แมงมุมทะเล

แมงมุมทะเล

แมงมุมทะเล หรือพีคโนโกนิดาสัตว์ทะเลที่ไม่มีแกนกระดูกสันหลังในไฟลัมอาร์โทรโพดามีการจัดอันดับเป็น Pycnogonida และ Pantopoda เป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับแมงมุม นั่นคืออาร์โธพอดแมงบนพื้นผิวโลก แต่ทั้งสองไม่มีความเกี่ยวข้องกันยกเว้นในไฟลัมเดียวกัน แมงมุมทะเลมีลักษณะขายาวที่ยาวได้ถึง 25 เซนติเมตร พวกมันเป็นสัตว์นักล่าที่กินเนื้อเยื่อของสัตว์อื่นเป็นอาหาร ที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลพบได้

ในทะเลเช่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแคริบเบียน รวมทั้งมหาสมุทรอาร์กติก แต่พบในมหาสมุทรแอนตาร์กติกมหาสมุทรแอนตาร์กติกมีขนาดใหญ่กว่าที่พบในที่อื่น แมงมุมทะเลเป็นสัตว์ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจต่ำมาก ระบบไหลเวียนโลหิตตั้งอยู่ในร่างกายส่วนล่าง เมื่อลำไส้ท่อลงและขาแข็งแรง

แมงมุมทะเล มีลักษณะของมันขึ้นลงเรียกว่าเพอริสแตลติกเป็นกระบวนการที่กล้ามเนื้อหดตัวและผ่อนคลายเป็นจังหวะ เป็นกระบวนการเดียวกับการย่อยในกระเพาะอาหารไปยังลำไส้ของมนุษย์ แต่กระบวนการนี้ในแมงมุมทะเลนั้นเป็นที่ต้องการมากกว่าสำหรับการย่อยอาหาร เพราะต้องได้รับออกซิเจนในร่างกายอย่างเพียงพอด้วย

แมงมุมทะเล

Sea spiders Or Peak Nogonida, the invertebrate marine animal in the phylum artropoda is rated Pycnogonida and Pantopoda. are animals that resemble spiders. That is, the arthopodmain on the surface of the earth. But the two are not related except in the same phylum. Sea spiders have long legs that can reach 25 cm. They are predators that feed on the tissues of other animals. Those who live on the seafloor can be found.

In the seas such as the Mediterranean and the Caribbean. Including the Arctic Ocean But found in the Antarctic Ocean, the Antarctic Ocean is larger than what is found elsewhere. Sea spiders are animals with a very low heart rate. The circulatory system is located in the lower body. When the bowel is down and the legs are strong

Sea spiders have a fluctuating profile called peristaltic, a process by which the muscles contract and relax rhythmically. It’s the same process as digestion in the stomach to the human intestines. But this process in sea spiders is more desirable for digestion. Because you need to get adequate oxygen in your body.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน ufa777