ดาวตะกร้า

ดาวตะกร้า

ดาวตะกร้า สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล Euryalina เป็นสัตว์ทะเลที่มีวิวัฒนาการน้อยที่สุดของ Phylum Echinodormata (Echinodermata) ซึ่งถือกำเนิดจากยุคโครินเธียน ดูเหมือนดาวเปราะพวกมันอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลมีแขนหลายแขนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง 35 ปีและมีน้ำหนัก 5

กิโลกรัมเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในไฟลัมเดียวกันการแลกเปลี่ยนก๊าซและการไหลเวียนของหลอดเลือด

ดาวตะกร้า เป็นสัตว์ทะเลที่มีวิวัฒนาการน้อยที่สุดของ Phylum Echinodormata (Echinodermata) ซึ่งถือกำเนิดจากยุคโครินเธียน ดูเหมือนดาวเปราะพวกมันอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลมีแขนหลายแขนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง 35 ปีและมีน้ำหนัก 5 กิโลกรัมเหมือน

กับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในไฟลัมเดียวกันการแลกเปลี่ยนก๊าซและการไหลเวียนของหลอดเลือด เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดใน Phylum Echinodormata สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือ Gorgonocephalus stimpsoni มีความยาว 70 ซม. และเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 14 ซม. แบ่งออกได้เป็นสี่ตระกูล

การจำแนกทางวิทยาศาสตร์หรือการจำแนกทางชีววิทยา (Systematics) หมายถึงการจัดกลุ่มและการจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิต ทั้งที่มีอยู่และสูญพันธุ์ไปแล้ว การจำแนกประเภทปัจจุบันเป็นไปตามระบบการจำแนกของนักพฤกษศาสตร์ carolas linnaeus ซึ่งเป็นนักพฤกษศาสตร์ที่จำแนกชนิด

ตามลักษณะทางกายภาพของพวกมัน การจัดกลุ่มประเภทนี้ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงลัทธิดาร์วิน นี่เป็นผลมาจากการศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลโดยการวิเคราะห์จีโนม ในการแบ่งแบบกว้าง ๆ มีสองระดับคือระดับบนและระดับล่าง

ดาวตะกร้า

Basket star The Euryalina marine invertebrates are the least evolved marine animal of the Phylum Echinodormata (Echinodermata), which originated from the Corinthian period. L

ooks like brittle stars, they live on the seafloor with multiple arms, can live up to 35 years and weigh 5Kilogram, like all living organisms on the same phylum, gas exchange and vascular circulation.Basket star is the least evolved marine

animal of the Phylum Echinodormata (Echinodermata), born from the Corinthian period. Looks like brittle stars, they live on the seafloor, have many arms, can live up to 35 years and weigh like 5 kg.With other organisms on the

same phylum, gas exchange and vascular circulation. It is the largest animal in the Phylum Echinodormata. The largest species are The Gorgonocephalus stimpsoni is 70 cm long and 14 cm in body diameter, divided into four

families.Scientific classification or biological classification (Systematics) refers to the classification and classification of living things. Both existing and extinct The current classification is based on the classification system of the

botanist carolas linnaeus, the botanist who classifies the species.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa191 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *