาวปลาตะเพียนเป็นต้น

อาการ
ระยะแรกมักไม่มีอาการ เมื่อพยาธิสะสมมาก ๆ เป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการเช่นท้องอืดปวดท้องปวดซีกขวา ร้อนในช่องท้องหากปล่อยไว้นานจะมีการอักเสบของท่อน้ำดีตาเหลืองตับเหลืองมีไข้บางรายอาจกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับ และอาจถึงแก่ชีวิตได้

วงจรชีวิต

พยาธิใบไม้ในตับอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของตับทั้งในคนและสัตว์ เมื่อพยาธิวางไข่ไข่จะออกมาที่ท่อด้านใน และผสมกับอุจจาระลงในแหล่งน้ำเมื่อหอยเชลล์กินไข่นี้พยาธิจะเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนในเปลือกหอย

ต่อมาตัวอ่อนจะโผล่ออกมาจากหอยเพื่อพัฒนาในปลาต่อไปโดยเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อ เมื่อคนกินปลาที่ยังไม่สุกตัวอ่อนนี้จะพัฒนาเป็นพยาธิตัวเต็มวัยในท่อน้ำดีของตับ

Liver fluke in Thailand is caused by Opisthorchis viverrini, a flat leaf fluke. The head and tail are rounded, 7-12 mm long, 2-3 mm wide, reddish, anemia-like. It is found mostly in the Northeast and the North and the other regions are less common. This disease is the main cause of bile duct cancer in Thai people.

Infection
This disease is caused by eating fresh water, scaly foods that contain parasitic larvae if eaten raw or undercooked, such as koi, steamed fish, fermented fish, white fish, carp etc.

Symptoms
The first phase often has no symptoms. When the parasites accumulate for a long time, they can cause symptoms such as bloating, abdominal pain, pain in the right side. Heat in the abdomen, if left for a long time, there will be inflammation of the bile duct, yellow eyes, yellow liver, fever, some may become bile duct cancer in the liver. And can be fatal.

Life cycle

Liver fluke lives in the bile ducts of the liver in both humans and animals. When the worms lay their eggs, the eggs will come out into the inner tubes. The eggs are then mixed with the feces into the water source.

Later, the larvae emerge from the mollusk to develop into the fish as a contagious larva. When a person eats unripe fish, the larva develops into an adult parasite in the liver’s bile ducts.

พยาธิใบไม้

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

แตนยักษ์

ตัวต่อรูปร่างแปลกโดดเด่นด้วยสีส้มและสีดำ และเหล็กแหลมยาวพบใกล้เมืองเบลนรัฐวอชิงตันเมื่อปลายปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการระบุสายพันธุ์ พบว่าพวกมันคือ แตนยักษ์ เอเชีย ซึ่งเป็นแตนเบียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดประมาณสองนิ้วเมื่อโตเต็มที่

นักวิทยาศาสตร์กังวลว่าแตนชนิดนี้แพร่กระจายไปทั่ววอชิงตันและรัฐอื่น ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผึ้งในท้องถิ่นและอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์

ไม่มีใครรู้ว่าแมลงมาถึงสหรัฐฯได้อย่างไร แต่การค้นพบนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือน และกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ที่รู้จักกันในชื่อ “แตนฆาตกรรม” นักล่าชนิดนี้มีถิ่นอาศัยในเอเชียตะวันออกและญี่ปุ่นและเป็นที่รู้จักในฐานะศัตรูกับฝูงผึ้งน้ำหวาน

แตนยักษ์ เอเชีย ด้วยพิษที่อยู่ในการต่อยอันแหลมคมเป็นที่ทราบกันดีว่าหมัดเดียวสามารถฆ่าคนได้ ในญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตจากแตนยักษ์ประมาณ 30 ถึง 50 คนต่อปีในปี 2013 เมื่อจำนวนประชากรของแตนยักษ์เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ พวกเขาคร่าชีวิตผู้คนไปราว 42 คนในมณฑลหนึ่งของจีน ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ตั้งใจ เมื่อมนุษย์เข้าใกล้รังหรือรบกวนรังของมัน

แมลง“ กำจัดยากมาก” คริสลูนีย์นักกีฏวิทยาจากกระทรวงเกษตรของรัฐวอชิงตันกล่าว
“ ฉันกังวลจริงๆ”

ในขณะเดียวกัน Looney เตือนว่าจากชื่อเล่นที่ชาวเน็ตเรียกว่า “Death Horn” เขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน และเพิ่งเห็นชื่อนี้เมื่อสื่อนำไปพาดหัวข่าวและเขาไม่พอใจกับชื่อนี้มากนัก

“ ฉันกลัวว่าคนส่วนใหญ่จะกลัวแมลงชนิดนี้โดยไม่มีเหตุผลชัดเจน” ลูนีย์กล่าว “ มันเหมือนกับการได้รับความสนใจจากผู้คน และฉันคิดว่าชื่อของ Hornets แห่งความตายทำให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของพวกมันเล็กน้อย & rdquo;

แตนยักษ์ เอเชีย

แตนยักษ์

Strange shape wasps Distinctive with orange and black. And a long pointed stinger It was found near Blaine, Washington at the end of 2019, a result of the species identification. Found that they are The Asian giant hornet, the largest hornet in the world. Approximately two inches in size when fully grown.

Scientists are concerned that This type of hornet is spread throughout Washington and other states. Which is dangerous for local bees And may be dangerous to humans

It is not known how the insect arrived in the US, but the discovery was like a warning sign. And became a trend in the online world Known as the “Murder hornet”, this predator is endemic to East Asia and Japan, and is known for being hostile to the nectar bee swarm.

With the poison that is in a long, sharp sting It is known that One punch can kill a person. In Japan, about 30 to 50 people died from giant hornets per year in 2013, when the population

The insect is “very difficult to get rid of,” said Chris Looney, an entomologist at the Washington State Department of Agriculture. “I’m really worried.”

In the meantime Looney cautioned that From the nickname that netizens call “Death Horn”, he had never heard of this name before. And just saw this name when the media brought in the headlines And he was not very happy with this name.

“I am afraid that most people will have an unwavering fear of this insect for no apparent reason,” said Looney. “It’s like getting the attention of the people. And I think the names of the Death Hornets give us little insight into their nature. ”

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

ปูลม

ปูลม

ปูลม

ปูลมหรือปูผี (อังกฤษ: Ghost crab) เป็นปูทะเลขนาดเล็กในสกุล Ocypode อยู่ในวงศ์ Ocypodidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับปูก้ามดาบ

ปูลมมักสับสนกับปูทหาร ซึ่งอยู่ในสกุล Mictyris ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ปูมีลำตัวที่ใหญ่กว่ามาก และมีเปลือกสี่เหลี่ยมซึ่งแตกต่างจากปูทหารที่จะมีลักษณะเป็นวงกลม และมีลำต้นยาว

ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันมีนิสัยการกินอาหารที่แตกต่างกันกล่าวคือปูลมจะไม่ปั้นทรายเป็นก้อนเหมือนปูทหาร แต่จะใช้กรงเล็บในการคาบอาหารเช่นซากพืชซากสัตว์และสารอินทรีย์เข้าปากและมักจะทำโพรงในป่าชายเลนที่มีเลนมากกว่า แต่มีบางส่วนพบบนหาดทราย

ปูลมเป็นที่รู้จักในภาษาไทยเพราะเป็นปูที่โตเร็วมาก และชื่อของปูผีในภาษาอังกฤษมันมาจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่มีแนวโน้มที่จะหาอาหารในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันในขณะที่ชื่อวิทยาศาสตร์มาจากภาษากรีกคำว่า ocy แปลว่า “เร็ว” และคำว่าποแปลว่า “เท้า” รวมทั้งความหมายของสัตว์ที่วิ่งเร็ว

พบในประเทศไทยรวม 28 ชนิดคือ Ocypode ceratophthalmus (Ocypode ceratophthalmus) และ Ocypode ceratophthalmus (O. macrocera) ซึ่งออกหากินในช่วงกลางวัน

Ghost crabs, or ghost crabs, are small marine crabs in the family Ocypode, belonging to the Ocypodidae family, which is the same family as the mouth of the parrot.

Crabs are often confused with military crabs. Which is in the genus Mictyris which has similar characteristics But the crabs have a much larger body And has a square shell, which is different from the military crab that will look like a circle. And has a long trunk

On top of that, they have different dietary habits, that is, the wind crabs do not mold sand like military crabs. Instead, claws are used to carry food such as humus, animal remains and organic matter into their mouths and tend to burrow in mangrove forests with more slopes. But there are some parts found on the beach.

Poo Lom is known in Thai because it is a very fast growing crab. And the name of the ghost crab in English is derived from a lifestyle tends to forage at night rather than day, while its scientific name comes from the Greek word ocy, meaning “fast” and πο means. “Foot” includes the meaning of an animal that runs fast.

Found 28 species in Thailand, Ocypode ceratophthalmus (Ocypode ceratophthalmus) and Ocypode ceratophthalmus (O. macrocera), which are active during the day.

ปูลม

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

มดตะลานปล้องขี้เถ้า

มดตะลานปล้องขี้เถ้า

มดตะลานปล้องขี้เถ้า

ลักษณะมดประเภทนี้ หัวและอกค่อนข้างใหญ่สีดำอมเทา ขี้เถ้าผิวมันเรียบท้องมีสีดำและเทา ถัดจากเอวมีสีเหลือบทองเงาเล็กน้อยขาสีดำ บางครั้งก็ขึ้นบนต้นไม้เตี้ย ๆ ที่อยู่อาศัยเป็นป่าโปร่ง สถานะที่มักจะพบ

มดเป็นแมลงชนิดหนึ่ง สามารถพบได้ทุกที่ตั้งแต่เขตร้อนไปจนถึงบริเวณใกล้ subarctic พวกมันสามารถอยู่ได้ดีในสภาพแวดล้อมทั่วไป ในพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย

จนกว่าจะมีคำกล่าวว่า Ants ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ คาดว่าทั่วโลก 15,000 ชนิดได้รับการระบุ ในประเทศไทยคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. รายงานว่าพบมดทั้งหมด 9 ชนิดย่อย

86 สกุล 512 ชนิดโดยมดจัดเป็นแมลงสังคมที่มีพฤติกรรมแตกต่างจากแมลงอื่น ๆ โดยทั่วไปแมลงสังคมมีอยู่ 2 อันดับ ได้แก่ Hymenoptera: ผึ้งตัวต่อและมดและอันดับไอโซเทอแรนปลวก

Ants of this type. The head and chest are quite large, black and gray. Ashes, the surface is smooth, the belly is black and gray. Next to the waist is a slightly shiny golden sheen and legs are black. Sometimes it grows on a low tree in a sparse habitat. Status you can often see

Ants are a type of insect. They can be found anywhere from the tropics to near the subarctic areas. They can live well in general environments. In agricultural and residential areas

Until it says Ants occupies most of the area. It is estimated that around the world 15,000 species have been identified. In Thailand, the Faculty of Forestry, Kasetsart University. Reported that all nine subspecies of ants were found.

86 512 species by ants are classified as social insects that behave differently from other insects. In general, there are two ranking of social insects: Hymenoptera: bees, wasps and ants, and the rank isteran termite

มดตะลานปล้องขี้เถ้า

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู

ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู มันเป็นหนึ่งในปลิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในสัตว์นักล่าที่มีขนาดใหญ่กว่ามัน เหยื่อของมันคือไส้เดือนยักษ์คินาบาลู ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันบนยอดเขาคินาบาลูบนเกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซีย

ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู (Kinabalu giant red leech) มันเป็นปสิงขนาดใหญ่ ยาวไม่เกิน 30 ชม. มีสีส้มแดงและดูสว่าง เป็นสัตว์เฉพาะถิ่น (ไม่สามารถพบได้ที่อื่น) พบได้บนยอดเขาก็นาบาลูบนเกาะบร์เนียว ปัจจุบันยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้อยู่น้อย และเป็นสปีชีสที่งไม่มีการศึกษาคนคว้ามาก

ปลิงชนิดไม่ใช่ปลิงดูดเลือดสัตว์ชนิดนเป็นอาหารเหมือนปสิงทั่ไป แต่จะกินเฉพาะไส้เดือนยักษ์กีนาบาลูเป็นอาหารซึ่งไส้เดือนเดือนยักษ์กีนาบาลูก็เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นเช่นกัน โดยพวกมันอาศัยอยู่ในดินหรือกองใบไม่ชื้นตามรอยแตกระหว่างหิน

สามารถพบพวกมันได้ในอุทยานแห่งชาติกี่นาบาลูที่ระดับความสูง 2,500 -3,000 เมตร และจะปรากฎให้เห็นเฉพาะเวลาที่ฝนตกหนัก หรือหลังจากฝนหยุดตกไม่นาน

ปลิงมีอยู่มากกว่า 500 ชนิดทั่วโลก เราสามารถเจอพวกมันได้ทั้งในน้ำจืด ทะเล บนบก หรือแม้แต่ในถ้ำใต้ดิน มันจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจพบได้ทั่วไป แต่ก็มีบางชนิดที่พบได้ในพื้นที่เฉพาะเจาะจงเช่น ปลิงแดงยักษ์กีนาบาลู มันจึงเป็นเรื่องดี ที่พวกมันแสดงให้เห็นถึงความแปลกประหลาดให้พวกเราเห็น

ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู

The Kinabalu giant red leech is one of the largest in the world and one of the larger predators. Its prey is the giant earthworm Kinabalu. Who lived together on the top of Mount Kinabalu on Borneo Island, Malaysia.

The Kinabalu giant red leech (Kinabalu giant red leech) It is a large haunt, up to 30 hours long, orange-red and bright. Endemic (Can’t be found elsewhere) found on the top of Nabalu on the island of Burnieu. Little is currently known about this animal. And it’s a very uneducated species of cheese.

The leech is not a leech that sucks the blood of an animal, it is food like in the living thing. But will eat only the giant earthworm Kinabalu as food, which is also an endemic species of the giant earthworm Kinabalu. They live in soil or leaf mounds, not moist in cracks between the rocks.

They can be found in the Ki Nabalu National Park at an altitude of 2,500 -3,000 meters and only visible when it rains. Or shortly after the rain stopped

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล