ทากทะเล

ทากทะเล

ทากทะเล เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทหอย เช่นเดียวกับหอยและปลาหมึกพวกมันถูกจัดอยู่ในชั้น monocot ในอันดับย่อย Nudibranchia

ทากทะเล ปีกนกมีลักษณะที่ไม่มีเปลือกปกคลุมร่างกาย เนื่องจากเปลือกถูกลดขนาดลงจนมีรูปร่างเล็กหรือไม่มีเปลือกเลยเปลือกหอยส่วนใหญ่จะมีสีสวยงาม บางชนิดมีหลายสีในตัวเดียวกัน และสามารถปรับสีของลำตัวให้เหมาะกับสภาพของถิ่นที่อยู่ได้สีที่ฉูดฉาดของนกกระเรียนหลีกเลี่ยงไม่ให้

สัตว์อื่นกิน เนื่องจาก ทากทะเล จะสร้างสารเคมีที่เป็นพิษสะสมที่ผิวหนัง เพื่อป้องกันตนเองบางรายมีอวัยวะช่วยหายใจอยู่ด้านบนของศีรษะหรือลำตัว อาจมีลักษณะเป็นก้อนหรือหินชนวนหรือคล้ายเขาและไม่มีตาที่จะมองเห็น ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง และบริเวณใกล้เคียงให้อาหารสาหร่าย

ทากทะเล

ฟองน้ำดอกไม้ทะเลปะการังอ่อนกัลปังหาและเพรียง ทั่วโลกพบประมาณ 2,000 ชนิดในน่านน้ำไทยพบประมาณ 100 ชนิดเช่นนูดิบรันช์

ลักษณะเด่นของนกเปลือยคือมีหลังที่มีสีสันคล้ายปะการังเพื่อพรางตัวและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่ ด้วยสีสันสดใสและเพื่อป้องกันตัวเองจากการสร้างสารเคมีที่เป็นพิษไปทั่วผิวหนังทำให้สัตว์ส่วนใหญ่ไม่กินทากทะเลอวัยวะที่ช่วยนำทางทากในการเคลื่อนไหวคือเขาที่ยื่น

ออกมาจากส่วนหัว บางส่วนหางและลำตัวสามารถใช้เป็นกลุ่มยืดเพื่อหายใจได้ Nudibranch มักพบได้ตามแนวปะการังหรือในบริเวณที่มีพืชทะเลจำนวนมาก

Sea slugs are shellfish invertebrates. Like shellfish and squid, they are classified as a monocot in the sub-Nudibranchia.

Sea slugs Bird wings look like no shell covering the body. Since the shell has been reduced to a small or no shell shape, most shells are beautifully colored. Some have multiple colors in the same body. And the body color can be adjusted to suit the habitat conditions. Crane’s showy color is avoided.

Other animals eat because Sea slugs generate toxic chemicals on the skin. To protect yourself, some people have respiratory organs on top of the head or body. It may look like a cube or slate, or resemble him and not have eyes to see. Most of them live in coral reefs. And in the vicinity, feed the seaweed.


Sponges, sea anemones, soft corals, sea fans and barnacles. Around the world, about 2,000 species are found in Thai waters, about 100 are found, such as Nudibranch.

A distinctive feature of the bare bird is that it has a colorful, coral-like back to camouflage and adapt to the environment in which they live. With its bright colors and to protect itself from producing toxic chemicals all over the skin,

most animals do not eat slugs.The organ that guides the slugs in motion is the horn protruding from the head. Some, the tail and body can be used as a stretch band to breathe. Nudibranch are often found along coral reefs or in areas with large numbers of marine plants.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน lagalaxy1