ดาวมงกุฎหนาม

ดาวมงกุฎหนาม

ดาวมงกุฎหนาม ดาวทะเลขนาดใหญ่มีทั้งหมด 16-21 แฉกเส้นผ่านศูนย์กลาง 25-30 ซม. มีการกระจายพันธุ์ทั่วไปในทะเลอินโด – แปซิฟิก ตามผิวหนังมีหนามยาวเหมือนเม่น ปากอยู่ด้านล่างมีท้องด้านนอก ใต้แขนมีขาเล็ก ๆ เหมือนปุ่มที่หนวดปลาหมึกยักษ์จำนวนมากยื่นออกมาเพื่อยึดติดกับพื้น

กลางลำตัวส่วนล่างมีปาก มีหนามแหลมคมปกคลุมร่างกายส่วนบนบนหนามเคลือบด้วยซาโปนิน ซึ่งเป็นพิษต่อสัตว์หลายชนิดเป็นสัตว์ที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยตัวเมียจะปล่อยไข่ออกมาภายนอกและตัวผู้จะปล่อยสเปอร์ออกมาเพื่อผสมพันธุ์ตัวเมียแต่ละตัวจะมีไข่ 12-24 ล้านฟอง ยังไม่ทราบฤดูกาลวางไข่ที่แน่นอน วางไข่ในเดือนธันวาคมและมกราคม

ดาวมงกุฎหนาม เป็นสัตว์ที่กินปะการังเป็นอาหาร ในทางนิเวศวิทยาถือเป็นสัตว์ที่ควบคุมประชากรปะการังไม่ให้หักโหมเกินไป แต่ในหลายพื้นที่โรคระบาดกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่นบนกวมแนวปะการังถูกทำลายโดย Crown of Thorns ประมาณ 1 กม. ต่อเดือน สร้างใหม่ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 10-40 ปีหรือนานกว่านั้นหรือในญี่ปุ่นได้ลงทุน 600 ล้านเยนเพื่อกำจัดดวงดาว Crown of Thorns เพื่อกำจัดดวงดาว Crown of Thorns 13 ล้านดวงบนเกาะริวกิว

แต่ดาวมงกุฎหนามมีศัตรูตามธรรมชาติคือหอยสังข์แตรที่กินมงกุฎหนาม มันถือเป็นสัตว์ที่ควบคุมปริมาณ ดาวมงกุฎหนาม ได้เป็นอย่างดี รวมถึงปูขนาดเล็กบางตัวที่ซ่อนตัวอยู่ในปะการังใช้กรงเล็บในการต่อสู้กับมงกุฎดาวหมายถึงไม่กินปะการังซึ่งเป็นที่พักพิง แต่ทำได้เพียงขับไล่พวกเขาออกไป

ดาวมงกุฎหนาม

Crown-of-Thorns A large sea star, 16-21-lobed, 25-30 cm in diameter. They are commonly distributed in the Indo-Pacific, with long porcupine-like skin. Mouth on the bottom, with an outer belly. Under the arms are tiny, button-like legs that protruding tentacles of octopus to stick to the ground.

The middle of the lower body has a mouth. There are sharp spines covering the upper body, on the spines coated with saponins. It is toxic to many animals and is sexually reproduced, where the female releases the egg externally and the male releases the spurs to mate.Each female has 12-24 million eggs.The exact spawning season is not yet known. Spawns in December and January.

Crown of Thorns is an animal that eats coral for food. Ecologically, it is considered an animal that controls coral populations from being too overactive. But in many areas, epidemics have become an environmental problem. On

Guam, for example, coral reefs are destroyed by the Crown of Thorns for about 1 km per month, rebuilds that could take up to 10-40 years or longer, or in Japan it has invested 600 million yen to eliminate the Crown of Thorns stars to eliminate. 13 million Crown of Thorns stars on the island of Ryukyu.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน lagalaxy1