ทากดูดเลือด

ทากดูดเลือด

ทากดูดเลือด
ทากดูดเลือด

จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับไส้เดือนในไฟลัมแอนเนลิดา (Phylum Annelida) จัดอยู่ในกลุ่มหิรูดินา (Class Hirudinae) พบได้ในป่าดิบแล้ง

ลักษณะทั่วไปของทาก ทากมีลักษณะเหมือนปลิง โดยทั่วไปร่างกายจะแบ่งเป็นส่วนๆ ปกคลุมไปด้วยเมือกเหนียวๆ ป้องกันไม่ให้ร่างกายแห้งและมีรูปร่างยาว ลำตัวส่วนหลังโค้งเล็กน้อยและหน้าท้องเรียบ

เหยื่อคือแว่นตาดูด (Sucker) ซึ่งอยู่ทั้งบนศีรษะและด้านหลัง แต่ทากสามารถดูดเลือดจากแว่นตาดูดด้านหน้าเพียงด้านเดียว แว่นตาดูดที่ด้านหลังทำหน้าที่ยึดเกาะ ทากรู้ได้อย่างไรว่าเหยื่ออยู่ที่ไหน

ทากรู้ว่าเหยื่ออยู่ที่ไหน จากแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดิน ดังนั้น การเดินชิงเป็นก้าวแรก จึงอาจปลอดภัยกว่าหากเดินในตอนท้าย ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คุณสามารถค่อยๆ ม้วนตัวเองเข้าไปในรูถุงเท้า

เพราะร่างกายแข็งแรงและยืดหยุ่นมาก จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยใช้แว่นดูดที่ปลายสายยางยืดติดกับพื้น เมื่อกล้ามเนื้อเส้นรอบวงหดตัว ทากก็จะเหยียดไปข้างหน้า ใช้แว่นตาดูดรอบปากเพื่อยึดติดกับพื้น

และค่อยๆ ปลดแว่นดูดด้านหลังออกจากเกาะ ตอนนี้กล้ามเนื้อตามยาวจะหดตัว สามารถดึงท้ายลำตัวออกมาเกาะด้านหน้าได้ เป็นทางลุยดิน หรือตามเหยื่อไปยังจุดที่พอใจที่จะหยุด

It is in the same group as the earthworms in the phylum Annelida (Class Hirudinae), found in dry evergreen forests

General characteristics of slugs Slugs look like leeches. The body is generally divided into parts. covered with sticky mucus Prevent the body from drying out and have a long shape. The back is slightly curved and the abdomen is flat.

The victim is the Sucker goggles, located both on the head and on the back. But slugs can only suck blood from one side of the front suction goggles. Suction goggles on the back serve as a grip. How do slugs know where their prey is?

The slug knows where the victim is. from the vibrations from the ground, so walking was the first step. So it might be safer to walk at the end. As mentioned above you can gradually Roll yourself into the sock hole.

Because the body is very strong and flexible. It will move forward using suction goggles with the end of the elastic cord attached to the ground. When circumferential muscles contract The slugs will stretch forward. Use the suction goggles around your mouth to adhere to the ground.

and slowly release the rear suction goggles off the island. The longitudinal muscles will now contract. Can pull the back of the body out to the front island a path through the soil or follow the victim to the point where they are satisfied to stop.

ทากดูดเลือด

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

  1. ปลาหมึก
  2. งูจงอาง
  3. หนอนท่อ
  4. แมงมุมทะเล
  5. ทากทะเล