ไนดาเรีย

ไนดาเรีย

ไนดาเรีย เป็นกลุ่มของสัตว์ทรงกระบอกมีลำตัวกลวงและมีเข็มพิษเช่นแมงกะพรุนดอกไม้ทะเลและไฮดรา ส่วนใหญ่จะพบตามชายฝั่งลงไปในทะเลลึก บางชนิดพบในน้ำจืดกลางลำตัวเป็นท่อกลวง มีอวัยวะคล้ายหนวดหลายอันภายในหนวดนี้มีเข็มพิษจำนวนมาก เมื่อสัมผัสจะทำให้ผิวหนังระคาย

เคืองและพิษบางชนิดอาจทำให้สัตว์เป็นอัมพาตได้ สัตว์เหล่านี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์โดยเฉพาะปะการัง เหมือนป่าใต้น้ำนั่นคือที่อยู่อาศัยที่เจริญงอกงามและเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำหลายชนิดสัตว์ชนิดนี้บางชนิดจะแพร่พันธุ์ Asexual โดยการผสมพันธุ์เช่นไฮดราปะการังและกัลปังหาบางชนิด

สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเช่นแมงกะพรุน

ไนดาเรีย หนึ่งในเก้าไฟลัมของอาณาจักรสัตว์ตามอนุกรมวิธานของไฟลัมไนดาเรียส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลรวมทั้งปะการังปะการังดอกไม้ทะเลและแมงกะพรุน มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดเช่น  ไฮดรา และแมงกะพรุนน้ำจืด

ปัจจุบันมีสัตว์ประมาณ 9,000 ชนิดในไฟลัมไนดาเรียซึ่งถือว่ามีวิวัฒนาการมากกว่าสัตว์ในไฟลัมโพริเฟอรา นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นบรรพบุรุษของสัตว์หลายเซลล์ที่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง

ไนดาเรีย

Nidaria is a group of cylindrical, hollow bodies with poisonous needles, such as jellyfish, anemones, and hydra. Most are found along the coast into the deep sea. Some are found in fresh water, the middle of the body is hollow. There were several tentacle-like organs, and within the tentacles there were many poisonous needles. When contacted, it will irritate the skin.

Some irritants and poisons can paralyze animals. These animals are beneficial to humans, especially corals. Like underwater forests, it is a thriving habitat and a refuge for many aquatic life, some of these species reproduce Asexual by breeding, such as hydra, corals and some coralline.

Sexual reproduction, such as jellyfish.

Nidaria One of the nine phylums in the animal kingdom according to the Phylum Nidaria taxonomy, most of them are marine species including corals, anemones, and jellyfish. Only some species live in freshwater habitats, such as Hydra and Freshwater Jellyfish.

There are currently approximately 9,000 species of animals in the phylum nidaria, considered more evolved than those in the phylum porifera. It is also considered the ancestor of multicellular animals with true tissues.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com ufa191