แมงมุมทะเล

แมงมุมทะเล หรือพีคโนโกนิดาสัตว์ทะเลที่ไม่มีแกนกระดูกสันหลังในไฟลัมอาร์โทรโพดามีการจัดอันดับเป็น Pycnogonida และ Pantopoda เป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับแมงมุม นั่นคืออาร์โธพอดแมงบนพื้นผิวโลก แต่ทั้งสองไม่มีความเกี่ยวข้องกันยกเว้นในไฟลัมเดียวกัน แมงมุมทะเลมีลักษณะขายาวที่ยาวได้ถึง 25 เซนติเมตร พวกมันเป็นสัตว์นักล่าที่กินเนื้อเยื่อของสัตว์อื่นเป็นอาหาร ที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลพบได้

ในทะเลเช่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแคริบเบียน รวมทั้งมหาสมุทรอาร์กติก แต่พบในมหาสมุทรแอนตาร์กติกมหาสมุทรแอนตาร์กติกมีขนาดใหญ่กว่าที่พบในที่อื่น แมงมุมทะเลเป็นสัตว์ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจต่ำมาก ระบบไหลเวียนโลหิตตั้งอยู่ในร่างกายส่วนล่าง เมื่อลำไส้ท่อลงและขาแข็งแรง

แมงมุมทะเล มีลักษณะของมันขึ้นลงเรียกว่าเพอริสแตลติกเป็นกระบวนการที่กล้ามเนื้อหดตัวและผ่อนคลายเป็นจังหวะ เป็นกระบวนการเดียวกับการย่อยในกระเพาะอาหารไปยังลำไส้ของมนุษย์ แต่กระบวนการนี้ในแมงมุมทะเลนั้นเป็นที่ต้องการมากกว่าสำหรับการย่อยอาหาร เพราะต้องได้รับออกซิเจนในร่างกายอย่างเพียงพอด้วย

แมงมุมทะเล

Sea spiders Or Peak Nogonida, the invertebrate marine animal in the phylum artropoda is rated Pycnogonida and Pantopoda. are animals that resemble spiders. That is, the arthopodmain on the surface of the earth. But the two are not related except in the same phylum. Sea spiders have long legs that can reach 25 cm. They are predators that feed on the tissues of other animals. Those who live on the seafloor can be found.

In the seas such as the Mediterranean and the Caribbean. Including the Arctic Ocean But found in the Antarctic Ocean, the Antarctic Ocean is larger than what is found elsewhere. Sea spiders are animals with a very low heart rate. The circulatory system is located in the lower body. When the bowel is down and the legs are strong

Sea spiders have a fluctuating profile called peristaltic, a process by which the muscles contract and relax rhythmically. It’s the same process as digestion in the stomach to the human intestines. But this process in sea spiders is more desirable for digestion. Because you need to get adequate oxygen in your body.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน ufa777

ทากทะเล

ทากทะเล เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทหอย เช่นเดียวกับหอยและปลาหมึกพวกมันถูกจัดอยู่ในชั้น monocot ในอันดับย่อย Nudibranchia

ทากทะเล ปีกนกมีลักษณะที่ไม่มีเปลือกปกคลุมร่างกาย เนื่องจากเปลือกถูกลดขนาดลงจนมีรูปร่างเล็กหรือไม่มีเปลือกเลยเปลือกหอยส่วนใหญ่จะมีสีสวยงาม บางชนิดมีหลายสีในตัวเดียวกัน และสามารถปรับสีของลำตัวให้เหมาะกับสภาพของถิ่นที่อยู่ได้สีที่ฉูดฉาดของนกกระเรียนหลีกเลี่ยงไม่ให้

สัตว์อื่นกิน เนื่องจาก ทากทะเล จะสร้างสารเคมีที่เป็นพิษสะสมที่ผิวหนัง เพื่อป้องกันตนเองบางรายมีอวัยวะช่วยหายใจอยู่ด้านบนของศีรษะหรือลำตัว อาจมีลักษณะเป็นก้อนหรือหินชนวนหรือคล้ายเขาและไม่มีตาที่จะมองเห็น ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง และบริเวณใกล้เคียงให้อาหารสาหร่าย

ทากทะเล

ฟองน้ำดอกไม้ทะเลปะการังอ่อนกัลปังหาและเพรียง ทั่วโลกพบประมาณ 2,000 ชนิดในน่านน้ำไทยพบประมาณ 100 ชนิดเช่นนูดิบรันช์

ลักษณะเด่นของนกเปลือยคือมีหลังที่มีสีสันคล้ายปะการังเพื่อพรางตัวและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่ ด้วยสีสันสดใสและเพื่อป้องกันตัวเองจากการสร้างสารเคมีที่เป็นพิษไปทั่วผิวหนังทำให้สัตว์ส่วนใหญ่ไม่กินทากทะเลอวัยวะที่ช่วยนำทางทากในการเคลื่อนไหวคือเขาที่ยื่น

ออกมาจากส่วนหัว บางส่วนหางและลำตัวสามารถใช้เป็นกลุ่มยืดเพื่อหายใจได้ Nudibranch มักพบได้ตามแนวปะการังหรือในบริเวณที่มีพืชทะเลจำนวนมาก

Sea slugs are shellfish invertebrates. Like shellfish and squid, they are classified as a monocot in the sub-Nudibranchia.

Sea slugs Bird wings look like no shell covering the body. Since the shell has been reduced to a small or no shell shape, most shells are beautifully colored. Some have multiple colors in the same body. And the body color can be adjusted to suit the habitat conditions. Crane’s showy color is avoided.

Other animals eat because Sea slugs generate toxic chemicals on the skin. To protect yourself, some people have respiratory organs on top of the head or body. It may look like a cube or slate, or resemble him and not have eyes to see. Most of them live in coral reefs. And in the vicinity, feed the seaweed.


Sponges, sea anemones, soft corals, sea fans and barnacles. Around the world, about 2,000 species are found in Thai waters, about 100 are found, such as Nudibranch.

A distinctive feature of the bare bird is that it has a colorful, coral-like back to camouflage and adapt to the environment in which they live. With its bright colors and to protect itself from producing toxic chemicals all over the skin,

most animals do not eat slugs.The organ that guides the slugs in motion is the horn protruding from the head. Some, the tail and body can be used as a stretch band to breathe. Nudibranch are often found along coral reefs or in areas with large numbers of marine plants.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน lagalaxy1

ดาวมงกุฎหนาม

ดาวมงกุฎหนาม ดาวทะเลขนาดใหญ่มีทั้งหมด 16-21 แฉกเส้นผ่านศูนย์กลาง 25-30 ซม. มีการกระจายพันธุ์ทั่วไปในทะเลอินโด – แปซิฟิก ตามผิวหนังมีหนามยาวเหมือนเม่น ปากอยู่ด้านล่างมีท้องด้านนอก ใต้แขนมีขาเล็ก ๆ เหมือนปุ่มที่หนวดปลาหมึกยักษ์จำนวนมากยื่นออกมาเพื่อยึดติดกับพื้น

กลางลำตัวส่วนล่างมีปาก มีหนามแหลมคมปกคลุมร่างกายส่วนบนบนหนามเคลือบด้วยซาโปนิน ซึ่งเป็นพิษต่อสัตว์หลายชนิดเป็นสัตว์ที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยตัวเมียจะปล่อยไข่ออกมาภายนอกและตัวผู้จะปล่อยสเปอร์ออกมาเพื่อผสมพันธุ์ตัวเมียแต่ละตัวจะมีไข่ 12-24 ล้านฟอง ยังไม่ทราบฤดูกาลวางไข่ที่แน่นอน วางไข่ในเดือนธันวาคมและมกราคม

ดาวมงกุฎหนาม เป็นสัตว์ที่กินปะการังเป็นอาหาร ในทางนิเวศวิทยาถือเป็นสัตว์ที่ควบคุมประชากรปะการังไม่ให้หักโหมเกินไป แต่ในหลายพื้นที่โรคระบาดกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่นบนกวมแนวปะการังถูกทำลายโดย Crown of Thorns ประมาณ 1 กม. ต่อเดือน สร้างใหม่ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 10-40 ปีหรือนานกว่านั้นหรือในญี่ปุ่นได้ลงทุน 600 ล้านเยนเพื่อกำจัดดวงดาว Crown of Thorns เพื่อกำจัดดวงดาว Crown of Thorns 13 ล้านดวงบนเกาะริวกิว

แต่ดาวมงกุฎหนามมีศัตรูตามธรรมชาติคือหอยสังข์แตรที่กินมงกุฎหนาม มันถือเป็นสัตว์ที่ควบคุมปริมาณ ดาวมงกุฎหนาม ได้เป็นอย่างดี รวมถึงปูขนาดเล็กบางตัวที่ซ่อนตัวอยู่ในปะการังใช้กรงเล็บในการต่อสู้กับมงกุฎดาวหมายถึงไม่กินปะการังซึ่งเป็นที่พักพิง แต่ทำได้เพียงขับไล่พวกเขาออกไป

ดาวมงกุฎหนาม

Crown-of-Thorns A large sea star, 16-21-lobed, 25-30 cm in diameter. They are commonly distributed in the Indo-Pacific, with long porcupine-like skin. Mouth on the bottom, with an outer belly. Under the arms are tiny, button-like legs that protruding tentacles of octopus to stick to the ground.

The middle of the lower body has a mouth. There are sharp spines covering the upper body, on the spines coated with saponins. It is toxic to many animals and is sexually reproduced, where the female releases the egg externally and the male releases the spurs to mate.Each female has 12-24 million eggs.The exact spawning season is not yet known. Spawns in December and January.

Crown of Thorns is an animal that eats coral for food. Ecologically, it is considered an animal that controls coral populations from being too overactive. But in many areas, epidemics have become an environmental problem. On

Guam, for example, coral reefs are destroyed by the Crown of Thorns for about 1 km per month, rebuilds that could take up to 10-40 years or longer, or in Japan it has invested 600 million yen to eliminate the Crown of Thorns stars to eliminate. 13 million Crown of Thorns stars on the island of Ryukyu.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน lagalaxy1

ปลิง

ปลิง หรือทากดูดเลือด จัดอยู่ในไฟลัมแอนเนลิดา ร่างกายมีข้อต่อและยืดหยุ่น ชอบอยู่ในน้ำนิ่งเป็นหนองและอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นเช่นป่าฝนเขตร้อนอาศัยโดยการดูดกินเลือดของสัตว์อื่น รวมทั้งเลือดของมนุษย์เป็นอาหาร

ปลิง กินเลือดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานและปลา และเนื่องจากไม่มีดวงตาจึงอาศัยการจับการสั่นของการเคลื่อนไหวของเหยื่อด้วยแรงสั่นสะเทือนในน้ำ และสำหรับทากดูดเลือดมันจะขึ้นเองบนพื้นดินหรือไต่กิ่งไม้ มีกลิ่นและอุณหภูมิที่ไวต่อการสัมผัสเมื่อเหยื่อเข้าใกล้จะใช้อวัยวะที่เรียกว่าถ้วยดูดติดกับเหยื่อซึ่งอวัยวะนี้มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งมันจะใช้กระดูกอกยึด

เมื่อมันเกาะอยู่บนผิวหนังของเหยื่อมันจะค่อยๆปีนเบา ๆ เพื่อหาที่ซ่อน (ในช่วงเวลานี้เราจะใช้เวลาประมาณ 80-90 วินาทีในการแปรงหรือดึงปลิงออกมาโดยไม่เสียเลือด) จากนั้นมันจะใช้ แว่นตาบนผิวหนังของเหยื่อเพื่อดูดเลือด ปลิงจะปล่อยสารคล้ายกับยาชาและเมื่อปลิงดูดเลือดมันจะปล่อยสาร 2 ชนิดคือฮีสตามีนที่กระตุ้นให้หลอดเลือดขยายตัว และฮิรูดีน (มีคุณสมบัติในการต่อต้าน (ด้วยเหตุนี้เลือดของเหยื่อจะไม่มีวันหยุดไหล)

เมื่อปลิงดูดเลือดหรือปลิงดูดเลือดเต็มตัวและมีลักษณะอ้วนและบวมมันจะทิ้งตัวลงที่พื้น

ปลิง

Leech or a lot of blood sucking. Arranged in the phylum Annelida The body is articular and flexible. Prefers still, marshy water and lives in humid areas such as tropical rain forests.It lives by feeding on the blood of other animals. Including human blood as food.

Leech feeds on blood from mammals, reptiles and fish. And since there are no eyes, it relies on detecting the vibrations of the victim’s movements with vibrations in the water. And for blood-sucking slugs, they will either climb on the ground or climb branches. Smell and temperature are sensitive.

As it clings to the victim’s skin, it will climb gently to find a place to hide. (During this time we will take about 80-90 seconds to brush or pull out the leech without losing blood) and then it will be used. Glasses on the victim’s skin to suck blood. The leech releases a substance similar to an anesthetic, and when the leech sucks the blood, it releases two substances: histamine that stimulates the blood vessels and the hirudine (has antihistamines). (For this reason, the victim’s blood will never stop flowing)

When a leech or a leech sucks a whole blood and is fat and swollen, it lands on the ground.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน ยูฟ่าเบท

เพรียงคอห่าน

เพรียงคอห่าน มันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเล มีความยาวประมาณ 1.8 เมตรและมีส่วนยาว หนวดของมันมีงวงที่อ่อนนุ่มพับเก็บได้และแกว่งไปแกว่งมาส่วนท้ายของลำต้นมีเปลือกแข็งเหมือนเปลือกหอย มันจะยืดงวงที่ปลายมีเปลือกแข็งเหมือนหอย ที่ปลายเปลือกมีหนวดที่เป็นฝอยซึ่งใช้กรองน้ำทะเลเพื่อแยกแพลงก์ตอนในน้ำทะเลเพื่อให้อาหาร

เพรียงคอห่าน เป็นเพรียงชนิดหนึ่ง เป็นสัตว์จำพวกครัสเตเชียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนหินหรือสิ่งของในทะเลลึก ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อดักและกรองน้ำเพื่อหาชนิดของไรน้ำเป็นอาหารและนาน ๆ ครั้งเราจะเห็นเพรียงถูกคลื่นซัดมาที่ชายหาด

เพรียงคอห่าน เป็นสัตว์ทะเลที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับกุ้งและปูพบในฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกและเซเนกัล รูปร่างของเพรียงมีกล้ามในเพลาที่ยืดหยุ่นได้ ทำหน้าที่พยุงส่วนของร่างกายและทำหน้าที่ยึดเกาะกับหินและส่วนหัวมีลักษณะเป็นแผ่นเปลือกแข็งคล้ายกับเปลือกหอย ส่วนที่ยื่นออกมาของเปลือกทำหน้าที่กรองน้ำทะเลเพื่อจับแพลงก์ตอนในน้ำทะเลเป็นอาหาร

เพรียงคอห่าน

A barnacle is an animal that lives in the sea. It is approximately 1.8 meters long and has a long section. Its tentacles have a soft trunk that is foldable and swaying, and at the end of the trunk has a hard shell like a shell. It will stretch

the proboscis at the end of the shell like a shell At the end of the shell there is a fuzzy tentacle that is used to filter seawater to separate the plankton in the sea water for feeding.A neck squirt is a kind of barnacle. They are mostly

crustaceans that live on rocks or deep sea objects. It likes to gather in groups to trap and filter the water for the types of mites for food, and occasionally we see barnacles hitting the beach by the waves.A barnacle is a marine animal that is

classified as a shrimp and crab, and is found in France, Spain, Portugal, Morocco and Senegal. The shape of a barnacle has a muscle in a flexible shaft. Serves to support body parts and adheres to rocks and the head looks like a hard shell like a shell. The protruding portion of the hull is used to filter the seawater

to capture the plankton in the sea water for food.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน ยูฟ่าเบท

ตะพาบม่านลาย

ตะพาบม่านลาย มีรูปร่างโดยรวม. เป็นหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก หัวและตามีขนาดเล็ก เมื่อโตเต็มที่ขนาดกระดองยาวได้ถึงหนึ่งเมตรเศษมีน้ำหนักมากกว่า 120–200 กิโลกรัม กระดองแบนเรียบสีครีมหรือสีเนื้อ มีลักษณะเด่นคือเป็นลายสีน้ำตาลดูสวยงาม ขนาดและลักษณะแตกต่างกันไปตามอายุและสายพันธุ์ หัวเล็กเท้าชา มีเล็บที่ใหญ่และแข็งแรงขากรรไกรที่แข็งแรงเหมาะสำหรับกัดกุ้งและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิดเช่นกบหรือกบ

พฤติกรรมเป็น ตะพาบม่านลาย ที่ชอบแฝงตัวอยู่ใต้พื้นทรายที่มีน้ำไหลเพื่อดักจับเหยื่อ โดยไม่ต้องขึ้นฝั่งนอกจากจะวางไข่เท่านั้นพวกมันจะขุดรูเพื่อวางไข่บนหาดทรายริมแม่น้ำเหมือนกับเต่าตนุและเต่าตะพาบชนิดอื่น ๆ วางไข่โดยเฉลี่ยครั้งละ 60–100 ฟองและใช้เวลาฟัก 65 วัน

ตะพาบม่านลาย ที่มีขนาดใหญ่และมีลวดลายสวยงาม เป็นผลให้สัตว์ที่มีลักษณะคล้ายเสื้อคลุมทุกประเภทกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ เพราะขายเป็นสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะในสายพันธุ์ C. chitra ที่พบในภาคกลางของประเทศไทย ที่ไม่มีรายงานในธรรมชาติมานานกว่า 30 ปี

แต่ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์ได้ในทุกประเภทของวัฒนธรรม แต่มีสนนราคาแพงมาก

ตะพาบม่านลาย

Taboo curtain has an overall shape. It is the largest mollusk in the world. The head and eyes are small. When fully grown, the carapace can be up to one meter long and weigh more than 120–200 kg. The carapace is flat, smooth, cream or flesh colored. Its distinctive feature is a beautiful brown pattern. Size and appearance vary with age and breed. Small head, numb feet It has large, strong nails and strong jaws suitable for biting shrimp and some vertebrates such as frogs or frogs.

Behavior is Hiding in the curtain who likes to hide under the sandy surface to trap prey. In addition to laying eggs only, they dig holes to lay their eggs on riverside beaches, much like other green turtles and sea turtles, laying an average of 60–100 eggs each time and hatching for 65 days.

Tabbed curtain are large and beautifully patterned. As a result, all types of mantle animals have become endangered in nature. Because it is sold as a pet, especially in the C. chitra species found in central Thailand. That has not been reported in nature for over 30 years.

But now it can be propagated in all types of cultures. But the price is very expensive.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com ufa191

ไนดาเรีย

ไนดาเรีย เป็นกลุ่มของสัตว์ทรงกระบอกมีลำตัวกลวงและมีเข็มพิษเช่นแมงกะพรุนดอกไม้ทะเลและไฮดรา ส่วนใหญ่จะพบตามชายฝั่งลงไปในทะเลลึก บางชนิดพบในน้ำจืดกลางลำตัวเป็นท่อกลวง มีอวัยวะคล้ายหนวดหลายอันภายในหนวดนี้มีเข็มพิษจำนวนมาก เมื่อสัมผัสจะทำให้ผิวหนังระคาย

เคืองและพิษบางชนิดอาจทำให้สัตว์เป็นอัมพาตได้ สัตว์เหล่านี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์โดยเฉพาะปะการัง เหมือนป่าใต้น้ำนั่นคือที่อยู่อาศัยที่เจริญงอกงามและเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำหลายชนิดสัตว์ชนิดนี้บางชนิดจะแพร่พันธุ์ Asexual โดยการผสมพันธุ์เช่นไฮดราปะการังและกัลปังหาบางชนิด

สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเช่นแมงกะพรุน

ไนดาเรีย หนึ่งในเก้าไฟลัมของอาณาจักรสัตว์ตามอนุกรมวิธานของไฟลัมไนดาเรียส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลรวมทั้งปะการังปะการังดอกไม้ทะเลและแมงกะพรุน มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดเช่น  ไฮดรา และแมงกะพรุนน้ำจืด

ปัจจุบันมีสัตว์ประมาณ 9,000 ชนิดในไฟลัมไนดาเรียซึ่งถือว่ามีวิวัฒนาการมากกว่าสัตว์ในไฟลัมโพริเฟอรา นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นบรรพบุรุษของสัตว์หลายเซลล์ที่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง

ไนดาเรีย

Nidaria is a group of cylindrical, hollow bodies with poisonous needles, such as jellyfish, anemones, and hydra. Most are found along the coast into the deep sea. Some are found in fresh water, the middle of the body is hollow. There were several tentacle-like organs, and within the tentacles there were many poisonous needles. When contacted, it will irritate the skin.

Some irritants and poisons can paralyze animals. These animals are beneficial to humans, especially corals. Like underwater forests, it is a thriving habitat and a refuge for many aquatic life, some of these species reproduce Asexual by breeding, such as hydra, corals and some coralline.

Sexual reproduction, such as jellyfish.

Nidaria One of the nine phylums in the animal kingdom according to the Phylum Nidaria taxonomy, most of them are marine species including corals, anemones, and jellyfish. Only some species live in freshwater habitats, such as Hydra and Freshwater Jellyfish.

There are currently approximately 9,000 species of animals in the phylum nidaria, considered more evolved than those in the phylum porifera. It is also considered the ancestor of multicellular animals with true tissues.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com ufa191