หมึกมหึมา

หมึกมหึมา หนวดแตกต่างจากหมึกประเภทอื่น ๆ หนวดมีแถวดูดยาวหรือฟันซี่เล็ก แต่มีทั้งปุ่มดูดและตะขอแหล มีความกว้างหนาและหนักกว่าหมึกชนิดอื่น เชื่อว่ามี แมนเทิล ยาวกว่าหมึกประเภทอื่น แต่มีหนวดสั้นกว่าเมื่อเทียบตามสัดส่วน

จะงอยปากที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหมึกที่รู้จักทั้งหมด มีขนาดและความแข็งแรงมากกว่าในหมึก Architeuthis และเชื่อว่ามีดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในสัตว์ทุกประเภท

ที่อยู่อาศัยมีพื้นที่หลายพันกิโลเมตร ตั้งแต่แอนตาร์คติกาใต้ตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้, อัฟริกาใต้และทางใต้ของนิวซีแลนด์กล่าวได้ว่ามันมีถิ่นที่อยู่ในมหาสมุทรทางตอนใต้ของโลกที่ล้อมรอบขั้วโลกใต้เป็นวงกลม

วงจรชีวิตของหมึกประเภทนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จัก เชื่อว่านักล่า เช่น หนอนทะเล และหมึกอื่น ๆ ในทะเลลึกโดยใช้แสงจากตัวตัวเองอาจกินปลาตัวเล็ก ๆ เพราะชาวประมงสามารถจับได้ในขณะที่จับปลาจิ้มฟัน

ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นการสืบพันธุ์ของหมึกชนิดนี้อย่างไรก็ตามมันสามารถอนุมานได้จากลักษณะทางกายวิภาค ตัวผู้ไม่มีเฮกโตสไตลัส (หนวดในสัตว์ที่ใช้ตัวผู้เพื่อปล่อยอสุจิตัวเมีย) ดังนั้นลึงค์นั้นคาดว่าจะถูกสอดเข้าไปในร่างกายของสตรีโดยตรง

หมึกมหึมา

หมึกมหึมา

The mustache is different from other types of ink. The mustache has a long suction line or small teeth. But with both suction buttons and pointed hooks, the machine is wider, thicker and heavier than other types of ink Believe that the coat is longer than other types of ink But has a shorter tentacle as compared proportionally

The largest beak of all known ink. There is more size and strength than in the Architeuthis ink, and is believed to have the largest eyes in the animal kingdom.

The housing has an area of ​​several thousand kilometers. From Antarctica, South of South America, South Africa and Southern New Zealand, it can be said that it has habitats in the southern world’s oceans that surround the South Pole in a circle.

The life cycle of this type of ink is rarely known. It is believed that predators such as sea worms and other deep-sea squid using light from your own may eat small fish, because fishermen can catch while catching toothpicks.

No one has observed the reproduction of this type of ink. However, it can be deduced from anatomy. Males without a hectic stylus (Tentacles in animals that use sperm to release female sperm), so the phallus is expected to be inserted directly into the female body.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com