ตะพาบม่านลาย

ตะพาบม่านลาย

ตะพาบม่านลาย มีรูปร่างโดยรวม. เป็นหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก หัวและตามีขนาดเล็ก เมื่อโตเต็มที่ขนาดกระดองยาวได้ถึงหนึ่งเมตรเศษมีน้ำหนักมากกว่า 120–200 กิโลกรัม กระดองแบนเรียบสีครีมหรือสีเนื้อ มีลักษณะเด่นคือเป็นลายสีน้ำตาลดูสวยงาม ขนาดและลักษณะแตกต่างกันไปตามอายุและสายพันธุ์ หัวเล็กเท้าชา มีเล็บที่ใหญ่และแข็งแรงขากรรไกรที่แข็งแรงเหมาะสำหรับกัดกุ้งและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิดเช่นกบหรือกบ

พฤติกรรมเป็น ตะพาบม่านลาย ที่ชอบแฝงตัวอยู่ใต้พื้นทรายที่มีน้ำไหลเพื่อดักจับเหยื่อ โดยไม่ต้องขึ้นฝั่งนอกจากจะวางไข่เท่านั้นพวกมันจะขุดรูเพื่อวางไข่บนหาดทรายริมแม่น้ำเหมือนกับเต่าตนุและเต่าตะพาบชนิดอื่น ๆ วางไข่โดยเฉลี่ยครั้งละ 60–100 ฟองและใช้เวลาฟัก 65 วัน

ตะพาบม่านลาย ที่มีขนาดใหญ่และมีลวดลายสวยงาม เป็นผลให้สัตว์ที่มีลักษณะคล้ายเสื้อคลุมทุกประเภทกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ เพราะขายเป็นสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะในสายพันธุ์ C. chitra ที่พบในภาคกลางของประเทศไทย ที่ไม่มีรายงานในธรรมชาติมานานกว่า 30 ปี

แต่ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์ได้ในทุกประเภทของวัฒนธรรม แต่มีสนนราคาแพงมาก

ตะพาบม่านลาย

Taboo curtain has an overall shape. It is the largest mollusk in the world. The head and eyes are small. When fully grown, the carapace can be up to one meter long and weigh more than 120–200 kg. The carapace is flat, smooth, cream or flesh colored. Its distinctive feature is a beautiful brown pattern. Size and appearance vary with age and breed. Small head, numb feet It has large, strong nails and strong jaws suitable for biting shrimp and some vertebrates such as frogs or frogs.

Behavior is Hiding in the curtain who likes to hide under the sandy surface to trap prey. In addition to laying eggs only, they dig holes to lay their eggs on riverside beaches, much like other green turtles and sea turtles, laying an average of 60–100 eggs each time and hatching for 65 days.

Tabbed curtain are large and beautifully patterned. As a result, all types of mantle animals have become endangered in nature. Because it is sold as a pet, especially in the C. chitra species found in central Thailand. That has not been reported in nature for over 30 years.

But now it can be propagated in all types of cultures. But the price is very expensive.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com ufa191