ยุงรำคาญ

ยุงรำคาญ

ยุงรำคาญ
ยุงรำคาญ

(Culex) ยุงในสกุล Culex เป็นพาหะของโรคเท้าช้าง มีไวรัสหลายชนิดและเป็นพาหะของโรคมาลาเรียในนกชอบออกหากินเวลากลางคืนกินเลือดนกยุงสกุล Culex แยกเป็น 7 subenus ได้แก่ Lutzia, Culex, Thaiomyia, Culiciomyia, Lophoceraomyia, Mochthogenus Neoculex

ยุงรำคาญสำคัญทางการแพทย์คือ Culex quinquefasciatus เป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น

ยุงรำคาญวางไข่เป็นแพลอยน้ำ 1 ฟองแต่ละแพมีไข่ประมาณ 153 ฟองไข่ต้นจะมีสีขาวภายใน 2-3 ชั่วโมงจะกลายเป็นสีดำ ถ้าพวกมันกินเลือดนกพวกมันจะวางไข่มากกว่าเลือดของมนุษย์ ไข่ฟักภายใน 1 วันตัวอ่อนใช้เวลา 6-8 วัน

เป็นดักแด้และใน 40 ชั่วโมงพวกมันจะเป็นยุงตัวเต็มวัย มีแหล่งเพาะพันธุ์สิ่งปฏิกูลอินทรียวัตถุสูงเช่นท่อน้ำทิ้งท่อระบายน้ำขนาดตั้งแต่ 2-3 ลิตรถึง 2-3 ลบ.ม. สามารถอยู่ในที่ร่มได้ และตากแดดในภาชนะที่ยุงไข่เช่นยางรถยนต์ที่มีน้ำขัง และแผลเป็นน้ำเป็นต้น

ยุงรำคาญบินไปไม่ไกลประมาณ 100 เมตรหลังจากฟักเป็นตัวภายใน 24-36 ชั่วโมงพวกมันจะผสมพันธุ์ แล้วออกมากินเลือดตอนกลางคืนถ้าคนนั่งมักจะกัดใต้เข่า แต่ถ้าคนนอนจะกัดทุกส่วนยุงรำคาญอยู่ในบ้านและนอกบ้านยุงกัดทั้งคืน และยุงตัวแก่มักจะกัดในช่วงเที่ยงคืน

(Culex) Culex mosquitoes are carriers of filariasis. There are many viruses and carriers of malaria in birds. They are nocturnal and feed on avian blood. Culex is divided into seven subenus: Lutzia, Culex, Thaiomyia, Culiciomyia, Lophoceraomyia, Mochthogenus Neoculex.


The medically important nuisance mosquito is Culex quinquefasciatus. Is a carrier of Japanese encephalitis.

Annoyed mosquitoes lay one floating raft, each raft has approximately 153 eggs. The eggs are white, within 2-3 hours they turn black. If they feed on bird blood, they lay more eggs than human blood.The eggs hatch within 1 day, the larvae take 6-8 days.

They pupate, and in 40 hours they become adult mosquitoes. There is a breeding ground for high organic matter such as sewer pipes and drains ranging in size from 2-3 liters to 2-3 cubic meters can be in the shade. And drying in the sun in a container that mosquitoes eggs, such as car tires with water And water scar etc.

Nuisance mosquitoes fly a short distance of about 100 meters after they hatch within 24-36 hours. Then come out to eat blood at night if people sit often bite under the knee. But if the sleeping person will bite every part, annoying mosquitoes stay indoors and outdoors, mosquitoes bite all night. And older mosquitoes tend to bite at midnight.

ยุงรำคาญ

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

ปลาหมึกยักษ์

ปลาหมึกยักษ์

ปลาหมึกยักษ์
ปลาหมึกยักษ์

ปลาหมึกยักษ์หรือชื่อภาษาคนเกาะทะลุเรียกว่าปลาหมึกสายมีหนวด 8 หนวดลำตัวนิ่มไม่มีกระดอง หนวดใช้ในการจับเหยื่อและเมื่อพวกมันจับได้ค่อนข้างยากที่จะเอาหนวดออก

พิษของมันอยู่ในน้ำลายซึ่งผลิตโดยต่อมน้ำลายข้างๆปาก เมื่อมันจะโจมตีเหยื่อมันจะใช้หนวดของมันก่อนแล้วส่งเข้าไปในบริเวณปาก จากนั้นใช้เขี้ยวซึ่งมีลักษณะเหมือนจะงอยปากสีดำแหลมคม

กัดเหยื่อในขณะที่ขับน้ำลายพิษ (Cephalotoxin) ออกมาบริเวณที่ถูกกัดจะมี 2 เขี้ยวและเจ็บหลังจากกัดเพียง 2-3 นาที

พบได้ทั่วไปแม้ในน้ำลึก หรือตามชายฝั่งในช่องเขาโขดหินและแนวปะการังที่มีขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ปลาหมึกที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้มีความยาวเกือบ 10 เมตร

ในกรณีที่เกิดการกระแทกมันสามารถถอยกลับได้อย่างรวดเร็วหรือแม้แต่ว่ายน้ำไปข้างหน้าเพื่อจับเหยื่ออย่างรวดเร็ว หากถูกขัดจังหวะมันจะพ่นหมึกสีดำออกมาหมึกนี้ฉลาดมากพรางตัวได้ดีและสามารถเดินออกจากกระบอกที่จับได้


The giant squid, or the language name of Koh Talu, is called Sai Sai, has 8 tentacles, soft body without carapace. Tentacles are used to capture prey, and when they are caught, it is quite difficult to remove tentacles.

Its venom is in saliva, which is produced by the salivary glands next to the mouth. When it attacks its prey, it takes its tentacles first and sends it into the mouth area. Then use fangs, which look like sharp black beaks.

Bite the victim while expelling poisonous saliva. Cephalotoxin (Cephalotoxin) comes out, there are two fangs of the bite, and it hurts a few minutes after the bite.

It is common even in deep water. Or along the coast, in gorges, rocks and coral reefs ranging in size from small to large, the largest octopus ever recorded, nearly 10 meters long.

In the event of a shock, it can retreat quickly or even swim forward to grab prey quickly. If interrupted, it spits out black ink.This ink is very clever, well camouflaged and can walk from the barrel of the handle.

ปลาหมึกยักษ์

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

ปลาไหลไฟฟ้า

ปลาไหลไฟฟ้า จัดเป็นปลาเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุลนี้ มีรูปร่างเรียวยาวคล้ายปลาไหล ตามีขนาดเล็ก ลำตัวสีน้ำตาลเขียวเข้ม ใต้ท้องสีเหลือง หัวมีขนาดใหญ่ ปากกว้าง ใต้ท้องมีครีบยาวตั้งแต่ส่วนอกไปจนถึงปลายหาง

ชอบอยู่ตามบึงน้ำตื้น ๆ หมกโคลนเลน หรือซ่อนตามวัชพืชในน้ำ ชอบน้ำนิ่งและเก่า (ค่า pH สูง) มีขนาดโตเต็มที่เกือบ 2 เมตร ที่ใหญ่ที่สุดพบถึง 2.5 เมตร น้ำหนักมากกว่า 44 ปอนด์

มีความสามารถพิเศษคือ ปล่อยไฟฟ้าได้สูงถึง 800 โวลต์ หรืออาจมากกว่านั้น ในปลาที่โตเต็มที่ เท่ากับสามารถให้ไฟฟ้าในปริมาณที่พอใช้ในบ้านหลังเล็ก ๆ หลังหนึ่ง

ไม่เกิน 100 โวลต์ในปลาที่ยังเล็กอยู่ โดยกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณลำตัวไปจนถึงปลายหางมีเซลล์พิเศษที่สร้างประจุไฟฟ้าได้ นับเป็นสัตว์ที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงที่สุดในโลก เพื่อป้องกันตัวและใช้นำทางหาอาหาร

ปลาไหลไฟฟ้ามักอาศัยอยู่ในน้ำที่ขุ่นมัว ไม่สามารถใช้ประสาทตามองเห็นได้ดีนัก ปลาไหลไฟฟ้าจะกินเนื้อจำพวกสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า โดยการช็อตสัตว์เหล่านี้ให้สลบแล้วจึงเขมือบกิน และยังเป็นปลาที่ไม่ต้องหายใจผ่านเหงือกเหมือนปลาทั่วไป

ปลาไหลไฟฟ้า

Eel is the only type of fish within this genus. It has a slender, eel-like shape, its eyes are small, its body is brown, green Under the yellow belly The head is large, the mouth is wide under the belly, has a long fin from the chest to the tip of the tail.

Loves in shallow ponds, muddy, or hides in watery weeds. It prefers still and old water (high pH), its mature size is almost 2 meters, the largest reaches 2.5 meters, weighing more than 44 pounds.

There is a special ability. This allows up to 800 volts or more. In mature fish Equals to provide a sufficient amount of electricity in a small house.

No more than 100 volts in young fish. The muscles from the body to the tip of the tail contain special cells that generate an electric charge. It is the most electrically capable animal in the world. To protect yourself and to guide you to find food.

Electric eels often live in cloudy waters. Therefore unable to use the eyesight to see very well Electric eels feed on smaller aquatic meat. By shocking these animals to be asleep and then devouring them. It is also a fish that doesn’t need to breathe through the gills like most fish.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

หนอนหัวขวานเพชรฆาต

หนอนหัวขวานเพชรฆาต สัตว์ชนิดนี้สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่ชนบทที่มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ “นกหัวขวาน” หรืออีกชื่อหนึ่ง “แฮมเมอร์เฮด” พบได้ในน้ำจืดเขตร้อนเช่นอเมริกาใต้ออสเตรเลียหรือเอเชีย นกหัวขวานเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไม่มีระบบหายใจ แต่ใช้การแลกเปลี่ยนก๊าซผ่านผนังลำตัว

พวกมันถือเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างบอบบางเพราะร่างกายของมันฉีกออกจากกันได้ง่าย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือถ้าคนเราสัมผัสมันแรง ๆ การที่จะฉีกออกเป็นชิ้น ๆ หนอนนกหัวขวานถือว่าไม่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง แม้ว่าร่างกายของมันจะบอบบาง

แต่เมื่อพวกมันล่าเหยื่อเช่นหอยทากหรือไส้เดือนซึ่งเป็นอาหารโปรดพวกมันจะตรงเข้าไปกอดรัดเหยื่อและปล่อยเมือกเหนียวออกมา ออกเพื่อไม่ให้เหยื่อหลุดไปจากนั้นสารจะถูกขับออกจากปากเพื่อละลายเนื้อของเหยื่อออกจากกัน

หลังจากนั้นพวกเขาจัดการกับชิ้นเนื้อของเหยื่อที่ฉีกขาด จนอิ่มไปอีก 1 มื้ออันเป็นที่มาของฉายาฆาตกรเงียบแห่งดิน

หนอนหัวขวานเพชรฆาต

This animal can be seen in rural areas with rich ecosystems. “Woodpecker” or another name “Hammerhead” can be found in tropical freshwater such as South America, Australia or Asia. Woodpecker is an invertebrate. There is no respiratory system, but uses gas exchange through the body wall.

They are considered to be relatively fragile animals because their bodies are easily torn apart. In other words, if people touch it hard A little bit to be torn apart Woodpeck worms are considered harmless and harmless to humans and pets. Even though its body is fragile

But when they hunt prey like snails Or earthworms, which is a favorite food They will go straight in, caress the victim and release the sticky mucus. Out so as not to let the victim slip away A substance is then ejected from its mouth to melt the victim’s flesh apart.

After that, they deal with torn pieces of victim’s meat. Until full for one more meal As the origin of the nickname “The silent killer of the ground”

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

Dungeness

Dungeness Metacarcinus Registers (ชื่อที่รู้จักโดย Worms) หรือ Cancer Registers (ชื่อที่ ITIS รู้จัก) เป็นปูชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเตียงปลาไหลและทางน้ำบนชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ โดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่ถึง 20 ซม. (7.9 นิ้ว)

ทั่วทั้งเปลือกและเป็นอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมอย่างมากชื่อสามัญของมันมาจากท่าเรือ Dungeness รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น “กุ้งที่มีคุณค่ามากซึ่งสนับสนุนการประมงที่มีค่าที่สุดบนชายฝั่งตะวันตก” และความเป็นกรดในมหาสมุทรคุกคามสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม.

ความกว้างของกระดองของปูที่โตเต็มวัยอาจสูงถึง 25 ซม. (9.8) ในบางพื้นที่นอกชายฝั่งวอชิงตัน แต่มักจะต่ำกว่า 20 ซม. (7.9 นิ้ว) เป็นอาหารอันโอชะและปูยอดนิยม มีความสำคัญทางการค้ามากที่สุดในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือเช่นเดียวกับรัฐทางตะวันตกโดยทั่วไป เทศกาลปูและอาหารทะเล Dungeness ประจำปีจัดขึ้นที่พอร์ตแองเจลิสวอชิงตันในเดือนตุลาคมของทุกปี

ปู Dungeness มีเปลือกกว้างยาวและแข็งซึ่งจำเป็นต้องลอกคราบเป็นระยะเพื่อให้เจริญเติบโต ขั้นตอนนี้เรียกว่า ecdysis พวกมันมีขาห้าคู่แต่ละคู่มีเกราะคล้ายกันคู่ที่สำคัญที่สุดที่ลงท้ายด้วยก้ามปูใช้เพื่อป้องกันและฉีกอาหารขนาดใหญ่ออกจากกัน ปูใช้อวัยวะที่เล็กกว่าเพื่อนำเศษอาหารเข้าปาก

เมื่อเข้าไปในกระเพาะอาหารของปูแล้วอาหารจะถูกย่อยเพิ่มเติมโดย “กระเพาะอาหาร” ซึ่งเป็นกลุ่มโครงสร้างคล้ายฟัน M. magister ชอบกินหอยชนิดอื่น และปลาตัวเล็ก ๆ แต่พวกมันก็เป็นสัตว์กินเนื้อที่มีพลังเช่นกันปูความดุร้ายสามารถฝังตัวเองในทรายได้อย่างสมบูรณ์หากถูกคุกคาม

Dungeness

Dungeness

Pu Dung, Metacarcinus Registers (Named Recognized by Worms) or Cancer Registers (Named recognized by ITIS) is a species of crabs that inhabit eelgrass beds and waterways on the western coast of North America. They are typically as large as 20 cm (7.9 in).

All over the shell and is a very popular seafood Its common name comes from the port of Dungeness, Washington, United States, which is “A very valuable shrimp that supports the most valuable fisheries on the west coast” and where ocean acidification threatens the marine environment.

The carapace width of adult crabs may be as high as 25 cm (9.8) in some areas off the coast of Washington, but often below 20 cm (7.9 in). They are a popular delicacy and crabs. It is of the most commercial significance in the Pacific Northwest, as well as the western states in general. The annualDungenessCrab and Seafood Festival takes place in Port Angeles, Washington in October each year.

Dungenesscrabs have wide, long, hard shells that need to be molt periodically in order to thrive. This procedure is called ecdysis. They have five pairs of legs, each with similar armor, the most important pair that ends with crab claws, used to protect and tear large food apart. Crabs use smaller organs to carry food scraps into their mouths.

Once inside the crab’s stomach, food is further digested by the “stomach,” which is a group of tooth-like structures. M. magister likes to eat other shellfish. And small fish But they are also powerful scavengers as well.Dungeness crabs can bury themselves completely in the sand if threatened.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล

พยาธิใบไม้

พยาธิใบไม้

พยาธิใบไม้
พยาธิใบไม้

โรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทยเกิดจากพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ซึ่งมีลักษณะใบแบน หัวและหางมนยาว 7-12 มม. กว้าง 2-3 มม. สีแดงเรื่อคล้ายโรคโลหิตจาง พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่วนภาคอื่นพบได้น้อย โรคนี้เป็นสาเหตุหลักของมะเร็งท่อน้ำดีในคนไทย

การติดเชื้อ
โรคนี้เกิดจากการกินน้ำจืดอาหารที่เป็นเกล็ดที่มีตัวอ่อนของพยาธิถ้ากินดิบๆหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลานึ่งปลาร้า ฯลฯ ปลาเนื้อขาวปลาตะเพียนเป็นต้น

อาการ
ระยะแรกมักไม่มีอาการ เมื่อพยาธิสะสมมาก ๆ เป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการเช่นท้องอืดปวดท้องปวดซีกขวา ร้อนในช่องท้องหากปล่อยไว้นานจะมีการอักเสบของท่อน้ำดีตาเหลืองตับเหลืองมีไข้บางรายอาจกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับ และอาจถึงแก่ชีวิตได้

วงจรชีวิต

พยาธิใบไม้ในตับอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของตับทั้งในคนและสัตว์ เมื่อพยาธิวางไข่ไข่จะออกมาที่ท่อด้านใน และผสมกับอุจจาระลงในแหล่งน้ำเมื่อหอยเชลล์กินไข่นี้พยาธิจะเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนในเปลือกหอย

ต่อมาตัวอ่อนจะโผล่ออกมาจากหอยเพื่อพัฒนาในปลาต่อไปโดยเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อ เมื่อคนกินปลาที่ยังไม่สุกตัวอ่อนนี้จะพัฒนาเป็นพยาธิตัวเต็มวัยในท่อน้ำดีของตับ

Liver fluke in Thailand is caused by Opisthorchis viverrini, a flat leaf fluke. The head and tail are rounded, 7-12 mm long, 2-3 mm wide, reddish, anemia-like. It is found mostly in the Northeast and the North and the other regions are less common. This disease is the main cause of bile duct cancer in Thai people.

Infection
This disease is caused by eating fresh water, scaly foods that contain parasitic larvae if eaten raw or undercooked, such as koi, steamed fish, fermented fish, white fish, carp etc.

Symptoms
The first phase often has no symptoms. When the parasites accumulate for a long time, they can cause symptoms such as bloating, abdominal pain, pain in the right side. Heat in the abdomen, if left for a long time, there will be inflammation of the bile duct, yellow eyes, yellow liver, fever, some may become bile duct cancer in the liver. And can be fatal.

Life cycle

Liver fluke lives in the bile ducts of the liver in both humans and animals. When the worms lay their eggs, the eggs will come out into the inner tubes. The eggs are then mixed with the feces into the water source.

Later, the larvae emerge from the mollusk to develop into the fish as a contagious larva. When a person eats unripe fish, the larva develops into an adult parasite in the liver’s bile ducts.

พยาธิใบไม้

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

 1. ปลาหมึก
 2. งูจงอาง
 3. หนอนท่อ
 4. แมงมุมทะเล
 5. ทากทะเล