สัตว์ขาปล้อง

สัตว์ขาปล้อง

สัตว์ขาปล้อง ยังเป็นที่รู้จักและนิยมเรียกว่า “อาร์โธพอด” เป็นไฟลัมหลักของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ขนาดของลำตัวแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องซึ่งสัตว์ขาปล้องบางชนิดอาจมีส่วนหัวและส่วนอกที่เชื่อมต่อกันด้วย มีเปลือกแข็งปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกันและพยุงตัว

อ่อนที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกแข็ง ชั้นหนังกำพร้าเปลี่ยนไปตามรายละเอียดรูปร่าง ประกอบด้วยสามชั้นคือเอพิคิวติเคิลชั้นนอกบาง ๆ มีแว็กซ์เคลือบเพื่อป้องกันความชื้น ชั้นนอก (exocuticle) มีไคติน และโปรตีนที่สร้างและแข็งตัวภายใน (endocuticle) ที่มีไคตินและโปรตีนที่ไม่แข็งตัว ชั้นนอกและชั้น

ในเรียกรวมกันว่า procuticle และที่สำคัญที่สุดคือช่วยพยุงร่างกายของรพให้มีรูปร่างที่แน่นอน

สัตว์ขาปล้อง เป็นร่างกายที่แบ่งส่วนบางส่วนสามารถแยกออกเป็นสามส่วน: หัวหน้าอกและหน้าท้อง แต่ยังมีสัตว์ขาปล้องบางชนิดที่มีเพียงสองส่วนของร่างกายโดยมีเพียงส่วนหัวและส่วนอกติดกันและส่วนท้อง

สัตว์ขาปล้อง มีช่องเปิดที่สำคัญ มี 2 รูและมีอวัยวะรับสัมผัสที่ดี เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ อย่างรวดเร็วและหาอาหารได้ง่ายอาศัยอยู่เกือบทุกที่ในโลกหรืออาจเรียกได้ว่าอาร์โทรพอดมีแหล่งที่อยู่อาศัยอยู่ทั่วไปในโลก อาจกล่าวได้ว่าประมาณ 3 ใน 4 ของสัตว์ในโลกเป็นสัตว์ขาปล้อง

สัตว์ขาปล้อง

Arthropods , also known and popularly referred to as “arthopods,” is the main phylum of invertebrates. The body size is divided into three parts: the head, the chest and the abdomen, with some arthropods also having an interconnected head and chest. There is a hard shell covering the body for protection and support.

Soft hidden under a hard shell. The epidermis layer changes according to the shape details. It consists of three layers: a thin epiglastic outer layer with a wax coating to protect against moisture. The exocuticle contains chitin and proteins that form and solidify the interior. (endocuticle) with chitin and non-solidified proteins Outer layer and floor

It is collectively referred to as a procuticle and most importantly helps support the body of the exoskeleton in a certain shape.

Arthropods is a partially divided body that can be separated into three parts: head, chest and abdomen. But there are also some arthropods that have only two parts of the body, with only the head and the chest attached and the abdomen.

Arthropods has two major openings and good sensory organs. It moves around quickly and is easy to find food, lives almost anywhere in the world, or artropods can be called common habitats in the world. It can be said that about three-quarters of the world’s animals are arthropods.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *