เคย

เคย

เคย “ ชื่อกุ้งขนาดเล็กหลายชนิดใน 2 วงศ์คือ Myside ได้แก่ Black-eyed [Mesopodopsis orientalis (Tattersall)] อันดับ Mysidacea และวงศ์ Sergestodae แฉกลำตัวแบนผิวบางใสนิ่มเหมาะสำหรับ เกลือทำกะปิและน้ำเคย” (อ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554)

ในกลุ่มกุ้ง – กุ้ง – ปูซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกลุ่มแพลงก์ตอนซึ่งเป็นอาหารของวาฬบาลีนปลากระเบนราหูน้ำเค็มฉลามวาฬและแมวน้ำกินปู รวมถึงนกทะเลบางชนิดที่กินอาหารเพียงอย่างเดียว

เคย จัดเป็นกุ้งขนาดเล็ก กุ้ง แต่ตัวเล็กกว่าและไม่มีสีเขียวที่หัวเหมือนกุ้ง ลำตัวสีขาวกระจ่างตาสีดำยาวประมาณ 1.5 ซม. เปลือกบางและนิ่ม อาศัยอยู่ตามรากของป่าชายเลนเช่นต้นโกงกางแสมลำพูชาวบ้านมักจะออกไปข้างนอกในตอนเช้า ช้อนใช้ได้ทุกวันเพราะมีมากในทุกฤดูกาล จะอาศัยอยู่ใกล้ผิวน้ำทะเลโดยไม่จมซึ่งอาจอยู่ในน้ำประมาณหน้าแข้งถึงระดับอกในขั้วโลกใต้เป็นแพลงก์ตอนขนาดใหญ่ มันจะเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับวาฬ ในอ่าวไทยเป็นแพลงก์ตอนขนาดเล็กตามชายฝั่ง ในกุ้งและบ่อปลาลักษณะสำคัญคือตัวเมียมีถุงไข่ติดอยู่ที่ท้องตั้งแต่กำเนิด จึงมีชื่อเรียกว่ากุ้งโอพอสซัม

เคย

Ever “Names of small shrimp in two families: Myside: Black-eyed [Mesopodopsis orientalis (Tattersall)], Mysidacea rankings, and Sergestodae family. Flat-skinned lobes are thin and soft. Salt for shrimp paste and water “(refer to the Dictionary of the Royal Institute of Thailand 2011)

In the shrimp-shrimp-crab group, it is extremely important in the plankton group, which is the food of baleen whales, manta rays, saltwater manta rays, whale sharks and crab-eating seals. This includes some seabirds that only feed on food.

Ever It is classified as a small shrimp, but smaller and less green on the head like a shrimp. Its body is white and bright, eyes are black, about 1.5 cm long, the skin is thin and soft. They live in the roots of the mangrove forest, such as the Samae Lamphu mangrove, villagers often go out in the morning. Spoons can be used every day because they are abundant in every season. Will live near the surface of the sea without sinking, which may lie in the water around the tibia to the chest level in the Antarctic is a large plankton. It will be an important food for whales. In the Gulf of Thailand are small plankton along the coast. In shrimp and fish ponds, the main characteristic is that the female has an egg sac at birth. So it’s called the shrimp opossum.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

  1. ปลาหมึก
  2. งูจงอาง
  3. หนอนท่อ
  4. แมงมุมทะเล
  5. ทากทะเล