ปลาหมึก

ปลาหมึก มีตัวถุงรูปไข่ มีแผ่นกล้ามเนื้อปกคลุมลำตัวครีบซึ่งเป็นอวัยวะรองรับ ทำให้เคลื่อนไหวในน้ำได้อย่างรวดเร็วร่างกายของมันมีกล้ามเนื้อและมีแผ่นเนื้อหนาห่อหุ้มอวัยวะภายใน กระดองรูปใบหอกเรียกว่าลิ้นทะเล หัวมีตาขนาดใหญ่มีหนวดสั้นสี่คู่และมีหนวดยาวหนึ่งคู่ พบได้ทั่วไปในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ปลาหมึกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล ด้วยการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่รวดเร็วและคล่องตัว มีหนวด 4-5 คู่รอบปาก หนวดมีปุ่มดูดเป็นแถว มีหน้าที่จับเหยื่อและป้อนเข้าปาก

เป็นสัตว์ที่มีอยู่ในไฟลัมมอลลัสคัม cephalopod ซึ่งเป็นตัวอ่อนซึ่งเป็น subclass ของ Coleoidea แตกต่างจาก Nautiloidea คลาสที่คล้ายกันซึ่งมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ด้านนอก แต่ปลาหมึกส่วนใหญ่มีกระดูกหรือเปลือกหอยอยู่ภายในเพื่อจุดประสงค์ในการลอยตัวหรือพยุงร่างกายซึ่งเรียกว่าลิ้นทะเล แต่มีการเปลี่ยนกระดูกอ่อนเพื่อใช้ในการพยุงโครงสร้างร่างกาย

คำว่า Cephalopoda ซึ่งเป็นชื่อชั้นที่ใช้สำหรับหมึก มาจากภาษากรีกที่แปลรวมกันว่า “Head-footed animals” (สัตว์ที่มีเท้าเป็นหัว) เนื่องจากหมึกเป็นสัตว์ที่ไม่มีแขนขา แต่มีหนังยางที่ยื่นออกมาจากรอบปากเรียกว่าหนวดเท่านั้น.

ปลาหมึกวิวัฒนาการมาจากหอย ในตอนท้ายของยุคแคมเบรียนหรือประมาณ 500 ล้านปีก่อน แต่ยังคงเป็นปลาหมึกและหอยในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีระบบต่างๆของร่างกายที่เหมือนกัน ได้แก่ ระบบย่อยอาหารปากฟันและกล้ามเนื้อเสื้อคลุม

ปัจจุบันมีการค้นพบหมึก 1,000 ชนิดที่ใหญ่ที่สุดคือ Mesonychoteuthis hamiltoni ซึ่งเป็นหมึกในอันดับหมึก มันอาศัยอยู่ในระดับความลึกของมหาสมุทรแอตแลนติกและยาวได้ถึง 14 เมตรทำให้เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเล็กที่สุดมีขนาดไม่เกิน 1 ซม. เช่นหมึกในวงศ์ Idiosepiidae เป็นต้น

ปลาหมึก

ปลาหมึก

Squid has an oval sac. There are muscle plates covering the body, fins, which are the supporting organs. They move in the water quickly, their bodies are muscular and have thick sheets that wrap their internal organs. The lance-shaped shell is called the sea tongue. The head has large eyes, four pairs of short tentacles and a pair of long antennae. Can be found in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea.

Squid are marine invertebrates. With a large movement that is fast and agile. 4-5 pairs of tentacles around the mouth. It is responsible for catching prey and feeding it into its mouth.

It is an animal contained in the phylum, the cephalopod, the larva, which is a subclass of Coleoidea, unlike the similar class Nautiloidea, which has a hard shell on the outside. But most cephalopods have bones or shells within them for the purpose of floating or supporting the body, which is called the sea tongue. But cartilage was replaced for use in supporting body structure.

Cephalopoda, a class name used for ink. Comes from the Greek word translated “Head-footed animals” because the ink is a limb. But there is a rubber band that protrudes from around the mouth, called the tentacles only.

Ink evolved from shellfish. At the end of the Cambrian era, about 500 million years ago, but still squid and mollusks today, it also had the same body systems: the digestive system, the mouth, teeth, and the mantle muscles.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณผู้สนับสนุน Ufa1688

งูจงอาง

งูจงอาง จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษขนาดใหญ่ความยาวเฉลี่ย 3.5–4.5 เมตร เป็นงูพิษที่ยาวที่สุดในโลก ตัวยาวเป็นสถิติโลกยาว 5.59 เมตร เป็นงูจงอางพันธุ์ไทยที่มีลำตัวสีดำ พบที่หมู่ที่ 4 ตำบลกะลาเสอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเมื่อปี พ.ศ. 2562

น้ำหนักประมาณ 15–30 กิโลกรัมมีดวงตากลมสีดำ หัวใหญ่กลมทู่สามารถแผ่แม่เบี้ยได้เหมือนงูเห่าลำตัวเรียวยาวว่ายน้ำเก่งมีหลายสี แต่โดยทั่วไปมีสีเขียวอมแดง หรือลำตัวมีสีเขียวอมเทาดำน้ำตาลและเขียวอ่อนเกือบขาว

งูจงอาง ที่พบมากที่สุดคือสีดำและสีเขียวอมเทาและสีน้ำตาลอย่างน้อยสีเขียวอ่อนถึงเกือบขาว ท้องมีสีเหลืองเกือบขาว สีแดงเกือบส้มใต้คอมีพิษมีพิษรุนแรงต่อระบบประสาทพิษของงูจงอางสามารถทำให้มนุษย์หรือสัตว์เสียชีวิตได้ โดยมีอัตราการตายสูงถึง 75%

เนื่องจากพิษที่ฉีดออกมาจากเขี้ยวพิษในปริมาณสูงงูจงอางมีลักษณะที่ค่อนข้างดุร้าย แต่ถ้าไม่จวนตัวหรือโกรธเคืองก่อนก็จะไม่ทำร้ายอาหารของงูจงอางคืองูจงอางงูมะพร้าวทุกชนิดงูเห่างูเหลือมงูเหลือมงูกระจาดงูกินปลากระเทยงูเขียวตุ๊กแก กบบันไดหนูพังพอนกระรอกและกระแตเป็นต้น

งูจงอาง

งูจงอาง

It is classified in the phylum, a class of vertebrates, a large viper. The average length is 3.5–4.5 m. It is the longest venomous snake in the world. The long body is a world record 5.59 meters long.It is a Thai king cobra with a black body, found at Moo 4, Kalase Sub-district, Sikao District, Trang Province in 2019.

It weighs about 15–30 kilograms. It has round, black eyes. The head is large, round, blunt, can spread the hood like a cobra. The body is slender. But generally reddish green Or the body is greenish-gray, black, brown and light green to almost white.

Most common are black and greyish green and brown, at least light green to almost white. The belly is yellow, almost white. The red, almost orange under the neck is poisonous, and is highly toxic to the nervous system. With a mortality rate of up to 75%.

Due to the high venom being injected from its venom fangs, the king cobra looks quite ferocious. But if it is not imminent or angry first, it will not harm the king cobra’s food, namely the king cobra, all kinds of coconut snakes, cobras, pythons, pythons, python, hermaphrodite, green snake, gecko. Frogs, ladders, mice, ferrets, squirrels and chipmunks, etc.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณผู้สนับสนุน Ufa1688