หมึกกล้วย

หมึกกล้วย

หมึกกล้วย เป็นหมึกที่มนุษย์คุ้นเคยมากที่สุด ที่รู้จักกันมากที่สุดปลาหมึกมีรูปร่างเรียวยาวลำตัวกลมมีครีบเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวา มีหนวดทั้งหมด 10 หนวดและอีกอันหนึ่งยาวกว่าหนวดอื่น ๆ ในการจัดการกับอาหาร มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าหนวดที่กินสัตว์อื่นหรือหนวดที่คนอื่นจับมาใช้เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้อาหารหกออกมา ก่อนจะกัดเข้าปาก

หมึกกล้วยเป็นหมึกที่มีรูปร่างเรียวยาว ภายในลำตัวมีแคลเซียมแข็งใสเรียกว่าเพน (Pen) ซึ่งมีขนาดเล็กและบางกว่าลิ้นทะเลแคลเซียมแข็งเช่นกันในกลุ่มปลาหมึก

หมึกกล้วย เป็นสัตว์ที่เปลี่ยนสีตัวเร็วมาก โดยใช้การบีบอัดเม็ดสีจากแดงน้ำเงินและเขียว. ปลาหมึกในทะเลมีลำตัวสีน้ำเงินเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพของทะเล แต่เมื่อจับขึ้นหรือใกล้ผิวน้ำมากขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม เนื่องจากทะเลสเปกตรัมจากแสงแดดเมื่อผ่านทะเล แสงสีแดงจะเป็นสีแรกที่ถูกดูดซับ ดังนั้นด้วยการมองเห็นและการมองเห็นรวมถึงสายตาของมนุษย์ ดังนั้นคุณจะเห็นสภาพทั่วไปของทะเลเป็นสีน้ำเงินครามหรือม่วงเข้มเมื่อนำเส้นหมึกขึ้นมาใกล้ผิวน้ำ การมองเห็นของหมึกเป็นสีแดง จึงเปลี่ยนสีลำตัวเป็นสีแดงเพื่ออำพราง

ปลาหมึกกล้วยเป็นปลาหมึกที่มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ มักจะว่ายหากินกลางน้ำจับสัตว์น้ำทั่วไปเป็นอาหารแม้แต่หมึกตัวเดียวกันปลาหมึกก็ว่ายน้ำได้คล่องและรวดเร็ว เนื่องจากมีท่อสำหรับดูดน้ำทะเลที่มีออกซิเจนสำหรับหายใจ. และใช้พ่นน้ำโดยใช้หลักการเดียวกับเครื่องเจ็ตซึ่งถ้าหมึกกล้วยคายน้ำจากท่อนี้ด้วยแรงมาก ๆ มันจะสามารถเป็นแรงผลักดันให้ร่างกายเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างรวดเร็ว

หมึกกล้วย

Squid is the ink most familiar to humans. The most well known octopus is a slender, round body with triangular fins on the left and right. There are 10 tentacles in total, and one is longer than the others when handling food. Also known as predatory tentacles or tentacles that are used by others to help prevent food from spilling. Before biting into his mouth

Banana ink is an ink that has a slender shape. Inside the body there is a clear, hard calcium called Pen, which is smaller and thinner than the hard calcium sea tongue, also in the squid group.

Squid is an animal that changes color very quickly. Using the compression of the pigment from red, blue and green. The octopus has a blue body to blend in with the conditions of the sea. But when held up or closer to the surface of the water, it turns dark red. Due to the sea spectrum from the sunlight when passing through the sea Red light will be the first color that is absorbed. So with sight and vision, including the human eye Therefore, you will see the general state of the sea as blue, indigo or deep purple as the ink strokes are brought up close to the surface. The vision of the ink is red. Therefore changed the body color to red to camouflage.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> fifa55 <<<